Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009 16:40

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 Το θέμα της  μαζικής απώλειας μελισσών φέρνουν στο ευρωκοινοβούλιο οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου. Το πρόβλημα, που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και άρχισε να εμφανίζεται και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο και για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων: 84%  των ειδών που καλλιεργούνται στην Ευρώπη, εξαρτώνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για τη γονιμοποίησή τους από τις μέλισσες ή άλλα έντομα όπως οι πεταλούδες. 

 

Η ερώτηση  των Οικολόγων Πράσινων αναφέρεται σε πρόσφατες έρευνες για τα αίτια του προβλήματος στην Ευρώπη, που το συνδέουν με την εγκατάλειψη της υπαίθρου αλλά και με την εντατική χρήση αγροχημικών. Τονίζει επίσης την ανεπάρκεια των πόρων που διαθέτει η Ε.Ε. για να προστατέψει το φυσικό κεφάλαιο της αγροτικής οικονομίας. Καλεί, τέλος, από την Κομισιόν να ενισχύσει τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, να στηρίξει τους μικρούς παραγωγούς στις μειονεκτικές περιοχές και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ζωνών «οικολογικής ανάκαμψης» όπως ζητούσε το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου για τη μελισσοκομία το 2008. 
«Το πρόβλημα με τις μέλισσες δείχνει ότι είμαστε  πολύ πιο εξαρτημένοι  από την οικολογική ισορροπία από  ότι θέλουμε να φανταζόμαστε», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Είναι απόλυτη προτεραιότητα να παρθούν επειγόντως ουσιαστικά μέτρα για το αγροτικό περιβάλλον, πριν το πρόβλημα γίνει ανεξέλεγκτο. Το μέλλον της αγροτικής οικονομίας μας αφορά όλους και πρέπει να μας κινητοποιήσει έγκαιρα». 

 
 
 
(ακολουθεί  το κείμενο της ερώτησης) 
 
 
 
Αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα για να προστατευθούν οι μέλισσες και άλλα επικονιαστικά  έντομα 
 
Μια πρόσφατη εσθονική έρευνα[1] που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ALARM της ΕΕ, προσδιόρισε τις πρακτικές χρήσης γης και την χρήση αγρο-χημικών προϊόντων ως τις κύριες πιέσεις που προκαλούν την ανησυχητική απώλεια των επικονιαστικών εντόμων, όπως οι μέλισσες και οι πεταλούδες, στην Ευρώπη. Η καλπάζουσα απώλεια επικονιαστικών εντόμων είναι ανησυχητική όχι μόνο όσο αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και για τη διασφάλιση της γεωργίας. Έχει υπολογιστεί ότι 84% των 264 ευρωπαϊκών ειδών συγκομιδής εξαρτώνται ως ένα βαθμό από τα έντομα για τη γονιμοποίησή τους. Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρακτικές χρήσης γης όπως η εντατική γεωργία, η υπερβόσκηση και η κατάτμηση των τοπίων-οικοτόπων, παρουσιάζουν τις ισχυρότερες αρνητικές πιέσεις για τα επικονιαστικά έντομα. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η εγκατάλειψη της αγροτικής γης σε μειονεκτικές περιοχές[2].
Οι ερευνητές  προτείνουν ότι τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να ενσωματωθούν περαιτέρω  στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής  πολιτικής (ΚΑΠ). Εντούτοις, τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα αποτελούν μόνο το 8% του  συνολικού προϋπολογισμού της ΚΑΠ για το 2007-2013 και κάθε κράτος μέλος τα εφαρμόζει διαφορετικά. Έχοντας υπόψη και το ψήφισμα του 2008 για τη μελισσοκομία από το Ευρωκοινοβούλιο[3],
 
Ερωτάται  η Επιτροπή
 
1. Εξετάζει  το ενδεχόμενο μέσα από συγκεκριμένες  δράσεις να ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων, χωρίς αυτό να επιβαρύνει άλλα μέρη του προϋπολογισμού της ΚΑΠ; Συμφωνεί ότι χρειάζεται η εξασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των περιβαλλοντικών μέτρων στα κράτη μέλη;
2. Συμφωνεί  με την ανάγκη στήριξης του αγροτικού εισοδήματος των εκμεταλλεύσεων στις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές με στόχο να αποφευχθεί η εγκατάλειψή τους και κατά συνέπεια η αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων στους επικονιαστές;
3. Έχουν θεσπιστεί  μέτρα για την ενθάρρυνση της δημιουργίας ζωνών οικολογικής ανάκαμψης, ιδίως στις κύριες περιοχές αρόσιμων καλλιεργειών, όπως ζητούσε το ψήφισμα του Ε/Κ;
 
(1) Kuldna, P., Peterson, K. Poltimäe, H. & Luig, J. (2009). An application of DPSIR framework to identify issues of pollinator loss. Ecological Economics. 69:32-42.
(2) Βλ. και http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Agriculture/eu_agriculture6.html
(3) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2008-0579&language=EL

 

Read 1125 times Last modified on Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010 11:35