Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010 17:33

Να μη θυσιαστεί η Μεσσηνιακή γη στο βωμό του μαζικού τουρισμού

Written by
Rate this item
(0 votes)

Στο Ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι τις «Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» της Μεσσηνίας

Οι Οικολόγοι Πράσινοι από την πρώτη στιγμή έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην κατασκευή των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στη Μεσσηνία. Πρόκειται για ένα «φαραωνικό» έργο με τεράστιες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Μια τουριστική επένδυση πέρα από κάθε μέτρο, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακό κέντρο, γήπεδα γκολφ, λίµνες, πισίνες, αθλητικά κέντρα. Και όλα αυτά σε επαφή με τον προστατευόμενο βιότοπο της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας, σε παραποτάμια οικοσυστήματα, στον ιστορικό και φυσικό χώρο του όρµου του Ναυαρίνου.

Με την ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουν τα ζητήματα:

  • της προστασίας των υγροτόπων και της ορνιθοπανίδας,
  • της πρωτοφανούς επί 25 μήνες καθυστέρησης δημοσιοποίησης της απόφασης του ΣτΕ που χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την έγκριση κατασκευής του έργου χωρίς να υπάρχει προηγουμένως χωροταξικός σχεδιασμός
  • της διαχείρισης υδάτινων πόρων από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με γήπεδα γκολφ και δεκάδες πισίνες σε μια περιοχή που πλήττεται από λειψυδρία
  • της διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων των εγκαταστάσεων σε μια περιοχή που αδυνατεί να διαχειριστεί βιώσιμα τα δικά της
  • της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει η αρχαιολογική νομοθεσία και της προστασίας των ενάλιων και επίγειων αρχαιοτήτων

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: “Οι ΠΟΤΑ Μεσσηνίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θυσίας της φυσικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, αλλά και του κράτους δικαίου, στο όνομα μιας κοντόφθαλμης, αποτυχημένης και επικίνδυνης αντίληψης για τον τουρισμό. Με ευρεία πολιτική συναίνεση και με κρατικές επιδοτήσεις μέχρι και 45% του κόστους επένδυσης, βλέπουμε να χτίζονται βιότοποι, να κλείνονται παραλίες, να αγνοούνται δικαστικές αποφάσεις, να χρησιμοποιείται για γκολφ και πισίνες πολύτιμο νερό που θα κάλυπτε τις ανάγκες μιας πόλης 40 χιλιάδων κατοίκων. Χρειάζεται να διδαχθούμε από την αποτυχία του τουριστικού μοντέλου που ακολουθήθηκε στην Ισπανία και να στραφούμε άμεσα σε έναν τουρισμό ανθρώπινης κλίμακας με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής”.

Δείτε επίσης τη σχετική απόφαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων Πράσινων το Μάιο 2008: http://bit.ly/96lWa0 και την ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων Μεσσηνίας από το Μάιο 2009:  http://bit.ly/bkBZ8m

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος θα επισκεφθεί την Καλαμάτα το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου. Θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την οικονομική κρίση και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα έχει και σειρά επαφών με φορείς και πολίτες.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης


Θέμα: Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις Περιοχές Ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στη ΝΔ Μεσσηνία

Η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) Μεσσηνίας συνίσταται από τρία τμήματα, με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης, συμπεριλαμβανομένων και γηπέδων γκόλφ. Τα τμήματα Ρωμανού και Πύλου βρίσκονται εν μέρει εντός περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR2550008. Πρόκειται για υγρότοπο διεθνούς σημασίας, σημαντικό για χιλιάδες πουλιά στη μεταναστευτική διαδρομή της Δ. Ελλάδας, καθώς και περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Τα έργα έχουν ήδη σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, το υδατικό ισοζύγιο, το τοπίο και την πρόσβαση στον αιγιαλό. Οι κρατικοί έλεγχοι κρίνονται ως ανεπαρκείς ενώ τοπικές οργανώσεις πολιτών (1)  έχουν καταγγείλει παρακάμψεις των νομίμων διαδικασιών και ελλιπείς διαδικασίες διαβούλευσης. Η επένδυση έχει κριθεί αντισυνταγματική -τόσο ως προς το σκέλος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων όσο και για περιβαλλοντικούς όρους- από το ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας το 2008, όμως, η απόφαση δεν έχει καθαρογραφεί, αφήνοντας ευκαιρία για συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών (2).

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει εκτιμήσει αν τα συγκεκριμένα έργα επηρεάζουν αρνητικά τη λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και παραβιάζουν τις Οδηγίες για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ);
  2. Κρίνει ότι γίνεται καταχρηστική εκμετάλλευση του νομικού κενού με την καθυστέρηση δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης και τη δημιουργία πρακτικά μη αντιστρέψιμης κατάστασης;
  3. Θεωρεί τα έργα υδροδότησης της ΠΟΤΑ (δύο λιμνοδεξαμενές, γεωτρήσεις, κ.λπ.) χωρίς την ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης της υδρολογικής λεκάνης της περιοχής, στην οποία ήδη εμφανίζονται φαινόμενα  υφαλμύρωσης,  συμβατά με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60);
  4. Έχει υπόψη της τις ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων της ΠΟΤΑ, με δεδομένο το γενικότερο πρόβλημα από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή;
  5. Αν, ενόψει της ιστορικής σημασίας του κόλπου του Ναυαρίνου, γνωρίζει κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπει η αρχαιολογική νομοθεσία και κατά πόσο εξασφαλίζεται η προστασία των ενάλιων και επίγειων αρχαιοτήτων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις;

(1) http://www.petitiononline.com/KINO/petition.html
(2) http://galera.gr/magazine/modules/articles/article.php?id=1060

Read 928 times