basic income

 

 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο:

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-eksaleipsi-tis-ftoxeias-kai-basiko-eggyimeno-eisodima-gia-oloyses


Των Νίκου Χρυσόγελου

και Όλγας Θεοδωρικάκου

Συμπροέδρων των ΠΡΑΣΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

www.prasinoi.gr

www.facebook.com/prasinoi

Το θέμα της αντιμετώπισης της φτώχειας είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, που προκύπτει μεταξύ άλλων και από ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως για παράδειγμα οι δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η υποχρέωση να υπάρχει στρατηγική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ως όρος («αιρεσιμότητα») για να αρχίσουν να βγαίνουν οι σχετικές προσκλήσεις για τα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο του λεγόμενου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης («νέο» ΕΣΠΑ).

Δεν χρειάζονταν η κρίση για να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάδα έχει – με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων - την πιο άδικη κι αναποτελεσματική πολιτική για την φτώχεια, μια και μέχρι τώρα αυτή βασίζεται σε ένα εντελώς χαώδες και γραφειοκρατικό σύστημα επιδομάτων, που δεν εξαλείφουν την φτώχεια αλλά την διατηρούν, ενώ ευνόησαν την διαφθορά και την απάτη που μας κόστισαν ακριβά.

Η νέα κυβέρνηση αντί να επικεντρώσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική, επέλεξε την επιδοματική λογική και τον χαρακτηρισμό της κρίσης ως «ανθρωπιστικής» (που ταιριάζει σε μια ξεπερασμένη λογική), αντί να την αντιμετωπίσει ως κοινωνική (κάτι που απαιτεί, όμως, συγκροτημένη κοινωνική πολιτική για την αντιμετώπισή της).

Στην καλύτερη περίπτωση, η επεξεργασία μιας στρατηγικής για τη φτώχεια σε διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015 και τα πρώτα προγράμματα θα αρχίσουν να τρέχουν το 2016, αν και η κυβέρνηση μιλήσουμε για το επείγον της «ανθρωπιστικής κρίσης».

Ένα βασικό εργαλείο για αντιμετώπιση της φτώχειας είναι το «βασικό εγγυημένο εισόδημα για όλους/ες», το οποίο ισχύει ήδη στις 26 από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και μέσα από διαφορετικά σχήματα.

978-960-9571-08-1

Ίσως μοιάζει περίεργο ότι οι «ανάλγητοι θεσμοί» επιμένουν σε ένα σχήμα «βασικού εγγυημένου εισοδήματος» (περιλαμβάνονταν ήδη στο 1ο Μνημόνιο αλλά καμία κυβέρνηση δεν θέλησε να το εφαρμόσει, εκτός από το «πιλοτικό» που κι αυτό διακόπηκε). Κι όμως, η υποστήριξη προς ένα βιώσιμο σχήμα βασικού εγγυημένου εισοδήματος είναι ευρεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε να αξιοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους. Είχαμε μάλιστα συμφωνήσει ως χώρα να το επεκτείνουμε σε εθνικό επίπεδο μέχρι τα τέλη του 2015!

39garafima-thumb-large

Η χώρα, παρά τα 7 χρόνια κρίσης, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα - ως όφειλε - την νέα στρατηγική της για μείωση της φτώχειας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιήσει προς τον σκοπό αυτό υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους αν όντως ξεκινούσε ένα ευρύ πρόγραμμα για το «βασικό εγγυημένο εισόδημα» που θα συνοδεύονταν από μέτρα ενεργοποίησης και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Είχε συμφωνηθεί μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να στηρίξει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του μηχανισμού για την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενώ την τεχνική βοήθεια παρείχε η Παγκόσμια Τράπεζα.

4781e94b-9cb7-460d-9b91-af8a6e09fb76

Αυτό μάλλον ζητάνε και οι εταίροι, την σταδιακή μετάβαση από τα σκόρπια και αναποτελεσματικά επιδόματα (συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΑΣ) σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα «βασικού εγγυημένου εισοδήματος» για όλους και όλες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να διαμορφώσουμε κατάλληλο σχήμα ώστε να ανταποκρίνεται αυτό στις δικές μας ανάγκες και πραγματικότητες.

Στις 15 Νοεμβρίου 2013, όντας o Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Πράσινων, είχε υποβάλει σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με το «Βασικό (ελάχιστο εγγυημένο) εισόδημα στην Ελλάδα». Στην ερώτησή του ανέφερε σχετικά: «Στη Σύσταση της Επιτροπής «σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας και στην πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής «για τις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την συνοχή»παρουσιάζεται η θέση σχετικά με την ανάγκη επαρκούς εισοδηματικής στήριξης όλων των πολιτών σε επίπεδο ικανό ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση. Σε πρόσφατο ψήφισμά του για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, το Ευρωκοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και την απασχόληση, και να εξετάζει προσεκτικά τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές». Στην Ελλάδα, παρά τη δεδομένη ανάγκη επείγουσας στήριξης διαρκώς αυξανόμενου τμήματος του πληθυσμού που διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας, οι σχετικές σχεδιαζόμενες πολιτικές περιορίζονται στην πιλοτική εφαρμογή «συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» από την 1.1.2014 με προϋπολογισμό 20 εκατ. Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να προτείνει στις αρχές την ενίσχυση του προϋπολογισμού της σχεδιαζόμενης δράσης για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από αδιάθετα κονδύλια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΚΤ του ΕΣΠΑ, με την ευκαιρία της επικείμενης αναθεώρησης των ΕΠ; Πόσοι είναι σήμερα οι αδιάθετοι πόροι του ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013;
  2. Πριν από την έγκριση και κατά την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προτίθεται να υποστηρίξει ευρεία εφαρμογή συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σχεδιασμένου ώστε να είναι βιώσιμο και μετά τη λήξη της Περιόδου;
  3. Πώς κρίνει την προοπτική επίτευξης των στόχων απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που τίθενται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020;
  4. Προτίθεται να υποστηρίξει μετρήσιμους στόχους και μέτρα κοινωνικής πολιτικής και δημιουργίας θέσεων εργασίας, παράλληλα με την προσπάθεια επίτευξης δημοσιονομικών στόχων;».

Ο τότε Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Andor του απαντάει στις 14 Ιανουαρίου 2014, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) είναι «η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και η συμβολή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου». Ενώ η κοινωνική ένταξη αποτελεί σημαντικό στόχο του ΕΚΤ, παθητικά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως είναι η καταβολή επιδομάτων στο πλαίσιο ενός συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, χωρίς να συνοδεύονται από κανενός είδους μέτρα ενεργοποίησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ.

2. Σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας, το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα ξεκινήσει σε πιλοτική βάση το 2014, με σταδιακή ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο έως το 2015. Οι ελληνικές αρχές και η Παγκόσμια Τράπεζα πρόσφατα υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της πιλοτικής προπαρασκευής και της υλοποίησης του συστήματος. Το ΕΚΤ θα στηρίξει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του μηχανισμού για την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την τεχνική βοήθεια που παρέχει η Παγκόσμια Τράπεζα.

3. Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας. Ο εθνικός στόχος της Ελλάδας, που καθορίστηκε το 2010, ήταν να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 450 000 έως το 2020, αλλά σήμερα ο αριθμός των ατόμων αυτών έχει αυξηθεί κατά 750 000 λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και επιδείνωσης του βιωτικού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα πρέπει να απαλλάξει περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό για να επιτύχει τον στόχο της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

4. Η Ελλάδα σκοπεύει να καθορίσει ποσοτικούς στόχους για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού (2014-20), μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την προώθηση μέτρων για βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, καθώς και για την κοινωνική ένταξη».

Η συζήτηση λοιπόν για την αντιμετώπιση της φτώχειας αλλά ακόμα και για τους όρους της συμφωνίας με τους εταίρους θα έπρεπε να είναι σε διαφορετική βάση…

Παραπομπές:

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-013056+0+DOC+XML+V0//EL&language=el

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-013056&language=EL

 

DSC 0008 2

«Ημερίδα για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου», Σύρος 05-06/6/2015.

Διοργάνωση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία στο πλαίσιο μια βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο

Εισήγηση Νίκου Χρυσόγελου, προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ», πρώην ευρωβουλευτή των Πράσινων, πρώην Περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου

Θα μιλήσω ανατρέχοντας στην εμπειρία μου από δραστηριότητές μου ως ενεργός πολίτης σε περιβαλλοντικά θέματα, ως πρόεδρος σήμερα του κοινωνικού συνεταιρισμού «Άνεμος Ανανέωσης», ως στέλεχος του πολιτικού φορέα «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», πρώην ευρωβουλευτής, ένας από τους αντιπροέδρους της  Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο, με ενεργή συνεργασία με την ομάδα των Πράσινων. Το λέω αυτό γιατί όλοι/ες μας έχουμε πολλαπλές ταυτότητες και εμπειρίες που πρέπει να μάθουμε να τις αξιοποιούμε σωστά.

1.   Η ανάγκη για εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση με συμμετοχικό τρόπο: Η κρίση και η ανάγκη εναλλακτικού σχεδίου για αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων με τρόπο που θα ενίσχυε την κοινωνική συνοχή, την αλλαγή της οικονομίας και της διοίκησης, της παραγωγικής βάσης της χώρας δεν μπήκε ποτέ στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. Ένα τέτοιο σχέδιο θα απαιτούσε όμως ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο, κριτική και αυτοκριτική, συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας πάνω σε ένα νέο Κοινωνικό, Πράσινο Συμβόλαιο που θα εφαρμοστεί με την συμμετοχή των πολιτών για να βγούμε από την κρίση. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει μέσα στην κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. 7 χρόνια μετά, δεν έχουμε ως κοινωνία συμφωνήσει τι μας οδήγησε στη χρεοκοπία, τι θέλουμε να αλλάξουμε, και πώς θα το αλλάξουμε. Η κρίση δεν οδήγησε σε ενίσχυση της δημοκρατίας, έκανε τη δημοκρατία πιο ευάλωτη. Η ανάδειξη της Χρυσής Αυγής, ενός ακροδεξιού κόμματος με εγκληματικές και νεοναζιστικές πρακτικές είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, η δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ευάλωτη, περισσότερο από ποτέ στην μεταπολιτευτική περίοδο

2.    Υπήρχε και υπάρχει άλλος δρόμος για έξοδο από την κρίση; Ναι, φυσικά, θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος δρόμος για έξοδο από τηνκρίση, Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η λύση στα προβλήματα μας είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στη δραχμή ή και η στροφή προς τη Ρωσία και την Κίνα. Λες και υπάρχει κάποιος που θα μας χάριζε λεφτά, πολλά λεφτά, για να συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια μη βιώσιμη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν έχει ρεαλιστική βάση, είναι εντελώς εξωπραγματικό. Αλλά υπάρχουν ακόμα σημαντικά κομμάτια του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας που το πιστεύουν με θρησκευτική πίστη.

Η χώρα έχει λάβει βοήθεια μέχρι τώρα ύψους 240 δις. Από τα ποσά αυτά οποία, βεβαίως,  περίπου το 90% πήγε στην μετατροπή του χρέους από χρέος προς ιδιωτικούς φορείς, σε χρέος προς δημόσιους φορείς (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κράτη-Μέλη ΕΕ και ΔΝΤ), την ανακεφαλαιοποίηση και διάσωση των τραπεζών. .Αν είχαμε, όμως, χρησιμοποιήσει παραγωγικά το υπόλοιπο 10% του ποσού αυτού (πάνω από 24 δις) για ενίσχυση μιας οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης - συμπληρωματικά με άλλους πόρους - θα ήμασταν σήμερα πολύ κοντά στην έξοδο από την κρίση. Το κακό είναι ότι θα χρειαστούμε επιπλέον χρήματα, άμεσα 10-15 δις και - στο πλαίσιο ενός τρίτου Προγράμματος Διάσωσης - άλλα 30-50 δις χωρίς να φαίνεται όμως φως στην άκρη του τούνελ. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει ένα καινοτόμο – και πράσινο / οικολογικό - σχέδιο που να αφορά στην οικονομία και στην απασχόληση.

Πολλοί ρίχνουν την ευθύνη για τη σημερινή μας κατάσταση σε κάποιους άλλους (στους δανειστές, στη Μέρκελ ή τον Σόιμπλε, στην τρόικα, στους ξένους. Πάντα υπάρχει κάποιος άλλος που φταίει για τα δικά μας προβλήματα. Προφανώς το σχέδιο που ακολούθησε η χώρα βασίστηκε συχνά σε λάθος υποθέσεις και έγιναν πολλά λάθη και από την τρόικα που φούντωσαν την αρχική φωτιά αντί να την σβήσουν.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφενός ήταν τα δικά μας τα λάθη και οι καταστροφικές πολιτικές που μας οδήγησαν στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και τελικά στην πολύπλευρη χρεοκοπία, (σπατάλες, διαφθορά, αναποτελεσματικότητα, πελατειακό σύστημα, απουσία διαφάνειας και ορθολογικής πολιτικής, απουσία κουλτούρας διαλόγου, υπέρογκα εξοπλιστικά προγράμματα, μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

Το σημαντικό, όμως, είναι ότι σε όλη την περίοδο της κρίσης είχαμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τους όρους των Μνημονίου και κυρίως την εφαρμοζόμενη πολιτική (χαρακτηριστική είναι και η διπλή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 13/3/2014 αλλά και πολλές άλλες αποφάσεις του) και να βασίσουμε το σχέδιο σε πιο δίκαιες πολιτικές, στην κοινωνική, οικολογική και οικονομική καινοτομία. Σήμερα αυτό συνεχίζει να παραμένει ως η μόνη δυνατότητα για έξοδο από την κρίση αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο, με κατεστραμμένη την οικονομία, αποδυναμωμένη τη διοίκηση και την κοινωνία κατακερματισμένη και απογοητευμένη.

Η διόρθωση των λανθασμένων πολιτικών δεν έγινε με ευθύνη του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων αλλά και της κοινωνίας. Κυριάρχησαν είτε η λογική του μονόδρομου – «αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο»  (που βασίζονταν περισσότερο σε οριζόντιες περικοπές και ισοπεδωτική λιτότητα, όχι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις), είτε από την άλλη η ψευδαίσθηση ότι με μια πιο σκληρή διαπραγμάτευση όλα θα επέστρεφαν στην προηγούμενη κατάσταση ευδαιμονίας. Ένας τρίτος δρόμος δεν αναζητήθηκε. Ακόμα και σήμερα, που εξαιτίας της μεγάλης κρίσης, και του στραγγίσματος της οικονομίας – «έχουμε κάψει όλο το λίπος», όπως θα έλεγε κάποιος- δεν έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία για να μπορέσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας ως χώρα. Για αυτά θα μιλήσω εγώ.

3. Πρέπει τώρα να στρέψουμε την συζήτηση στην οικονομία και σε πολλαπλούς τρόπους κινητοποίησης χρηματο-οικονομικών πόρων: ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, μεταρρύθμιση φορολογικού, ευρωπαϊκά  ανταγωνιστικά προγράμματα, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για απασχόληση νέων (650.000.000), Ευρωπαϊκό Ταμείο Μεταναστών – Ασύλου και ένταξης (260.000.000) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους.

Υπάρχουν όμως και πολλές εναλλακτικές πηγές χρηματοοικονομικών: πράσινα ομόλογα σε περιφερειακό επίπεδο, πρόσβαση σε οικολογικά funds, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων για επενδύσεις σε ΜΜΕ και συνεταιριστική βάση. 

4.     Οι αναγκαίες αλλαγές συνδέονται με νέες πολιτικές και στρατηγικές που διαμορφώνονται μέσα από διάλογο, με συμμετοχικό τρόπο,  αλλά και με καλή γνώση των δυνατοτήτων μας, διόρθωση των λαθών αλλά και αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων, οικονομικών, ανθρώπινων, κοινωνικών.  Γι’ αυτό χρειάζεται να βγούμε από τις ψευδαισθήσεις και να αναλάβουμε ως κοινωνία πρωτοβουλίας που κάποια στιγμή θα εκφραστούν και σε πολιτικό επίπεδο.

5.     Ευφυής εξειδίκευση, καινοτομία, τεχνολογία: Η βάση του σχεδιασμού με συμμετοχικό τρόπο για την περίοδο 2014-2020. Ποια είναι τα δυνατά μας χαρακτηριστικά για να στηρίξουμε ένα  νέο μοντέλο, ποια είναι τα αδύνατα στοιχεία μας για να αλλάξουμε, ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιοι οι κίνδυνοι. Δεν είναι υπόθεση μόνο πανεπιστημίων, μελετητών ή ερευνητικών κέντρων, αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

6.     Να το δείξω με ένα παράδειγμα: Η Σύρος και οι Κυκλάδες χαρακτηρίζονται από τον πολιτισμό, το ιδιαίτερο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα, τους οικισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ναυτιλιακή παράδοση και ειδικά η Σύρος, και με σημαντική βιομηχανική παράδοση. Θα μπορούσε λοιπόν να αναδειχθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αξιοποιώντας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται τόσο στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και στους πόρους από άλλα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα τομεακά προγράμματα (πχ περιβάλλον) αλλά και απευθείας από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα (LIFE+, Horizon 2020, Erasmusκα). Διαμόρφωση στρατηγικής για πράσινη/οικολογική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία που θα συνδυαστεί με μια νέα περιφερειακή πολιτική, με μια πολιτική  μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά και στο εσωτερικό της περιφέρειάς μας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, να ζούμε καλύτερα έστω και με λιγότερα εισοδήματα αλλά με αποτελεσματικές υπηρεσίες και καλύτερη κοινωνική οργάνωση. 

Η Σύρος είναι η πρωτεύουσα μιας περιφέρειας και ενός νομού, με την μοναδική ιδιαιτερότητα ότι δεν συνδέονται όλα τα νησιά αυτή την πρωτεύουσα αλλά και μεταξύ τους (δυσκολίες να έρθουν ενδιαφερόμενοι από άλλα νησιά)

Ένα νέο μοντέλο για τη Σύρο και τα άλλα νησιά είναι θέμα επιβίωσης: Μετατροπή τους σε ένα κέντρο επίδειξης, προσέλκυσης και ανάπτυξης πράσινων / οικολογικών λύσεων για τα προβλήματα νησιωτικών και παράκτιων περιοχών:

-προσαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ κατάλληλες για περιοχές με ιδιαίτερα πολιτισμικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μέσα από ενεργειακούς συνεταιρισμούς και συνεργασίες ΜΜΕ (παράδειγμα της Σίφνου).

Ενίσχυση της συνεταιριστικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

- πλοία που θα είναι ενεργειακά αποτελεσματικά + ΑΠΕ για να συνδέουν τα νησιά μεταξύ τους οικονομικά, όλο τον χρόνο, μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, Τα νησιωτικά λιμάνια θα μπορούσαν να τροφοδοτούν τα πλοία (ακτοπλοϊκά αλλά και αναψυχής με ηλεκτρικό ρεύμα, με βιοαέριο, επαναφόρτωση κυψελών υδρογόνου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων για τα νησιά).

Το ναυπηγείο θα μπορούσε μέσω γαλάζιων συμπράξεων να αναπτύξει και να εξάγει τεχνολογία κατασκευάζοντας πλοία μηδενικών εκπμομπών αλλά και μέρος τπράσινης τεχνολογίας. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εγκαταλειμμένα ή άδεια βιομηχανικά κτίρια για προσέλκυση πράσινων υπηρεσιών και βιοτεχνιών.

- ηλεκτρικά και υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα, ηλεκτρικά μηχανάκια και ποδήλατα,

- μορφές έξυπνης τηλε-ιατρικής και στοχευμενα προγράμματα πρόληψης των ασθενειών και καλής υγείας των κατοίκων που μπορεί να συνδυάζονται με «θεραπευτικό τουρισμό» αξιοποιώντας κι αναδεικνύοντας τα μονοπάτια και την άσκηση στη φύση,

- παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι ή στον τόπο του καθένα αξιοποιώντας την τηλε-ιατρική (πχ υπερηχογράφημα εγκύων με την χρήση υπερηχογράφου + σύνδεσης στο ίντερνετ + μεταφορά δεδομένων και συνεργασία με κάποια εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα – νοσοκομεία.

- Όχι μόνο οικολογικά / βιολογικά προϊόντα γεωργίας και κτηνοτροφίας, ανάδειξη της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής με βάση τοπικά προϊόντα αλλά και πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας που βρίσκονται είτε μέσα σε προϊόντα (πχ φάρμακα και πρώτες ύλες για καλυντικά από καλλιέργεια φραγκόσυκων ή αρωματικών βοτάνων) ή απόβλητα και παραπροϊόντα (πχ φαινόλες από απόβλητα ελαιουργείων, τυροκομείων και οινοποιείων όπως κάνουν σε κάποια νησιά, σουπερ τροφές από τυρόγαλο για ασθενείς αλλάκαι αθλητές όπως κάνουν στο πανεπιστήμιο και στο τει θεσσαλίας κα 

-Για όλα αυτά υπάρχουν οικονομικοί πόροι τόσο μέσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και στο ΑΕΠ της περιφέρειας και της χώρας αν σταματήσουμε να σπαταλάμε πόρους και τους αξιοποιούμε με αποτελεσματικό τρόπο βάση σχεδίου. Και όλα αυτά μπορεί και πρέπει να συνδεθουν με πολιτικές για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας (άξονας προτεραιότητας 2), την ενίσχυση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης – κατάρτισης (2 άλλοι άξονες προτεραιότητας), την προώθηση μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα (4ος άξονας προτεραιότητας) και προστασίας κλίματος – προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα.  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω πόρων για κοινωνική πολιτική αλλά και με συνδυασμό άλλων πολιτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων: ενεργειακή φτώχεια με ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

- Αξιοποίηση πόρων για πολιτική συνοχής που μπορεί να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ) – διαχείριση πόρων κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, όχι από κεντρικά υπουργεία – για να δημιουργηθούν στην ύπαιθρο κατάλληλες υποδομές για υγεία, περιβάλλον (πχ βιοποικιλότητα – περιοχές Natura), για εξοικονόμηση ενέργειας κα

- λύσεις για επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων με μικρές μονάδες κομποστοποίησης, επιτόπου επεξεργασίας κι επανάχρησης νερών και λυμάτων με οικολογικές μεθόδους - διπλά δίκτυα για νερό

Μερικά από τα "προαπαιτούμενα":

-          ενεργειακός σχεδιασμός, στρατηγική για προστασία κλίματος

-          Εθνικό και περιφερειακάσχέδια για εξάλειψη της φτώχειας

-          Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία και ευφυή εξειδίκευση

-          Υποχρέωση δημιουργίας μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας

-          Εθνική και Περιφερειακής Στρατηγική για τη διαχείριση απορριμμάτων

-          Διαχείριση των υδάτων με βάση σχέδια διαχείρισης σε επίπεδο υδατικής λεκάνης

-          Διαχείριση της αλιείας σε επίπεδο αλιευτικών πεδίων

  

2.4.recycle Small

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 14,5 + 11.000.000 ευρώ για τα σκουπίδια

Στο πρόβλημα των σκουπιδιών αντανακλάται η χρεοκοπία της χώρας

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, της υγείας αλλά και των οικονομικών μας από την συνέχιση λειτουργίας σκουπιδότοπων σε πολλές περιοχές της χώρας παρά την επιβολή προστίμων από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατά παράβαση της ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 31/1999).

Σε μια εποχή που τα ταμεία είναι άδεια και η κρίση βαθαίνει, φαίνεται ότι περισσεύουν χρήματα για να τα πετάμε στα σκουπίδια. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά καταβάλει υψηλά πρόστιμα γιατί δεν μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον και την υγεία: Από 2/6/2015 η χώρα καταβάλει εφάπαξ ποσό περίπου 11.000.000 €, καθώς και ανά εξάμηνο 14.520.000 €, ως πρόστιμο για τους 396 Χ.Α.Δ.Α. (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), που είτε είναι ενεργοί, είτε ανενεργοί αλλά δεν έχουν εξυγιανθεί. Οι Δήμοι επιβαρύνονται ανά εξάμηνο με ποσά 80-90.000 ευρώ για κάθε έναν από τους χώρους αυτούς που βρίσκονται στην περιοχή τους. Όμως, πέρα από αυτούς του 396 ΧΑΔΑ για τους οποίους έχει βγει η καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπάρχουν εδώ και χρόνια πολλοί επιπλέον, ενώ έχουν δημιουργηθεί κάποιοι νέοι ή χώροι που εμφανίζονται ως κλειστοί κι «αποκαταστημένοι» επαναλειτουργούν. Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα ήταν η πρώτη που είχε παλιότερα καταβάλει πρόστιμο 5.100.000 €, επίσης, για σκουπιδότοπο, αυτόν στον Κουρουπητό.

16 χρόνια μετά την ευρωπαϊκή Οδηγία, κεντρική εξουσία και αυτοδιοίκηση δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν, ως όφειλαν, και να εξυγιάνουν τους επικίνδυνους για την υγεία και το περιβάλλον σκουπιδότοπους, αποδεικνύοντας ότι δεν φτάσαμε στην χρεοκοπία έτσι ξαφνικά κι απρόσμενα. Η διαχείριση των σκουπιδιών είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία: απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής που εφαρμόζεται και δεν είναι απλώς στα χαρτιά, διαφθορά, άστοχες πολιτικές, σπατάλη πόρων, αγνόηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους, μη τήρηση κανόνων και νομοθεσίας για ορθή διακυβέρνηση, μετάθεση ευθυνών στο μέλλον και στις επόμενες γενιές, μικρο-πολιτικές προσεγγίσεις.

Με την ευρωπαϊκή Οδηγία 31 του 1999 επιβάλλονταν το κλείσιμο και η αποκατάσταση των χωματερών και των σκουπιδότοπων στην Ευρώπη, φυσικά και στη χώρα μας. Από το 2002 έπρεπε κάθε έργο για ταφή απορριμμάτων που υποστηρίζονταν με ευρωπαϊκούς πόρους να συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης, επαναχρησιμοποίησης κι ανακύκλωσης ώστε να μειωθούν δραστικά οι ποσότητες που οδηγούνται για ταφή. Παρά τις συνεχείς «παρατάσεις», 16 χρόνια μετά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Η χώρα διαθέτει μια συνεκτική νομοθεσία – χάρη στην ουσιαστική παρέμβαση και των οικολογικών οργανώσεων, που όμως με ευθύνη των κυβερνήσεων και πολλών τοπικών αυτοδιοικήσεων συχνά δεν τηρείται. Μια συστηματική εφαρμογή της νομοθεσίας, στοχευμένη αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας στρατηγικής «μηδενικών αποβλήτων» θα μπορούσαν να επιτύχουν σημαντική μείωση των ποσοτήτων απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή, προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Συστήματα χρέωσης των τελών καθαριότητας «Πληρώνω Όσο Πετάω» που εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες και εφαρμογή του φόρου που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για κάθε τόνο απορριμμάτων που οδηγείται σε ταφή θα αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα για να μειωθούν τα απορρίμματά μας και να πληρώνουμε τελικά λιγότερα αν είμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες.

Οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καλούμε το υπουργείο και την κυβέρνηση να εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία και να σταματήσουν να ενισχύουν με πολιτικές και χρήματα τον «τουρισμό των σκουπιδιών», την μεταφορά δηλαδή σκουπιδιών, την συνέχιση πρακτικών που καταστρέφουν το περιβάλλον και τη υγείας μας και να επιβάλουν μια ορθολογική οικονομική πολιτική για τα σκουπίδια. Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών περνάει και μέσα από την εξυγίανση των οικονομικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πληροφορίες:

Η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2/12/2014) επιβάλει υψηλά πρόστιμα για τους ενεργούς ΧΑΔΑ και για όσους είναι μεν ανενεργοί αλλά δεν έχουν εξυγιανθεί. Τα νέα πρόστιμα θα επιβάλλονται, επί πλέον, ανά εξάμηνο. Η χώρα κατέβαλε εφάπαξ ποσό περίπου 11.000.000 €, καθώς και ανά εξάμηνο 14.520.000 €, ως πρόστιμο για τους 396 Χ.Α.Δ.Α. Με το ποσό των 80.000 € επιβαρύνονται ανά εξάμηνο οι Δήμοι για κάθε ενεργό Χ.Α.Δ.Α., και των 40.000 € για μη ενεργό, έως ότου, αποδεδειγμένα, αποκατασταθεί.

Οι περισσότεροι Χ.Α.Δ.Α. από αυτούς που περιλαμβάνονται στην καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ (μικρό μέρος στην πραγματικότητα από τους ΧΑΔΑ που υπάρχουν) βρίσκονται σε:

Πελοπόννησος:Η Πελοπόννησος επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου, δηλαδή με 4.160.000 €, αφού έχει καταφέρει να αποκαταστήσει μόνο 1 από τους 82 Χ.Α.Δ.Α. Υπάρχουν ακόμα σε λειτουργία 23 ΧΑΔΑ, και 58 «ανενεργοί» που δεν έχουν εξυγιανθεί.

Κεντρική Μακεδονία: Παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 49 Χ.Α.Δ.Α. δεν έχουν εξυγιανθεί ακόμα με κίνδυνο να χαθούν και οι πόροι, ενώ θα επιβάλλονται και πρόστιμα κάθε εξάμηνο.  

Αττική: Από τους 18 Χ.Α.Δ.Α. που περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΕΚ, έχουν αποκατασταθεί 4, παραμένουν ενεργοί 3 Χ.Α.Δ.Α. ενώ στους 11 υπόλοιπους δεν έχουν γίνει έργα εξυγίανσης. Συνολικά στην περιφέρεια αντιστοιχεί πρόστιμο περίπου 680.000 €.

Δυτική Ελλάδα: Στην απόφαση του ΔΕΚ περιλαμβάνονται και ΧΑΔΑ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από τους οποίους 5 παραμένουν ενεργοί και 5 ανενεργοί στους οποίους όμως δεν έχουν γίνει έργα αποκατάστασης. Στην Ηλεία αντιστοιχεί πρόστιμο περίπου 550.000 €.

Ιόνια: 10 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τους οποίους 2 ενεργοί στο Δήμο Κέρκυρας και 1 στο Δήμο Παξών. Για τον Δήμο Κέρκυρας αντιστοιχεί πρόστιμο 870.000 € και για τον Δήμο Παξών 80.000 €

Αιγαίο: Αρκετοί ΧΑΔΑ παραμένουν ενεργοί στα νησιά Ν. Αιγαίου, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον σκουπιδότοπο της Καλύμνου κοντά στο λιμάνι και την πόλη (τα σκουπίδια καίγονται ακόμα σε καθημερινή βάση), της Άνδρου (από τον οποίο παρασύρθηκαν πάνω από 100.000 τόνοι στη θάλασσα), της Σαντορίνης στην Καλδέρα, και της Νάξου.

tripoli