01 Ιούνιος 2012

Άλλο ένα χτύπημα στην αμφιλεγόμενη συμφωνία ACTA από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θετική η έκβαση των ψηφοφοριών σε τρεις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου

 

Τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν γνωμοδοτήσεις που απορρίπτουν την αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία ACTA για την καταπολέμηση της παραποίησης. Συγκεκριμένα, οι Επιτροπές Βιομηχανίας, Νομικών Θεμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν τις γνωμοδοτήσεις τους για την ACTA, που όλες συνιστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρνηθεί τη συγκατάθεσή του. Η αρμόδια Επιτροπή Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει στις 21 Ιουνίου. Στη συνέχεια η οριστική απόφαση θα ληφθεί στην τελική ψηφοφορία της ολομέλειας για το αν πρέπει ή όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία.

  

Οι Πράσινοι υποδέχτηκαν με ικανοποίηση την έκβαση των ψηφοφοριών για τις τρεις εκθέσεις που καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απορρίψει τελικά την ACTA.  Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικλόγων Πράσινων δήλωσε: «Η Εμπορική Συμφωνία Κατά της Παραποίησης, γνωστή και ως ACTA,είναι αμφίβολο αν είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι πιθανό να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, την ελευθερία της έκφρασης καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες, που δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και όπου υπάρχει μεγαλύτερη εξάρτηση από φτηνότερα γενόσημα φάρμακα, όπως καταγγέλλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς. Γι’αυτό το λόγο συμμετείχα στις κινητοποιήσεις της ομάδας των Πράσινων τον Φεβρουάριο ενώνοντας τη φωνή μου με αυτή εκατομμυρίων πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο, και γι’ αυτό το λόγο καλωσορίζω τη θετική έκβαση των ψηφοφοριών. Οι πιέσεις θα συνεχιστούν μέχρι την τελική ψηφοφορία».

 

Η ευρωβουλευτής των Πειρατών Αmelia Andersdotter, εισηγήτρια επί του θέματος εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Βιομηχανίας, δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε μερικά ακόμη χτυπήματα στην εμπορική συμφωνία ACTA με μια σειρά από αποφάσεις που συστήνουν την οριστική της απόρριψη. Ο επικεφαλής της επιτροπής εμπορίου αναμένεται να εκδώσει την οριστική ετυμηγορία του τον Ιούνιο. Δεδομένου του ειδικού βάρους της δημόσιας και πολιτικής κατακραυγής για αυτή τη προβληματική συμφωνία, ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να αποτελειώσει την ACTA πριν από το καλοκαίρι, με μια τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια κατά της έγκρισης της επικύρωσης.


Εκτός από τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία στο Διαδίκτυο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις σχετικά με τις δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία πρόσβασης σε ζωτικά φάρμακα. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ACTA θα μπορούσε να μπλοκάρει την πολυπόθητη μεταρρύθμιση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ και να οδηγήσει σε μια αδέξια και κατασταλτική επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς σεβασμό σε θεμελιώδη δικαιώματα ή στις ανάγκες των Ευρωπαίων επιχειρηματιών ψηφιακών μέσων.


Η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να συνεπάγεται μια σαρωτική προσέγγιση. Αντ' αυτού υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι οικονομικοί τομείς και οι διάφορες πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να αναπτυχθούν εξατομικευμένες λύσεις για αυτούς τους τομείς.»

Last modified on Δευτέρα, 04 Ιούνιος 2012 18:43