04 Μάρτιος 2013

Πρωτοβουλίες περιφερειών για έξοδο από κρίση και κοινωνική Ευρώπη

Ομιλητής σε Συνδιάσκεψη των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης ο Ν. Χρυσόγελος  

 

 

 

«Οι Περιφέρειες της Ευρώπης χρειάζεται αλλά και μπορούν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο και να πιέσουν αποφασιστικά τις κυβερνήσεις και την ΕΕ για έξοδο από την κρίση με ενίσχυση της αλληλεγγύης, των πολιτικών κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης, αλλαγών στην οικονομία. Μπορούν σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών να ενδυναμώσουν τις αδύναμες σήμερα προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κοινωνικής Ευρώπης”, τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος,, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, από την Αλεξανδρούπολη, μιλώντας σε εκπροσώπους των παράκτιων/θαλάσσιων περιφερειών της Ευρώπης.

 

 

Στην ακριτική πόλη αυτή βρέθηκε την Πέμπτη 28/2 και την Παρασκευή 1/3, προσκεκλημένος της Συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Παράκτιων / Θαλάσσιων Περιφερειών [1] για να παρουσιάσει, ως ευρωβουλευτής, στο Πολιτικό Συμβούλιό της, τις προτάσεις του αλλά και τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου στα θέματα των πολιτικών συνοχής, του ρόλου των περιφερειών στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών κι Επενδυτικών Ταμείων, της θαλάσσιας στρατηγικής, της πολιτικής για την αλιεία, την ανανεώσιμη ενέργεια και την αναζωογόνηση των ναυπηγείων μέσω της πράσινης στροφής τους [2].
 

 Οι Περιφέρειες είναι ένας θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες. Μέσα από  συνεργασίες σε διασυνοριακό επίπεδο, διάλογο μεταξύ τους και με την κοινωνία των πολιτών, ανταλλαγή καλών πρακτικών μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα ότι η αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων κάνει αναγκαία την μετεξέλιξη της σημερινής διακρατικής συνεργασίας σε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης”, επισήμανε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι “για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι από την αρχή ελλειμματικός ενώ θα μειωθεί τόσο σε σχέση με την περίοδο 2007-2014 όσο και σε

κρίσιμους τομείς σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Ένας ουσιαστικός, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομία, την αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης και με επαρκείς πόρους ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα μπορούσε να είναι βασικό εργαλείο επενδύσεων κι αντιμετώπισης της σημερινής πολύπλευρης κρίσης, Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν όμως οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο της 8ης Φεβρουαρίου είναι ανεπαρκής και δε ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών τόσο από άποψη διαθέσιμων κονδυλίων όσο και κυρίως ποιότητας, μια και κάνει σημαντικές περικοπές στην κοινωνική συνοχή, στην έρευνα και καινοτομία, ενώ είναι τραγικός σε θέματα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων ή της φτώχειας”.

 

Γι αυτό τον λόγο, ο Νίκος Χρυσόγελος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι “η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 13 Μαρτίου, με μεγάλη πλειοψηφία, και παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τις κυβερνήσεις στους ευρωβουλευτές, θα απορρίψει την συμφωνία των κυβερνήσεων και θα απαιτήσει έναρξη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο (κυβερνήσεις), με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει εδώ και καιρό το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο”.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και ιδιαιτέρως με εκπροσώπους περιφερειών για θέματα περιφερειακής πολιτικής, στενότερης συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών. Πρότεινε να υπάρξουν σεμινάρια καλών πρακτικών σε θέματα αποτελεσματικής οργάνωσης και συμμετοχικού σχεδιασμού της περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βοηθήσουν τις ελληνικές περιφέρειες. Παρουσίασε, επίσης, μια πρόταση για κοινή συνεργασία περιφερειών, ναυπηγείων, ιδιωτικών ή συνεταιριστικών ναυτιλιακών εταιριών, στο πλαίσιο μιας “Γαλάζιας Σύμβασης Δημοσίου – Ιδιωτικού” για την κατασκευή, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (όπως προβλέπει η στρατηγική LeaderShip 2020), πλοίων που θα κινούνται αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (με συστήματα τροφοδότησης εν πλω και στα λιμάνια), ώστε να είναι βιώσιμες οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις (σήμερα βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της υψηλής τιμής των καυσίμων). Στη Βαλτική αναπτύσσεται ένα δίκτυο για πλοία και σταθμούς τροφοδοσίας που θα βασίζεται στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η Μεσόγειος θα μπορούσε να αναπτύξει ένα αντίστοιχο δίκτυο που θα βασίζεται, όμως, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάτι που από τεχνολογικής άποψης είναι εφικτό πλέον.

 

_________________________________________

[1]Στην Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Παράκτιων / Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) συμμετέχουν εκπρόσωποι από 250 περιφέρειες της Ευρώπης και ένα ουσιαστικό φόρουμ πολιτικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και ανάπτυξης συνεργασιών αλλά και ουσιαστικού επηρεασμού των ευρωπαϊκών πολιτικών.

 

 

[2] Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, είναι εισηγητής των Πράσινων σε θέματα κοινωνικής συνοχής, συμμετέχει στον τριμερή διάλογο (Ευρωκοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο – Προεδρεία για οριστικοποίηση συμφωνίας για Κανονισμό Ταμείου Συνοχής). Παρακολουθεί στενά τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και νησιωτικότητας. Ήταν εισηγητής για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας που υπερψηφίστηκε στις 28/11/2013. Συμμετέχει σε adhocεπιτροπή ευρωβουλευτών για θέματα ναυπηγείων. Έχει οργανώσει πολλές εκδηλώσεις διαλόγου για θέματα ανανεώσιμης ενέργειας, θαλάσσιας στρατηγικής, αλιείας.

 


Last modified on Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 15:57