15 Σεπτέμβριος 2012

Μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα σε 24 χώρες του ΟΟΣΑ

Η παρούσα έκθεση, η οποία εκπονήθηκε από τον Γάλλο Ευρωβουλευτή των Πράσινων Yves Cochet και την Elise Buckle, Manager του SustainEnergy, παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια επισκόπηση σχετικά με το πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από τη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα σε 24 χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα χρήματα ώστε να επενδυθούν στην “καθαρή” ενέργεια, σε πράσινες θέσεις εργασίας καθώς και σε άλλα δημόσια αγαθά.

 

Η έκθεση συνθέτει την υπάρχουσα γνώση σχετικά με τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα παρουσιάζοντας σύντομες περιγραφές των εν λόγω επιδοτήσεων σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ και των G20. Αν και υπάρχουν μεγάλα κενά στις πληροφορίες που παρέχονται από τις κυβερνήσεις- υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια- η έκθεση δείχνει ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αυστραλία, το Μεξικό και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μεταξύ 4 και 12 δισ. ευρώ το χρόνο από τη σταδιακή κατάργηση της κυβερνητικής υποστήριξης προς τα ορυκτά καύσιμα.

 

Κλίμακα επιδοτήσεων

 

Ενώ οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους για κινητοποίηση 100 δισ. δολάριων ετησίως μέχρι το 2020 με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, μια υπόσχεση που δόθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης το 2009, πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι περίπου 750 δισ. δολάρια προερχόμενα από δημόσιους πόρους δαπανώνται κάθε χρόνο για τη στήριξη της παραγωγής και κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

 

Οφέλη της μεταρρύθμισης

 

Η μεταρρύθμιση στις επιχορηγήσεις για τα ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ θα απελευθερώσει χρήματα για επενδύσεις σε “καθαρή” ενέργεια, πράσινες θέσεις εργασίας, καθώς και άλλα δημόσια αγαθά. Σύμφωνα με την ανασκόπηση  έξι μελετών από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για τις επιδοτήσεις του IISD(Διεθνές Ινστιτούτο για την Αειφόρο Ανάπτυξη) η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα θα οδηγήσει σε συνολική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) έως και 0 , 7 % ετησίως μέχρι το 2050 τόσο στις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και στις  εκτός ΟΟΣΑ.

 

Στόχοι της έκθεσης

 

Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να αναδείξει το πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από τις κυβερνήσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να ισχύουν για οποιαδήποτε υποκειμενική κρίση των διαθέσιμων στοιχείων. Η έκθεση δεν προχωρεί σε περαιτέρω πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για το πώς η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από φορείς χάραξης πολιτικής που κατανοούν το εθνικό πλαίσιο. Ωστόσο, στα πλαίσια της παρελθούσας Διάσκεψης Κορυφής του Ρίο +20 και της Συνόδου Κορυφής των G20, οι συγγραφείς παρείχαν προτάσεις για μία πολιτική γλώσσα που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.