Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2010 12:36

Τι θα κάνει για την Κορώνεια η Κομισιόν;

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τα επικίνδυνα κενά στις «διευκρινίσεις» Ψωμιάδη

Στο Ευρωκοινοβούλιο στρέφεται ο Μ. Τρεμόπουλος, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με το αίτημα παράτασης της σύμβασης με την Ε.Ε. για την αποκατάσταση της Κορώνειας από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που ζητά η χώρα μας για το συγκεκριμένο έργο, γεγονός που γεννά ιδιαίτερες ανησυχίες για την έκβασή του. Η Κομισιόν βεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης», καθώς δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι που είχε θέσει. Όσα χρήματα ξοδεύτηκαν, προέρχονται από το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 26.910.000 ευρώ, από τα οποία τα 20.182.500 ευρώ θα συνεισφέρει το Ταμείο Συνοχής.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων σημειώνει την αδράνεια και τις ανακολουθίες της ελληνικής πλευράς και ιδιαίτερα της αρμόδιας εκτελεστικής αρχής, της Νομαρχίας –ΝΑΘ. Αναφέρεται και στην Έκθεση των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που μετά από έρευνα των πράξεων και των παραλείψεων της διοίκησης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, διαβιβάστηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών και στη Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την άσκηση πειθαρχικού και ποινικού ελέγχου αιρετών (Π.Δ. 30/96, κλήση σε απολογία, καθαίρεση του Νομάρχη κ.τ.λ.) καθώς και υπαλλήλων.

Ως ενδεικτικό των ανακολουθιών, αναφέρεται το ότι η ΝΑΘ έπρεπε, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, να εκτελέσει τα έργα: α) Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων και β) Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμασης, και μετά να προχωρήσει στα έργα κατασκευής της ενωτικής αμφίδρομης τάφρου (σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ). Ωστόσο, τα έργα των ενδιαιτημάτων και των λιμνοδεξαμενών δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, αλλά κατασκευάστηκε η αμφίδρομη τάφρος ως ένα έργο μετέωρο και επιζήμιο.

Ο Μ. Τρεμόπουλος ρωτά αν πρέπει το αίτημα παράτασης να αξιολογηθεί σε σχέση και με την έκβαση της διαδικασίας παράβασης που επίσης εκκρεμεί, δεδομένου ότι στις 7 Μαΐου 2010 η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη και ετοιμάζεται για πρόστιμο, με ποιες προϋποθέσεις θα γίνουν πληρωμές και ποια μέτρα θα λάβει αν τελικά εκτιμήσει ότι η διαμορφούμενη κατάσταση δεν εγγυάται τη σωστή υλοποίηση του έργου.

«Το πρόγραμμα για την Κορώνεια βρίσκεται σε κρίσιμη φάση», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Οι δηλώσεις του κ. Ψωμιάδη, αντί να καθησυχάζουν, όπως επιδιώκει, εγείρουν πολλαπλά ερωτηματικά. Γι’ αυτό και καταφεύγουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η αδράνεια, οι διαπλοκές και οι ανακολουθίες της διοίκησης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, η παραγγελία για πειθαρχικό και ποινικό έλεγχος αιρετών και υπαλλήλων αποδεικνύουν ότι με αυτή τη διοίκηση αποκατάσταση της Κορώνειας δεν πρόκειται να υπάρξει. Επιπλέον, η χώρα μας κινδυνεύει για μια ακόμη φορά με βαρύτατο πρόστιμο και οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».


 

Ακολουθεί η ερώτηση:

 

 

Θέμα: Λίμνη Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης

 

Το έργο «Αποκατάσταση της λίμνης Κορώνεια Ν. Θεσσαλονίκης», με συνολικό προϋπολογισμό 26.910.000 ευρώ, από τα οποία τα 20.182.500 ευρώ θα συνεισφέρει το Ταμείο Συνοχής, βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, οι δαπάνες για το έργο ήταν επιλέξιμες μέχρι τις 31/12/08. Υπήρξε αδράνεια της ελληνικής πλευράς και ιδιαίτερα της αρμόδιας εκτελεστικής αρχής, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΝΑΘ), και τελικά υπήρξε παράταση μέχρι το 2010. Ωστόσο, οι ειδικοί όροι της απόφασης της Επιτροπής δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη και έτσι δεν έχει εκτελεστεί καμία πληρωμή από το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, υπήρξαν ανακολουθίες κατά την εφαρμογή[[1]] και διοικητική έρευνα των πράξεων και παραλείψεων της ΝΑΘ[[2]]. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν πρόσφατα νέο αίτημα παράτασης της επιλεξιμότητας εργασιών και δαπανών, μέχρι το 2011. Το αίτημα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΝΑΘ εξετάστηκε από την Επιτροπή στις 29/9/10.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.         Πρέπει το αίτημα παράτασης να αξιολογηθεί σε σχέση και με την έκβαση της διαδικασίας παράβασης που επίσης εκκρεμεί για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι στις 7 Μαΐου 2010 η Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη; Με ποιο χρονικό ορίζοντα;

2.         Ποια είναι η εκτίμησή της για την ακολουθούμενη πολιτική από την ελληνική πλευρά και τη ΝΑΘ; Θα διασφαλιστεί και με ποιο τρόπο η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής της Ε.Ε.;

3.         Πως εκτιμά την απάντηση των ελληνικών αρχών σχετικά με την πρόοδο των έργων και τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία;

4.         Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, η εκπλήρωση των οποίων θα επιτρέψει να γίνουν πληρωμές από το Ταμείο Συνοχής;

5.         Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει αν εκτιμήσει ότι η διαμορφούμενη κατάσταση δεν εγγυάται την υλοποίηση της εγκριτικής απόφασης του έργου;[1] Η ΝΑΘ έπρεπε, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, να εκτελέσει τα έργα: α. Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων στη λίμνη Κορώνεια, και Β. Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμασης. Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ΚΥΑ 145724/20.10.2005), έπρεπε πρώτο να εκτελεστεί το έργο των ενδιαιτημάτων και μετά της αμφίδρομης τάφρου αλλά έγινε μόνο το δεύτερο.

[2] Έκθεση των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών (4.5.2010, αριθ. 388/Θ/2010), που διαβιβάστηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά από έρευνα των πράξεων και των παραλείψεων της διοίκησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, διαβιβάστηκε στη Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την άσκηση των πειθαρχικών διώξεων που προβλέπονται στο άρθρο 72 του Π.Δ. 30/96 (κλήση σε απολογία, καθαίρεση από τα καθήκοντα του Νομάρχη κ.τ.λ.) και ζητείται ο πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος αιρετών (Νομάρχη, Αντινομάρχη κτλ) καθώς και υπαλλήλων.

 

 

Read 1020 times