23 Απρίλιος 2012

Γυναίκες και Κλιματική Αλλαγή: Στην μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των γυναικών

 

Έκθεση πρωτοβουλίας από την Πράσινη Ευρωβουλευτή NicoleKiil-Nielsen

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Συζήτηση στην ολομέλεια και ψηφοφορία την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

 

Λίγες εβδομάδες πριν την προσεχή Σύνοδο Κορυφής για την Γη στο Ρίο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία (418 ψήφοι υπέρ, 87 κατά και 36 αποχές) την έκθεση της Πράσινης συντάκτριας NicoleKiil-Nielsenμε τίτλο «Οι γυναίκες και η κλιματική αλλαγή». Η έκθεση επισημαίνει τα ευρήματα που δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται χειρότερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (το 85% των ανθρώπων που πεθαίνουν ως αποτέλεσμα του κλίματος που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές είναι γυναίκες, το 75% των περιβαλλοντικών προσφύγων είναι γυναίκες) και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως το να συμπεριληφθεί η ισότητα των φύλων στην πολιτική της κλιματικής αλλαγής και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος στην ΕΕ.

 

Αναφερόμενη στο θέμα, μετά το τέλος της ψηφοφορίας η NicoleKiil-Nielsenεκτίμησε ότι:

 

«Το κείμενο συνδυάζει στατιστικά δεδομένα, τα οποία είναι ακόμα άγνωστα. Υπογραμμίζει επί παραδείγματι ότι το 70% των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα είναι γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν το 90% των θυμάτων κλιματικών καταστροφών, όπως της καταστροφικές πλημμύρες του 1991 στο Μπανγκλαντές. Τέλος η έκθεση αναδεικνύει το γεγονός ότι ενώ παγκόσμια οι γυναίκες είναι τα κυριότερα θύματα των κλιματικών ανακατατάξεων, κυρίως λόγω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, οι οποίες είναι συνδεδεμένες συνήθως με την γεωργία, ταυτόχρονα είναι ένας ισχυρός κοινωνικός μοχλός διάδοσης καλών περιβαλλοντικών πρακτικών».

 

Πέρα από τις στατιστικές διαπιστώσεις, η κοινοβουλευτική έκθεση κάνει αρκετές προτάσεις, όπως υπογράμμισε η NicoleKiil-Nielsen.

 

«Προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα, όπως την υποχρεωτική παρουσία γυναικών σε ποσοστό 40% σε ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες και τις αρχές που διαχειρίζονται κονδύλια σχετικά με τις πολιτικές για το κλίμα. Επίσης προτείνουμε εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες ενθαρρύνουν την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις τεχνικές και επιστημονικές, καθώς και την διαθεσιμότητα μέσων αντισύλληψης».

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

ElisabethHorstkötter, Σύμβουλος Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, elisabeth.horstkoetter@ europarl.europa.eu

Last modified on Δευτέρα, 23 Απρίλιος 2012 18:01