Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010 14:40

Ρύπανση στον ποταμό Καλαμά

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Καταγγελίες φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών  από την Περιφέρεια της Ηπείρου  στην Ελλάδα (1), μιλούν για σοβαρή απειλή στον ποταμό Καλαμά από μόνιμες πηγές  ρύπανσης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες (2) αναφέρουν ότι προκαταρκτική μελέτη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών επιβεβαιώνει σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης στον παραπόταμο Βελτσιστινό, ιδιαίτερα στην έξοδο της τάφρου της Λάψιστας που δέχεται την απορροή της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων και τις σποραδικές υπερχειλίσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της περιοχής που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δε διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου. 

 

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60, οι χώρες μέλη όφειλαν να έχουν υποβάλει συνοπτική έκθεση περιβαλλοντικής ανάλυσης για τις λεκάνες απορροής των ποταμών μέχρι το Μάρτιο του 2005, από το 2006 να ξεκινήσουν να παρακολουθούν την οικολογική και χημική κατάσταση και μέχρι το Δεκέμβριο του 2009 να έχουν δημοσιεύσει τα τελικά σχέδια διαχείρισής τους μετά από διαβούλευση.
  Σε  απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος  κ. Δήμα σε παλαιότερη ερώτηση για τον ίδιο ποταμό (Ε-2479/2007), γινόταν αναφορά στις οδηγίες 2000/60 και 1996/61, με την επισήμανση ότι η Επιτροπή «θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα μελλοντικά μέτρα για την εφαρμογή αυτών και άλλων περιβαλλοντικών νομοθετημάτων, ώστε οι ελληνικές αρχές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αναφορικά με την WFD, η Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη διενέργεια κατάλληλης περιβαλλοντικής μελέτης που θα χρησιμεύσει στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και του προγράμματος μέτρων, με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της οδηγίας».
 
 Ερωτάται  η Επιτροπή: 
  • Αν είναι ενήμερη για τις καταγγελίες για το πρόβλημα ρύπανσης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλαμά.
  • Αν η Ελλάδα έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τις οδηγίες 2000/60 και 1996/61 και τι μέτρα έχει λάβει για το θέμα αυτό η Επιτροπή.
  • Τι αποτελέσματα έχει αποδώσει η παρακολούθηση και οι παρεμβάσεις τις οποίες δήλωνε η Επιτροπή στην ανωτέρω απάντηση Ε-2479/2007 ότι δεσμευόταν να πραγματοποιήσει.
 
 
  1. http://www.ipiros.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=5620:n-&catid=40&Itemid=72
  2. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=09/01/2010&id=119225
  3. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_15/11/2009_337385
 

 

Read 822 times Last modified on Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 14:42