10 Δεκεμβρίου 2013

Νίκος Χρυσόγελος, ένα σύντομο βιογραφικό

 

Χημικός – περιβαλλοντολόγος. Δραστήριος, εδώ και 3,5 περίπου δεκαετίες, σε θέματα συμμετοχικής δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, διαπολιτισμικού διαλόγου, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, με σημαντική εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρω-Μεσογειακό επίπεδο. Τον Σεπτέμβριο του 2010 επιλέχτηκε για να του απονεμήθηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυμα για τον Διάλογο των Πολιτισμών, Anna Lindh Foundation, έπαινος (Honourable Mention) για την «υψηλού επιπέδου δουλειά του για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την οικολογική βιωσιμότητα στη Μεσόγειο».

 

Στο Ευρωκοινοβούλιο

Μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου κι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.

 

Κοινωνική και πολιτική παρέμβαση ως ευρωβουλευτής

Ως ευρωβουλευτής των Πράσινων συνεργάζεται στενά με τις περιβαλλοντικούς φορείς, με κινήσεις πολιτών, με τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, κοινότητες που αγωνίζονται για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. 

Συμμετέχει, και από τη θέση του ευρωβουλευτή, στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, ως πολιτική επιλογή και προτεραιότητά του, και γι’ αυτό έχει συστηματικό διάλογο και αμφίδρομη αλληλοενημέρωση και συνεργασία με φορείς πανελλαδικά και μέσω προσωπικών επισκέψεών του σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας, μέσω συνεργασιών σε εκδηλώσεις, καθώς και για κατάθεση ερωτήσεων και παρεμβάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε πολιτικό, κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο επικεντρώνει την παρέμβασή του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στρατηγικής και πρακτικών για μηδενικά απόβλητα, για την προστασία του κλίματος, την προστασία των μελισσών, την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προώθηση πολιτικών για την υγεία καθώς και για την νεολαία, την απασχόληση, την εξάλειψη της φτώχειας, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, την μετανάστευση και το άσυλο, την κοινωνική συνοχή.

Εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων σε πολλές εκθέσεις για την οικολογική καινοτομία, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την αλιεία, την πράσινη και τη γαλάζια οικονομία, τη βιο-οικονομία, τη χρηματοδότηση της οικονομίας, την έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία, την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας, την άρση των εμποδίων για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, το πρασίνισμα της ναυτιλίας και των ναυπηγείων, τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στο περιβάλλον κα.

Συμμετείχε στη διαμόρφωση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής, ως εισηγητής των Πράσινων και πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις σε πράσινη κατεύθυνση. Πολλές τροπολογίες του έχουν περάσει σε σύνολο εκθέσεων, ενώ ο ίδιος ήταν εισηγητής της Έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου.

Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών των πράσινων ιδιαίτερα στα θέματα της κρίσης και των παρεμβάσεων τους για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα αλλά και στην πρωτοβουλία τους για αλλαγή των πολιτικών της τρόικα και την λογοδοσία της στο Ευρωκοινοβούλιο. Συνεργάζεται επίσης με τους πράσινους από Ισπανία, Πορτογαλία για τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών για έξοδο από την κρίση, και την αλλαγή της Ευρώπης από την περιφέρεια προς το κέντρο.

Συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις και ημερίδες ευρωπαϊκών οργανώσεων (Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Περιφέρειες, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το νερό, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων, Γιατροί του Κόσμου, SlowFood, FriendsoftheEarth, REScoop, Rreuse, οργανώσεις ασθενών, αντι-απαγορευτική πολιτική κα)

Συνεργάζεται με πολλούς φορείς στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης για την έξοδο από την κρίση, την απασχόληση, το πρασίνισμα διαφόρων τομέων της οικονομίας, με βάση και ένα σύνολο στρογγυλό τραπεζιών που έχει οργανώσει: για την διαμόρφωση βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής, ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών και αλλαγή των συστημικών τραπεζών, την αγροτική πολιτική και τη διατροφή, το πρασίνισμα των ναυπηγείων, την προώθηση συνεταιρισμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, την αλιεία. Το σχέδιο θα δοθεί για ευρεία διαβούλευση στις αρχές Ιανουαρίου 2014.

 

Βαλκανικές παρεμβάσεις

Μετέχει στην αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, έχει αναπτύξει συστηματική συνεργασία με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς από τις χώρες αυτές, παράλληλα με τους πράσινους βουλευτές σε Σερβία και Μαυροβούνιο και το πράσινο κόμμα στη Βουλγαρία. Συμμετείχε σε πολλές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος στα Βαλκάνια, την προώθηση της δημοκρατίας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον διάλογο των εκκλησιών της Σερβίας, συμβάλει στην ενίσχυση των πολιτών στη Βουλγαρία ενάντια στις εξορύξεις χρυσού.

Παρεμβαίνει σε θέματα περιβάλλοντος και δικαιωμάτων που αφορούν την Τουρκία, στην δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

 

Πριν την ευρωβουλή, στην κοινωνία

Συμμετείχε στην προώθηση της ανακύκλωσης στην Ελλάδα μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις (1990-2010), στη σύνταξη του σχετικού νόμου για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων (1995-1998), υποστήριξε πολυάριθμες πρωτοβουλίες πολιτών και δήμων σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης. Συμμετείχε από το 2002-2009 στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (εκπρόσωπος τις οικολογικές οργανώσεις). Ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε δεκάδες χιλιάδες μαθητές και πολίτες μέσα από εκδηλώσεις, ομιλίες, πιλοτικές δράσεις, καμπάνιες ενημέρωσης, περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία.

Έχει συμβάλλει στη διοργάνωση εκατοντάδων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διεθνών συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαπολιτισμικού διαλόγου, συμμετοχικών διαδικασιών, πράσινης οικονομίας, ανακύκλωσης, διαχείρισης παράκτιας ζώνης, πράσινων επαγγελμάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμης διαχείρισης νερού, οικολογικών γειτονιών-βιώσιμων πόλεων, βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, κριτικής κατανάλωσης, προστασίας φυσικών περιοχών, οικολογικών μορφών τουρισμού, δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 

Είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών και έχει διδάξει σε πολυάριθμα σεμινάρια συνεχιζόμενης κατάρτισης για πτυχιούχους και ανέργους σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (1992-2010).

Συγγραφέας δεκάδων εκατοντάδων άρθρων, υπεύθυνος έκδοσης και συντάκτης 3 περιβαλλοντικών περιοδικών, από κοινού συγγραφέας 6 βιβλίων για θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας από τα φυτοφάρμακα, πολιτικής οικολογίας.

Έχει συμβάλει στην δημιουργία των πρώτων οικολογικών οργανώσεων, ήδη από τα φοιτητικά χρόνια (Οικολογική Πρωτοβουλία, Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων Αθήνας) καθώς και αργότερα μερικών από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες (Δράση για τα Φυτοφάρμακα, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο Άνω Πατησίων).

Στα φοιτητικά του χρόνια συνέβαλε στην ανάπτυξη του ανεξάρτητου φοιτητικού κινήματος και των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν από τη σχολή του (Χημικό). Από τότε στράφηκε, όμως, συνειδητά προς το πράσινο κίνημα και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οργάνωση των πρώτων κινητοποιήσεων ενάντια στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (Νέφος Αττικής, ρύπανση Ν. Ευβοϊκού κι Ασωπού, Σαρωνικός, απορρίμματα).

Δημιουργικές επιλογές

Ασχολείται με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και το βίντεο. Έχει συμβάλλει στην δημιουργία ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών σποτ για περιβαλλοντικά θέματα τόσο με κινηματογραφικό υλικό που έχει γυρίσει όσο και ως επιστημονικός συνεργάτης.

Προσωπική υπευθυνότητα και αξίες:

Παντρεμένος με ένα παιδί. Ποδηλάτης από το 1987. Επιδιώκει στην καθημερινή ζωή του να είναι συνεπής με τις ιδέες και τις αξίες του. Αρνήθηκε να έχει αποσπασμένο αστυνομικό και ΙΧ από τη Βουλή, θεωρώντας ότι τα προνόμια αυτά δεν έχουν σχέση με το έργο ενός ευρωβουλευτή. Επίσης, ταξιδεύει σε οικονομική θέση, παρότι δικαιούται ως ευρωβουλευτής να ταξιδεύει σε μπίζνες, επιδιώκοντας τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του Ευρωκοινοβουλίου.

Καταβάλει το 50% του μισθού του, δηλαδή 36.000 ευρώ ετησίως, για ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνίας των πολιτών μέσω ειδικού προϋπολογισμού των ΟΠ για αυτές τις δράσεις.

Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου: 

Δείτε: www.chrysogelos.gr,

Το προσωπικό blog μέχρι την ανάληψη του ρόλου του ευρωβουλευτή: http://ecogreensnikoschryso.blogspot.com/

Το blog της περιφερειακής παράταξης του Οικολογικού Ανέμου στο Ν. Αιγαίου http://ecoanemos.wordpress.com/

Για ένα σύντομο απολογισμό για τη δουλειά περίπου δυο χρόνων στο ευρωκοινοβούλιο δείτε αναλυτικά: http://www.chrysogelos.gr/index.php/component/k2/item/2976-taking-stock-of-the-first-year

Δείτε τα ενημερωτικά newsletters: http://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/newsletters

Δείτε την καμπάνια για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στη χώρας μας αλλά δεν μπορούν να πάρουν ιθαγένειαhttp://www.chrysogelos.gr/index.php/2012-01-26-17-13-36-593/paremvaseis-ektos-eu/item/3295-immigrant_children

Για θέματα νεολαίας και απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη; Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας www.youth-employment.gr και το μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο “ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ!”

 

Για θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη; Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας www.socialcooperatives.gr και το μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο “ΣΥΝ+ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ!”

Δείτε την ταινία κοινωνική οικονομία - εναλλακτική λύση

Last modified on Σάββατο, 10 Μαϊος 2014 21:21