Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 11:10

Δεν έχει δεδομένα η Ελλάδα για να εκπονήσει Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Το ζήτημα της ανεπάρκειας των απαραίτητων δεδομένων και υποδομών για ουσιαστική εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για τα ελληνικά ποτάμια, θέτουν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση του ευρωβουλευτή τους Μιχάλη Τρεμόπουλου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60) κάθε κράτος-μέλος υποχρεούται να δημοσιεύσει σχέδιο διαχείρισης για κάθε περιοχή απορροής, το αργότερο εννέα έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Κομισιόν κάλεσε την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες να συμμορφωθούν με τις σχετικές υποχρεώσεις τους για το θέμα αυτό.

Όμως, τυπικό και ουσιαστικό προαπαιτούμενο έργο είναι αυτό που αφορά στην παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Φαίνεται πως δεν υπάρχουν  επαρκή βιολογικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την περαίωση των διαχειριστικών σχεδίων και καθώς  δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο παρακολούθησης, δεν υπάρχει ούτε τρόπος εκτίμησης της αποτελεσματικότητας για όποια από τα μέτρα ή έργα υλοποιηθούν.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Αποτελεί κοινό μυστικό, ότι στην πολιτική για τα νερά η Ελλάδα έχει μείνει εξοργιστικά πίσω. Το χαμένο έδαφος, όμως, δε μπορεί να κερδηθεί με σπασμωδικές ενέργειες που επιχειρούν να βάλουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Για να έχουν αντίκρισμα τα Σχέδια Διαχείρισης που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά, χρειάζεται να πρώτα να υπάρξουν δίκτυα για την παρακολούθηση της ποιότητας τους και των ενδεχόμενων προβλημάτων τους από ρύπανση ή άλλες αιτίες. Διαφορετικά θα πορευόμαστε στα τυφλά. Σημασία δεν έχει να ξοδέψουμε χρήματα σε βιαστικές μελέτες για να φανούμε ότι τυπικά συμμορφωνόμαστε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά να προστατέψουμε επιτέλους ουσιαστικά τους υδάτινους πόρους μας».

 

 

(ακολουθεί η ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου)

 


Θέμα: Σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής στην Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη χρηματοδότηση εκπόνησης προτάσεων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής κατά την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ

Αυτό όμως συμβαίνει χωρίς να υπάρχει το προαπαιτούμενο έργο της συμμόρφωσης προς το άρθρο 8 της οδηγίας, που αφορά στην παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Δεν υπάρχουν δεδομένα, ιδιαίτερα βιολογικά δεδομένα, που να υποστηρίζουν την περαίωση των διαχειριστικών σχεδίων. Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει ακόμη δίκτυο παρακολούθησης, δεν υπάρχει ούτε τρόπος εκτίμησης της αποτελεσματικότητας για όποια από τα μέτρα/έργα υλοποιηθούν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Συμφωνεί με τη χρηματοδότηση πράξεων σε ένα κράτος μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τα κριτήρια ουσιαστικής επάρκειας ως προς το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσουν οι επιμέρους δράσεις;

2. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων στην περίπτωση αυτή;

 

(1) http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263598-2010:TEXT:EL:HTML

 

Read 900 times