Old-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Old-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ (294)

Παρασκευή, 24 Μαϊος 2013 13:18

Οχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού

Written by

Μυνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη

Νίκος Χρυσόγελος

http://youtu.be/JMQ1iYNr344

Message from MEP Gerald Hafner

http://youtu.be/GPcEt082U6s

 

Message by João Lobo, Chairman of the Board of AIA

http://youtu.be/Eoj1YfluapA

 

Koppa supporting Movement 136 - Kinisi 136

http://youtu.be/qcWMLuBXTZM

 

Danellis supporting Movement 136 - Kinisi 136

http://youtu.be/SG7MmDEe2kI

Eισήγηση του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Συζητήθηκε την Δευτέρα 7 Μαΐου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [1].

 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος, παρεμβαίνοντας ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στις δυο Επιτροπές προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους για την περιφερειακή ανάπτυξη και την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και στο εσωτερικό των περιφερειών, προωθώντας κυρίως την πράσινη καινοτομία. Προτείνει, επίσης, αύξηση των ποσοστών χρηματοδοτήσεων που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας τόσο για τις αναπτυγμένες και τις υπό μετάβαση περιφέρειες όσο και για τις λιγότερο αναπτυγμένες. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όπως παραδέχεται μια πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν που αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία μπορεί να δημιουργήσουν 20.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

 

Η πρόταση Κανονισμού θεσπίζει ειδικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις διαφορετικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε θεματικό στόχο, η πρόταση καθορίζει μία κατάσταση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τη χρήση του Ταμείου και, πιο συγκεκριμένα, εισάγει την ακόλουθη “θεματική συγκέντρωση”:

 

  • στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ή σε περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το ΑΕΠ είναι ίσο ή ανώτερο του 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, το 80% τουλάχιστον των πόρων προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία καθώς και την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπου τουλάχιστον το 20% εξ αυτών προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

 

  • στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το ΑΕΠ είναι κατώτερο του 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, τα 50% τουλάχιστον των πόρων προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία και τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπου τουλάχιστον το 6% εξ αυτών προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην ποικιλία αναπτυξιακών προγραμμάτων.    

 

Επίσης, το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η πρόταση προβλέπει επίσης τον ορισμό κοινών δεικτών που συνδέονται με την υλοποίηση, καθώς και αποτελέσματα που συνδέονται με τον τελικό στόχο χρηματοδότησης με σκοπό τον καλύτερο προσανατολισμό σε αποτελέσματα χρηματοδότησης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το κατά ποσό οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και γι’ αυτό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να περιοριστεί η σπατάλη και η κακοδιαχείριση των πόρων.

 

«Πρέπει να δυναμώσουμε την πρόταση της Επιτροπής και την Έκθεση σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις σε επίπεδο οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, για να ενισχύσουμε το φυσικό κεφάλαιο και τις παραγωγικές υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, αλλά και για να προσαρμοστούμε πιο αποτελεσματικά στις κλιματικές αλλαγές και να τις αντιμετωπίσουμε προληπτικά, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Tο κεφάλαιο 3 του Κανονισμού όχι μόνο δεν πρέπει να απαγορεύει αλλά αντιθέτως να ενισχύει καινοτόμες επενδύσεις σε αναβάθμιση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, σε  πράσινες υποδομές, στις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, στην προστασία, διαχείριση κι αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων όσον αφορά και στις πιο πλούσιες και ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους για τις κλιματικές αλλαγές θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Γι αυτό προτείνουμε 25%, αντί το 20%, χρηματοδότηση των κλιματικών στόχων για τις πιο ανεπτυγμένες και τις μεταβατικές περιφέρειες, αλλά και 15%, αντί για 6%, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο πρασίνισμα των μεταφορών και ειδικά των πλοίων που συνδέουν τα νησιά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποδομές, μια και χωρίς πλοία δεν υπάρχει σύνδεση των νησιών.

Όμως, πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την στήριξη του πολιτισμού που μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης».

 

  • Δείτε το βίντεο της τοποθέτησης του Ν. Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων : http://www.youtube.com/watch?v=ty4AYFZXrPg&feature=youtu.be
  • Δείτε το βίντεο της τοποθέτησης του Ν. Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: http://www.youtube.com/watch?v=fma6GkyQXTA
  • Δείτε το βίντεο από την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής και τον Γενικό Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία: http://www.youtube.com/watch?v=nYuTiKJtV_4

[1] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pa/898/898594/898594el.pdf


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης στην Επιτροπη ΕΔΩ

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 13:47

Ψεύδη και παρασιωπήσεις στο δρόμο Ωραιοκάστρου

Written by

 

Απάντηση στον κ. Ν. Ψαλτόπουλο, για τα πεπραγμένα της διοίκησης Ψωμιάδη -Δηλώσεις του Μ. Τρεμόπουλου
 
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της καταδίκης του συστήματος Ψωμιάδη σε αποζημίωση 10.000 ευρώ, συν τόκο, έξοδα κτλ, για παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και της τιμής και ηθική βλάβη του υπαλλήλου της Περιφέρειας κ. Ιωάννη Σιάννη, υπήρξε ένα απαντητικό κείμενο για το προβληματικό έργο της οδού Ωραιοκάστρου-Θεσσαλονίκης, του στελέχους του συστήματος κ. Νικ. Ψαλτόπουλου, το οποίο είναι ψευδές και παραπλανητικό.
Ακολουθεί αναλυτική απάντηση στους ισχυρισμούς του κ. Νικ. Ψαλτόπουλου, πρώην προϊσταμένου ΤΣΕΣΥ/ΔΤΥΝΑΘ (6.12.2012), από την οποία γίνεται φανερή η ανάγκη παρέμβασης της Δικαιοσύνης και για τον επιπρόσθετο λόγο της διερεύνησης επιπλέον αδικημάτων από τους προϊσταμένους της Τεχνικής Υπηρεσίας του συστήματος Ψωμιάδη (κ. Αλ. Κων/νίδη και Νικ. Ψαλτόπουλο), όπως π.χ. της ψευδούς βεβαίωσης, της απόκρυψης και παρασιώπησης γεγονότων και διαστρέβλωσης στοιχείων, αφού ολόκληρα άρθρα της νομοθεσίας παραγκωνίστηκαν, κρίσιμα έγγραφα παραλείφθηκαν εντελώς και έγινε πλήρης διαστρέβλωση των πραγματικών περιστατικών και δεδομένων.
«Οι πολίτες ας έχουν λίγη ακόμη υπομονή», δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Σε μια χώρα που έχει βουλιάξει στην πολύπλευρη κρίση, οι ένοχοι του πελατειακού συστήματος, της ιδιοτέλειας και της υπονόμευσης του δημόσιου συμφέροντος πρέπει να λογοδοτήσουν, ανεξάρτητα σε ποια βαθμίδα του καταρρέοντος συστήματος βρέθηκαν. Και παρόλες τις πιέσεις και τις διαπλοκές, η κάθαρση είναι μια υπόθεση που μπορεί να προχωρήσει, όχι μόνο για να προσφέρει στη Δικαιοσύνη τη θέση που της αξίζει αλλά και για να
Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011 02:47

Για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής

Written by

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε:

Παραιτείται ο Τρεμόπουλος από ευρωβουλευτής τον Ιανουάριο

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σήμερα Παρασκευή, σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε:

«Δεν έχουμε μια απλή κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής, όπως ζήτησαν οι Οικολόγοι Πράσινοι εξαρχής, αλλά μια κυβέρνηση που επιβεβαιώνει τη νεοφιλελεύθερη στροφή της χώρας αλλά και τη δεξιά και ακροδεξιά στροφή. Είναι μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί τις ανάγκες των δανειστών μας αλλά δε φαίνεται πως μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας. Οι Έλληνες πολίτες έχουν κάνει τεράστιες θυσίες και δικαιούνται την έκτη δόση, χωρίς απειλές και εκβιασμούς. Πιστεύουμε ότι το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου πρέπει να τηρηθεί. Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μία άλλη προοπτική, πράσινη και αλληλέγγυα και είμαστε αυτοί που αποτελούμε μέρος της λύσης.»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν σκοπεύει να παραιτηθεί από την Ευρωβουλή, όπως έχει συμφωνηθεί και να κατέβει στις εθνικές εκλογές, ο Μ. Τρεμόπουλος απάντησε: «Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν ανήκουν στον παλιό, φθαρμένο πολιτικό κόσμο. Πριν την απαξίωση της πολιτικής τα τελευταία ένα -δύο χρόνια, έχουν βάλει στο καταστατικό τους την αρχή της εναλλαγής στο μέσον της θητείας. Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος θα παραιτηθεί από τη θέση του στην Ευρωβουλή στον Ιανουάριο του 2012 και θα δώσει τη θέση του στον

Δήλωση Τρεμόπουλου για το θέμα των γραπτών εγγυήσεων

Η ελληνική κοινωνία μόνη αρμόδια για την απαλλαγή από το σάπιο και υποκριτικό πολιτικό σύστημα 

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Όλι Ρεν ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης της Ελλάδας με την Ε.Ε. «έχουν πληγεί από την απόφαση του κ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα και χρειάζονται γραπτές εγγυήσεις για να αποκατασταθούν», ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος τόνισε:

«Τέτοιες αξιώσεις δυναμιτίζουν τις πιο θεμελιακές αξίες της Ευρώπης.

Καλό θα είναι ο κ. Ρεν και η Κομισιόν να μην αναζητούν προσχήματα για να πάνε κόντρα στο πνεύμα της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού. Ασφαλώς και γνωρίζει ότι

Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις συνθήκες αδειοδότησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το Έλος Καλοδικίου στην Ήπειρο, ανατολικά της Πάργας, είναι μια σημαντική προστατευόμενη περιοχή του ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, καθώς αποτελεί μοναδικό σχηματισμό τυρφώδους - γαιώδους περιοχής με μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητική αξία. Σε αυτή την περιοχή και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ζώνη Β5, ξεκίνησε η κατασκευή του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Παραλιακή οδός Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, Τμήμα Καρτέρι - Κόμβος Πάργας», καταστρέφοντας και σημαντικούς αναπαραγωγικούς χώρους σπάνιων πουλιών, όπως

Ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, εκπροσώπησε το κόμμα στη δεξίωση για την 37η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Ο Μ. Τρεμόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η φετινή επέτειος είναι υπό τη σκιά της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει ο τόπος μας. Τόσο, που δικαίως οι πολίτες απορούν εάν ζούμε τη ‘δημοκρατία των αγορών’, τη ‘δημοκρατία των συμφερόντων’, τη ‘δημοκρατία του ενός εκάστου’ ή μια ‘στρεβλή δημοκρατία’. Οι πολίτες δοκιμάζονται από μια σειρά δυσβάσταχτων και άδικων μέτρων, που απειλούν την

Επισημοποίησε απλώς τα ποσοστά που είχαν προαναγγελθεί στο ευρωκοινοβούλιο, σε παρέμβαση του Μ. Τρεμόπουλου.  Δήλωση Τρεμόπουλου: «Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν είναι για να ανακυκλώνουν τα σημερινά αδιέξοδα» 

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοϊδη για τη μείωση της εθνικής συμμετοχής της χώρας μας στο Ε.Σ.Π.Α., ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε:

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει που παραβίασε ήδη ανοικτές πόρτες. Τα ποσοστά που ανακοίνωσε ως επιτυχία ο κ. Χρυσοχοϊδης, είναι ίδια ακριβώς με εκείνα που είχε προτείνει από τις 22 Ιουνίου ο

Δήλωση του Μ. Τρεμόπουλου

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους στον προθάλαμο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ενημερωτική σύσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία σε Μακεδονία και Ήπειρο και στην οποία συμμετέχει, επεσήμανε ότι:

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σκοπό έχει να