13 Σεπτέμβριος 2012

Ενεργειακή Αποδοτικότητα: Το ΕΚ υιοθετεί κρίσιμο νέο νόμο

Επιδιώκεται ταχεία εφαρμογή για να αξιοποιήσει στο μέγιστο την τωρινή τάση της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας

 

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου μια νέα νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα [1]. Ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου και συντάκτης, Πράσινος ευρωβουλευτής ClaudeTurmesχαιρέτισε τηνψήφο, αλλά ζήτησε την ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας και τον άμεσο αναπροσανατολισμό των δημόσιων πολιτικών και κεφαλαίων για να εξασφαλίσει την άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής του ΕΚ / συντάκτης Claude Turmes, δήλωσε:

 

«Αυτή η βασική νομοθεσία δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μας και των κλιματικών μας στόχων, αλλά θα δώσει επίσης μια πραγματική ώθηση στην οικονομία δημιουργώντας και θέσεις εργασίας. Κυρίως, θα μειώσει το σημαντικό και αυξανόμενο κόστος της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ενέργειας - € 488 δισεκατομμύρια το 2011 ή 3,9% του ΑΕΠ της ΕΕ - η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη σε πληγείσες από την κρίση χώρες.

 

Οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ αλλά και στα εθνικά επίπεδα θα πρέπει τώρα να αναπροσανατολιστούν με σκοπό την ταχεία εφαρμογή της νέας νομοθεσίας με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οφελών των νέων αυτών κανόνων, οι οποίοι αποτελούν και ένα σημαντικό εργαλείο στον αγώνα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων - όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, ομόλογα έργων και κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - για την υποστήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης - κυρίως με επίκεντρο τη νεολαία - με σκοπό τη δημιουργία απασχόλησης στον τομέα και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

 

Η οδηγία αυτή εντάσσει τον ευρωπαϊκό στόχο 20% εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα νομικό πλαίσιο και καθορίζει δεσμευτικά μέτρα [1], και έτσι θα φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Ωστόσο, είναι σαφές ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να γεφυρωθεί πλήρως το κενό και η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τώρα περαιτέρω μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως έχει και οικονομικό αντίκρυσμα, καθώς θα τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και θα μειώσει την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ενέργειας.»

 

[1] Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα μέτρα που θα αποφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας κατά 80% στον τομέα των κτιρίων μέχρι το 2050. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας θα είναι υποχρεωμένες να πετύχουν 1.5% εξοικονόμηση σε όλους τους τομείς τελικής χρήσης, ακόμη και αν η υποχρέωση αυτή δυστυχώς αποδυναμώθηκε από διάφορες κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ. Δεσμευτικά χρηματοοικονομικά μέσα και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών (όπως μέσω της χρήσης των έξυπνων μετρητών) είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία, όπως είναι και τα μέτρα ανταπόκρισης στη ζήτηση που θα μειώσει ενδεχομένως το κόστος εξισορρόπησης της ενέργειας αλλά και τους λογαριασμούς ενέργειας.