ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ψηφίσματα που υποστηρίξαμε και υπερψηφίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οι Προτάσεις ψηφίσματος ψηφίζονται από την ολομέλεια. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας αναφέρει  ότι μετά τις δηλώσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ακολουθεί ψηφοφορία σχετικά με πρόταση ψηφίσματος. Οι…
Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Ευρώπης. Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι – ποσοστό πλέον του 10% του ενεργού πληθυσμού – είναι άνεργοι. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι ακόμη πιο ζοφερή, καθώς σχεδόν ένας στους τέσσερις νεαρούς ενήλικες ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι…
                                                                   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
     Πατήστε με το ποντίκι σας το εξώφυλο της έκδοσης η οποία σας ενδιαφέρει για να την διαβάσετε ή να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε μορφή αρχείου pdf                                     Συμπληρώθηκαν 2.5…
Ως Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ, θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν καλό τόπο διαβίωσης για όλους, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα φυσικά όρια του πλανήτη μας. Αυτό προϋποθέτει να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλύτης βιώσιμης επένδυσης.Επένδυσης σε μια πράσινη Ευρώπη, η οποία αποκτά τις πλέον αποδοτικές υποδομές από πλευράς πόρων και ενέργειας, ενώ…
Γιατί η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας αντιτίθεται στην καλλιέργεια  Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) και γενετικά τροποποιημένων τροφίμων; Για να διαβάστε ή να κατεβάσετε το φυλλάδιο σε μορφή pdf πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα:      
The Green New Deal (GND) is a comprehensive response to the current economic, social and environmental crises. It integrates macro-economic reforms with a social inclusiveness agenda and a green industrial policy, from the local to the international level. Doing so, it paves the way of a transformation of our development…
    Η Πράσινη Nέα Συμφωνία (ΠΝΣ) είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Συνδυάζει μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις με τα θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και την πράσινη βιομηχανική πολιτική, από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το δρόμο για το μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου…
Ετοιμάσαμε 5 εκδόσεις -οδηγούς πάνω σε σημαντικά θέματα που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα αντίστοιχα αντικείμενα. Όλες οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε μορφή αρχείο pdf. Πατήστε πάνω στον αντίστοιχο τίτλο ή εξώφυλλο για να κατεβάσετε ολόκληρα τα βιβλία στον υπολογιστή σας. Οι οδηγοί που ετοιμάσαμε αφορούν:…
Μπορείτε να πάρετε το αρχείο και σε μορφή pdf πατώντας ΕΔΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Περιέχονται όλες οι ερωτήσεις που κατέθεσε από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταξινομημένες θεματικά. Κάθε ερώτηση έχει έναν μοναδικό αριθμό ταξινόμησης και…