11 Φεβρουάριος 2014

Ανάγκη χάραξης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους αστέγους

Ο Νίκος Χρυσόγελος από τους υπογράφοντες σημαντικού ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου

Διαβάστε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους άστεγους: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0043&language=EL&ring=P7-RC-2014-0008

Η πρόταση που είχαν καταθέσει οι Πράσινοιhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2014-0011&language=EL

«Το δικαίωμα στη στέγαση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Παρόλα αυτά, ήδη το 2010, πριν την κρίση, το 6% των Ευρωπαίων πολιτών ήταν άστεγοι, ενώ το 18% ζούσε σε μη ανθρώπινες συνθήκες, ποσοστά που έκτοτε έχουν αυξηθεί ραγδαία. Η κρίση οδήγησε σε πολύμορφη φτώχεια, μεταξύ άλλων και ενεργειακή φτώχεια, υπάρχουν πολίτες που έχουν στέγη, αλλά αυτή δεν ανταποκρίνεται σε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής και υγιεινής. Το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμα του το οποίο βασίστηκε σε πρόταση που κατέθεσαν οι Πράσινοι – την συνυπέγραφα και εγώ - υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη για ευρωπαϊκή δράση για την καταπολέμηση της άνευ προηγουμένου αύξησης του φαινομένου των αστέγων, που συνιστά την πλέον ακραία μορφή φτώχειας και στέρησης. Το πρόβλημα αφορά όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, με αποκορύφωμα χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Στη χώρα μας δεν υπάρχει πολύ-επίπεδη πολιτική για τους άστεγους, είναι, λοιπόν, απαραίτητο να αναπτυχθεί από τα κάτω με βάση το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων.

«Η κρίση έχει οδηγήσει πάνω από 500.000 Ισπανούς να χάσουν την κατοικίας τους. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε καν πόσοι είναι οι άστεγοι, αν και εκτιμήσεις ανεβάζουν τους άστεγους μόνο στον Δήμο Αθηναίων σε 10-20.000 άτομα. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η φτώχεια δεν είναι έγκλημα και η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί ούτε έγκλημα ούτε επιλογή τρόπου ζωής. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν, επίσης, την επείγουσα ανάγκη για καταπολέμηση κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης των αστέγων και περιθωριοποίησης ολόκληρων κοινοτήτων. Στο ψήφισμα καταγγέλλεται απερίφραστα η ποινικοποίηση της έλλειψης στέγης, φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην Ουγγαρία, αλλά και την Πολωνία και το Βέλγιο, όπου επιβάλλονται πρόστιμα στους άστεγους, ενώ απαγορεύεται ακόμα και η παροχή βοήθειας από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το να είσαι άστεγος δεν είναι έγκλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα», τονίζει ο Νίκος Χρυσόγελος.

Και συνεχίζει: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα με χιλιάδες ανθρώπους να είναι σήμερα άστεγοι, αν και λίγα χρόνια πριν μπορεί να κατατάσσονταν στην μεσαία τάξη και παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε από τα πιο υψηλά επίπεδα ιδιοκτησίας κατοικιών. Παρόλο ότι υπάρχουν πλέον πάνω από 200.000 ξενοίκιαστα σπίτια, υπάρχουν χιλιάδες πολίτες που κοιμούνται στον δρόμο. Η κρίση και οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν αλλάξει τα πάντα, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπήρξε μέχρι τώρα συγκροτημένη και συνεκτική κοινωνική πολιτική στο θέμα των αστέγων αλλά και της στέγης συνολικότερα. Η απουσία μιας τέτοιας πολιτικής δεν αντιμετωπίζεται με τις σημαντικές αλλά περιορισμένης εμβέλειας πρωτοβουλίες πολιτών, ΜΚΟ και ορισμένων δήμων (προσωρινή στέγη, σισίτια). Η πολιτική για τους άστεγους πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτική για τα ενοίκια, για κοινωνική κατοικία, για κοινωνική κι εργασιακή επανένταξη καθώς και πολιτική για την αντιμετώπιση των πλειστηριασμών και των εξώσεων. Αν και η άμεση ευθύνη για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων, ανήκει στα κράτη μέλη και ο ρόλος της ΕΕ είναι συμπληρωματικός μέχρι τώρα, το πρόβλημα δεν θα αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει μια συνεκτική πολιτική και στα τρία επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό-περιφερειακό. Χρειάζεται επίσης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενσωματώσουν το πρόβλημα των αστέγων σε όλες τις πολιτικές τους και στη βάση αυτή να αξιοποιήσουν παράλληλα εργαλεία που υπάρχουν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία, για την περίοδο 2014-2020, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους. Όπως επισημαίνει και το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμά του οι διατάξεις του νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προχωρούν σε θέσπιση δεικτών για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων που αφορούν τους άστεγους ή τους ανθρώπους που πλήττονται από τον αποκλεισμό από τη στέγαση», σημειώνει ο ευρωβουλευτής.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική “Ευρώπη 2020” έχει ως πρωταρχικό στόχο την άρση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2020, απαιτείται να καταβληθούν νέες προσπάθειες, τόσο από τα κράτη μέλη, όσο και την ΕΕ για τη μείωση του φαινομένου των αστέγων. Το πρόβλημα, όμως, είναι από τη φύση του πολυσχιδές και κατά συνέπεια απαιτείται ολιστική προσέγγιση σε επίπεδο πολιτικής. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους δεν είναι μόνο ένα πολιτικό μήνυμα, περιλαμβάνει προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές. Επισημαίνει ότι η στρατηγική για τους άστεγους πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση στέγης ακόμη και σε διασυνοριακό επίπεδο, την ποιότητα των υπηρεσιών για τους άστεγους, την πρόληψη του φαινομένου και δίνει έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Οι Πράσινοι στην πρόταση ψηφίσματος που είχαμε καταθέσει, θέταμε επιπλέον το θέμα των ενυπόθηκων δανείων και εκφράζαμε την ανησυχία μας για την κατάσταση σε Ισπανία, Ιρλανδία και Ελλάδα, όπου τα αυξανόμενα κύματα εξώσεων υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των αστέγων. Δυστυχώς, η διάταξη αυτή με την οποία ζητούσαμε τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας μέσω της απαγόρευσης των κατασχέσεων λόγω μη καταβεβλημένων πληρωμών ενυπόθηκων δανείων, δεν συμπεριελήφθη στο τελικό ψήφισμα. Εκφράζουμε τη λύπη και την απογοήτευσή μας που στο ψήφισμα δεν αποτυπώνεται η θλιβερή πραγματικότητα των εξώσεων λόγω μη δυνατότητας αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων», κατέληξε ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους αστέγους

Το φαινόμενο της έλλειψης στέγης έχει αναχθεί σε προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ κατά της φτώχειας, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, καθώς και της δέσμης μέτρων της ΕΕ για κοινωνικές επενδύσεις. Μάλιστα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο φαινόμενο των αστέγων, καθώς ορισμένα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν το πρόβλημα των αστέγων ως προτεραιότητα του τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης.

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που εγκρίθηκε με 349 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 113 αποχέςστην Ολομέλεια, στις 16 Ιανουαρίου 2014, ζητάει τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων και το οποίο αποτελεί συνέχεια ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011. Έκτοτε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει την απαιτούμενη νομοθετική πρωτοβουλία, παρά τις διαρκείς πιέσεις, ιδίως από την ομάδα των Πράσινων.

Με το εν λόγω ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να αναπτύξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ευρωπαϊκή στρατηγική για το φαινόμενο των αστέγων σύμφωνα με το ψήφισμα της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 και τις προτάσεις άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Στο έργο της αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνεται να επικουρείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από εκπροσώπους των κύριων ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών, ΜΚΟ και ανθρώπων που πλήττονται από το πρόβλημα της έλλειψης στέγασης.

Επιπλέον, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν το πρόβλημα των αστέγων σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και τα δεύτερα να αξιοποιήσουν τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Απόρους, καθώς και άλλων ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των αστέγων και να ανοίξουν τον δρόμο για την κοινωνική ενσωμάτωση και την εργασιακή ένταξη.

Τέλος, καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης εγγύησης της ΕΕ για να εξασφαλίζεται ότι κανένας δεν αναγκάζεται να κοιμάται έξω λόγω έλλειψης υπηρεσιών (κατεπείγοντος χαρακτήρα).

Last modified on Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2014 11:50