23 Απρίλιος 2012

Oι Πράσινοι για την Οικονομική Ανάκαμψη της ΕΕ και την Απασχόληση

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην απασχόληση είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η εφαρμογή χρειάζεται το ίδιο σθένος  με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δύο ανακοινώσεις διατυπώνοντας προτάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη ως απάντηση στην κρίση και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Οι Πράσινοι χαιρέτισαν την μετατόπιση της έμφασης από τη δημοσιονομική εξισορρόπηση, αλλά προειδοποίησαν ότι οι προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη. Σχολιάζοντας τις προτάσεις, η εκπρόσωπος απασχόλησης των Πρασίνων MarijeCornelissen(Ευρωβουλευτής, Ολλανδία), δήλωσε:

 

"Η μετατόπιση της εστίασης της αντιμετώπισης της κρίσης της ΕΕ μακριά από τη μονόπλευρη δημοσιονομική αναδιάρθρωση, και προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική ανάκαμψη ήταν προσδοκώμενη εδώ και καιρό. Οι Πράσινοι έχουν επανειλημμένως υποστηρίξει ότι, ενώ η δημοσιονομική εξισορρόπηση είναι απαραίτητη, δεν μπορούμε απλά να προσπεράσουμε την κρίση".

 

"Για το σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε τις σημερινές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες εξετάζουν το θέμα από την σκοπιά της ζήτησης της αγοράς εργασίας, προχωρώντας πέρα από την περιορισμένη προσέγγιση από την σκοπιά της προσφοράς. Η δημιουργία ενός πίνακα αποτελεσμάτων για να κατονομάζουν και να εκθέτουν με συγκράτηση τα κράτη μέλη και να παρακολουθούν την πρόοδό είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά η Επιτροπή πρέπει να τα εφαρμόσει με την ίδια αυστηρότητα για να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη της ΕΕ θα εφαρμόσουν αυτή την προσέγγιση, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα."

 

"Η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει τις δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία. Ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης και μόνο θα μπορούσε να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έως το 2020, οπότε τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσουν φιλόδοξες νομοθεσίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των προτάσεων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τη σύσταση να μετατοπίσουν τους φόρους από την εργασία προς τη χρήση των πόρων. Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις για μισθολογική συγκράτηση, η Επιτροπή φαίνεται επίσης να δέχεται την ανάγκη να τεθούν αξιοπρεπείς κατώτατοι μισθοί για την αντιμετώπιση της φτώχειας των εργαζομένων. "

 

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της για την απασχόληση της νεολαίας, η εκπρόσωπος της νεολαίας και της πράσινης απασχόλησης των Πρασίνων EmilieTurunen(ευρωβουλευτής, Δανία) συνέχισε:

 

Η απασχόληση των νέων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην Ευρώπη σήμερα, με τόσους πολλούς νέους ανθρώπους χωρίς εργασία και χωρίς προοπτικές απασχόλησης. Οι προτάσεις της Επιτροπής σηματοδοτούν μια ευπρόσδεκτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δράσουμε. Ένα σημαντικό βήμα για το σκοπό αυτό θα ήταν η ταχεία έγκριση και εφαρμογή ενός πλαισίου για την ποιότητα των μαθητειών και εγγυήσεις για τη νεολαία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. "