26 Νοέμβριος 2013

Πράσινες προτάσεις για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο 2014. Η προσοχή όλης της Ευρώπης θα έχει στραφεί για 6 μήνες στην Ελλάδα.   Σε αυτή την δύσκολη εποχή, η Ελληνική Προεδρία δεν μπορεί να είναι “business as usual”. Απαιτεί όραμα, οργάνωση, ενεργοποίηση των πιο δημιουργικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Η συγκυρία είναι κρίσιμη. Εδώ και καιρό θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστική διαβούλευση για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, μια και δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ΜΟΝΟ των κυβερνήσεων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων προτείνει ως βασικές προτεραιότητες για την ελληνική προεδρία: 

(α) Ένα πράσινο σχέδιο για την Οικονομία και την Απασχόληση

(β) εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση για την Ευρώπη και την Ελλάδα, (γ) ανάδειξη του κοινωνικού πυλώνα της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

(δ) αναζωογόνηση της ελπίδας για αποτελεσματική προστασία του κλίματος,

(ε) Δίκαιη κι αποτελεσματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική,

(στ) Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης.

Οι προτάσεις Ν. Χρυσόγελου για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. Πράσινο σχέδιο για την Οικονομία και την Απασχόληση. Το κείμενο που έχει παρουσιάσει η Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την Προεδρία έχει  5 προτεραιότητες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην  "ανάπτυξη και την απασχόληση". Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται από Προεδρία σε Προεδρία και από Συμβούλιο Κορυφής σε Συμβούλιο Κορυφής χωρίς να αποσαφηνίζεται, χωρίς φιλόδοξες δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει διέξοδος από την κρίση αν η έμφαση είναι στην επιστροφή στο παλιό μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε στην κρίση και χρεοκοπία. Εμείς προτείνουμε Πράσινο σχέδιο για την Οικονομία και την Απασχόληση. Έχει ξεχαστεί η αναφορά, το καλοκαίρι 2012, από τον  πρόεδρο της Κομισιόν, κ. Μπαρόζο, της έκθεση της Κομισιόν για τη δυνατότητα δημιουργίας 20.000.000 νέων θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη μέχρι το 2020 μέσα από την πράσινη οικονομία. Πολλές εκθέσεις μιλάνε για την δυνατότητες που έχει η προστασία του κλίματος, η οικολογική καινοτομία, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των πόρων, το πρασίνισμα της αγροτικής πολιτικής και των μεταφορών για την προώθηση της μείωσης του κόστους της παραγωγής, την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων και την ενθάρρυνση κοινωνικών/συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την προώθηση αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία και την απασχόληση νέων επιστημόνων που σήμερα είναι άνεργοι, αλλά και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η ελληνική προεδρία πρέπει να προωθήσει  πακέτο συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την πράσινη μεταστροφή της οικονομίας σε συσχέτιση με την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Κρίσιμης σημασίας είναι η επένδυση στην προώθηση της έρευνας, της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας και των πράσινων τεχνολογιών.
  2. Διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Τώρα που όλοι παραδέχονται δυνατά ή σιωπηλά ότι η πολιτική λιτότητας επιδείνωσε την κρίση, αντί να την αντιμετωπίσει, και την στιγμή που το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει, μετά από πρωτοβουλία των Πράσινων, διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών της Τρόικα στην οικονομία και το περιβάλλον, η Ελληνική Προεδρία θα έπρεπε να παρουσιάσει ένα πειστικό και συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο για τις χώρες της κρίσης απέναντι στις αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει μέσω της θεσμοθετημένης συνεργασίας και διαλόγου στο πλαίσιο μιας ειδικής συνδιάσκεψης όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών οργανώσεων των Περιφερειών, των συνδικάτων, των κοινωνικών, επαγγελματικών, συνεταιριστικών και επιχειρηματικών φορέων. Επίσης, να οργανώσει διάλογο για τα συμπεράσματα από τις πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. 

3Κοινωνικός Πυλώνας για την ΟΝΕ και την Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η Ελληνική Προεδρία πρέπει να αναδείξει τον κοινωνικό πυλώνα της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” μέσω της ενδιάμεσης αξιολόγησής της, αλλά και να συμβάλει στην εξειδίκευση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Ζωτικής σημασίας για τους πολίτες είναι τα θέματα κοινωνικής πολιτικής καθώς υγείας. Το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και υπό την έννοια αυτή υπάγεται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πολυετές πλαίσιο για την υγεία και αυξανόμενη κρίση στον τομέα της υγείας απαιτεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση μιας στρατηγικής για την υγεία που θα στοχεύσει στην βελτίωση της υγείας, καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την διασφάλιση όλων των πολιτών και των περιοχών σε δίκαια κι αποτελεσματικά προγράμματα υγείας αλλά και φροντίδας της υγείας.

4. Αναζωογόνηση της ελπίδας για αποτελεσματική προστασία του κλίματος

Εν όψει της συνόδου του Παρισιού για το Κλίμα 2015 αλλά και αντιλαμβανόμενη τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή (για παράδειγμα καταστροφή σε Φιλιππίνες, Σαρδηνία κα), η Ελληνική Προεδρία θα έπρεπε να θέσει ψηλά στην ατζέντα της την προστασία του κλίματος και την επίτευξη μιας φιλόδοξης συμφωνίας για την μετά Κιότο περίοδο.

5. Δίκαιη, αποτελεσματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική

Στο θέμα της μετανάστευσης απουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες στη Μεσόγειο, την ανάγκη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανάληψης των κοινών ευθυνών όλων των κρατών μελών, αλλά και των ευκαιριών για αναζωογόνηση των οικονομιών και κοινωνιών μέσα από νόμιμους δρόμους μετανάστευσης.

6. Συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης μέσα από διαβούλευση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών “από κάτω”. Ένα φόρουμ με θέμα « Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της Ευρώπης των πολιτών», με τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων, του ευρωκοινοβουλίου και ευρωπαϊκών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματικών οργανώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μια εμβληματική πρωτοβουλία, ενόψει μάλιστα και των ευρωεκλογών αλλά και της μετά τις ευρωεκλογές εποχή. 

Last modified on Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2013 16:13