11 Μαρτίου 2012

Δηλώσεις του Ν. Χρυσόγελου στον απόηχο της ημερίδας στις Βρυξέλλες για της κοινωνικές-συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Συνέντευξη στον Λύγδα Κώστα από την ERT-World, στον απόηχο της ημερίδας στις Βρυξέλλες για της συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που διοργάνωσε ο νέος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. Στόχος της εκδήλωσης να έρθουν σε επαφή ομάδες πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.α. που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικές-συμμετοχικές επιχειρήσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαïκό επίπεδο, την πλούσια εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τέτοιες προσπάθειες.