Πέμπτη, 07 Φεβρουάριος 2013 16:25

Απολογισμός του πρώτου χρόνου για τον Ν. Χρυσόγελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δείτε το έργο του 1ου χρόνου στο Ευρωκοινοβούλιο με τη μορφή posters

 

Διαβάστε περισσότερα στο ειδικό ενημερωτικό μας δελτίο

 

Διαβάστε μορφή βιβλίου τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν τον πρώτο χρόνο μετά την εναλλαγή

 

Δείτε σε διαδραστικό χάρτη τις περιοδείες, εκδηλώσεις και παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε  σε όλη την Ελλάδα

 

Δείτε σε διαδραστικό χάρτη τις περιοδείες, εκδηλώσεις και παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε σε Δυτ. Βαλκάνια, Βουλγαρία και Κύπρο

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2013 20:17