Πέμπτη, 10 Μαϊος 2012 19:01

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος

Written by
Rate this item
(0 votes)

Eισήγηση του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Συζητήθηκε την Δευτέρα 7 Μαΐου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου η πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [1].

 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος, παρεμβαίνοντας ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στις δυο Επιτροπές προτείνει πιο φιλόδοξους στόχους για την περιφερειακή ανάπτυξη και την μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και στο εσωτερικό των περιφερειών, προωθώντας κυρίως την πράσινη καινοτομία. Προτείνει, επίσης, αύξηση των ποσοστών χρηματοδοτήσεων που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας τόσο για τις αναπτυγμένες και τις υπό μετάβαση περιφέρειες όσο και για τις λιγότερο αναπτυγμένες. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όπως παραδέχεται μια πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν που αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία μπορεί να δημιουργήσουν 20.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

 

Η πρόταση Κανονισμού θεσπίζει ειδικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις διαφορετικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε θεματικό στόχο, η πρόταση καθορίζει μία κατάσταση επενδυτικών προτεραιοτήτων για τη χρήση του Ταμείου και, πιο συγκεκριμένα, εισάγει την ακόλουθη “θεματική συγκέντρωση”:

 

  • στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ή σε περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το ΑΕΠ είναι ίσο ή ανώτερο του 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, το 80% τουλάχιστον των πόρων προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία καθώς και την στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπου τουλάχιστον το 20% εξ αυτών προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

 

  • στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το ΑΕΠ είναι κατώτερο του 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, τα 50% τουλάχιστον των πόρων προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία και τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπου τουλάχιστον το 6% εξ αυτών προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην ποικιλία αναπτυξιακών προγραμμάτων.    

 

Επίσης, το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ προορίζεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η πρόταση προβλέπει επίσης τον ορισμό κοινών δεικτών που συνδέονται με την υλοποίηση, καθώς και αποτελέσματα που συνδέονται με τον τελικό στόχο χρηματοδότησης με σκοπό τον καλύτερο προσανατολισμό σε αποτελέσματα χρηματοδότησης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το κατά ποσό οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και γι’ αυτό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για να περιοριστεί η σπατάλη και η κακοδιαχείριση των πόρων.

 

«Πρέπει να δυναμώσουμε την πρόταση της Επιτροπής και την Έκθεση σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις σε επίπεδο οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, για να ενισχύσουμε το φυσικό κεφάλαιο και τις παραγωγικές υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, αλλά και για να προσαρμοστούμε πιο αποτελεσματικά στις κλιματικές αλλαγές και να τις αντιμετωπίσουμε προληπτικά, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Tο κεφάλαιο 3 του Κανονισμού όχι μόνο δεν πρέπει να απαγορεύει αλλά αντιθέτως να ενισχύει καινοτόμες επενδύσεις σε αναβάθμιση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, σε  πράσινες υποδομές, στις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, στην προστασία, διαχείριση κι αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων όσον αφορά και στις πιο πλούσιες και ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους για τις κλιματικές αλλαγές θεωρούμε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Γι αυτό προτείνουμε 25%, αντί το 20%, χρηματοδότηση των κλιματικών στόχων για τις πιο ανεπτυγμένες και τις μεταβατικές περιφέρειες, αλλά και 15%, αντί για 6%, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο πρασίνισμα των μεταφορών και ειδικά των πλοίων που συνδέουν τα νησιά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υποδομές, μια και χωρίς πλοία δεν υπάρχει σύνδεση των νησιών.

Όμως, πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την στήριξη του πολιτισμού που μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης».

 

  • Δείτε το βίντεο της τοποθέτησης του Ν. Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων : http://www.youtube.com/watch?v=ty4AYFZXrPg&feature=youtu.be
  • Δείτε το βίντεο της τοποθέτησης του Ν. Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: http://www.youtube.com/watch?v=fma6GkyQXTA
  • Δείτε το βίντεο από την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής και τον Γενικό Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία: http://www.youtube.com/watch?v=nYuTiKJtV_4

[1] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pa/898/898594/898594el.pdf


Διαβάστε το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης στην Επιτροπη ΕΔΩ

Read 1050 times Last modified on Πέμπτη, 10 Μαϊος 2012 19:07