03 Οκτώβριος 2012

Σερβία: Οι Πράσινοι ζητούν μορατόριουμ για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

 

Οι Πράσινοι της Σερβίας καλούν το σερβικό κράτος να εισάγει ένα μορατόριουμ συνολικά για την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και των παραγωγών τους για τα επόμενα 10 χρόνια.

 

Το μορατόριουμ θα επιβάλλει απαγορεύσεις στην εισαγωγή, παρασκευή και χρήση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων ακόμα και για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς. Η λύση αυτή είναι πιο περιοριστική από παλιότερες προτάσεις και πρωτοβουλίες.

 

Οι Σέρβοι Πράσινοι πιστεύουν πως η Σερβία οφείλει να ενδυναμώσει άμεσα τους θεσμούς και τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για ένα λεπτομερή και συνολικό έλεγχο των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και των παραγώγων τους.

 

Ο βουλευτής των Πράσινων της Σερβίας, Ivan Karic, θα ζητήσει δημόσια ακρόαση στην Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Δημοκρατίας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 

Οι Πράσινοι της Σερβίας θα προτείνουν επίσης στην εθνοσυνέλευση ένα ψήφισμα για την ανάγκη απελευθέρωσης της χώρας από τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και τα παράγωγά τους (χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένα προϊόντα).


 

Last modified on Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2012 16:39