02 Οκτωβρίου 2013

Και να κλείνουμε τα μάτια, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ

 Ν. Χρυσόγελος: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή πρέπει να στηριχθούν σε αλλαγές στην οικονομία

Έκθεση Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος: Τα επιστημονικά επιχειρήματα ενισχύονται, η Ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική πρέπει να σταματήσει τις υπεκφυγές.

 

«Μπορεί πολλές κυβερνήσεις αλλά και σημαντικό τμήμα των κοινωνιών να κλείνουν τα μάτια μπροστά στην κλιματική αλλαγή, δυστυχώς όμως αυτή είναι εδώ, όπως αποδεικνύει η τεχνική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) που επιβεβαιώνει την ιστορικά πρωτοφανή αύξηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη, σύμφωνα με την έκθεση, θα ανέβει έως και 4,8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, πολύ πάνω από το τυπικό όριο των 2,0 βαθμών στο οποίο έχει συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα. Η επιστήμη μας λέει ξεκάθαρα ότι οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε τις υπεκφυγές. Όσο περισσότερο καθυστερούμε την ανάληψη ουσιαστικών δράσεων τόσο πιο ακριβή θα γίνεται η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αν, όμως, υπάρξει δραστική μείωση στις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να περιοριστεί, ενώ θα κερδίσουν η υπεύθυνη οικονομία και η απασχόληση», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

«Η έκθεση δείχνει ότι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας έχει επιταχυνθεί, το ποσοστό της υποχώρησης πάγων της Αρκτικής έχει διπλασιαστεί, η τήξη των παγετώνων και των πάγων είναι ταχύτερη απ' ότι πριν, ενώ τα νερά στους ωκενούς γίνονται πιο όξυνα. Στην έκθεση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να ανέβει από 26 ως και 82 εκ. ως το 2100 εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και του λιωσίματος των πάγων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής - και τα δύο θα οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να υποτιμάμε το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τη ζωή μας πολύ πιο βίαια σε σύγκριση την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, ενώ το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι τεράστιο», επισημαίνει ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

«Αν η σημερινή οικονομική κρίση έχει συνέπειες που αποτιμώνται στο 1% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος, η κλιματική αλλαγή, αν δεν αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων, θα έχει συνέπειες που οικονομικά εκτιμώνται στο 5-20% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος. Αν όμως πάρουμε σοβαρά μέτρα για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή των κοινωνιών, μπορεί όχι μόνο να προστατευθεί το κλίμα αλλά και να προωθηθεί η οικολογική, κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία και να δημιουργηθούν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Μια τέτοια στρατηγική αφορά και τα δική μας χώρα, εν μέσω πολύπλευρης κρίσης. Η προστασία του κλίματος είναι μέρος μιας εναλλακτικής στρατηγικής για τη διέξοδο από την κρίση, που θα είναι κοινωνικά δίκαιη και οικολογικά καινοτόμος και θα διαμορφώσει μια οικονομία που θα είναι επωφελής τόσο για την κοινωνία και την απασχόληση όσο και για το περιβάλλον. Η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014-2020 περιλαμβάνει σημαντικούς οικονομικούς πόρους, το 20% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, και η χώρα μας, να προωθήσουν μια πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα αξιοποιώντας την προσέγγιση του οικοσυστήματος

 

Η ΕΕ πρέπει να ξανακάνει την αλλαγή του κλίματος πολιτική της προτεραιότητα και να δώσει τέλος στις υπεκφυγές και την αδράνεια. Αυτό σημαίνει να επιλύσει τις όποιες δυσλειτουργίες της υπάρχουσας πολιτικής για το κλίμα, να ενισχύσει τους ξεπερασμένους στόχους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου το 2020 και να αναμορφώσει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σημαίνει επίσης τον καθορισμό πιο μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την ΕΕ είναι το 2030 και η ΕΕ πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων κλιματικών και ενεργειακών στόχων, πιο συγκεκριμένα να θέσει στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η έκθεση της IPCC καθιστά σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς την καύση ορυκτών καυσίμων, αν πραγματικά θέλουμε να αποτρέψουμε ακραίες κλιματολογικές αλλαγές. Για την ΕΕ αυτό σημαίνει τη μετάβαση σε μια οικονομία απεξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, με 100% αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2050."

 

Η τεχνική περίληψη της έκθεσης της IPCC: http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο που συνοψίζει τα συμπεράσματα της νέας έκθεσης της IPCC: http://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/international-climate-discussions/IPCC_210x210_12S_08.pdf

 

Η ιστοσελίδα της ομάδας των Πράσινων για τις κλιματικές αλλαγές: http://stopclimatechange.net/

 

 

Για πληροφόρηση:

 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)αποτελείται από 800 διακεκριμένους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοσίευσε σήμερα την τεχνική περίληψη για τους φορείς χάραξης πολιτικής της πολυαναμενόμενης 5ης Έκθεσης Αξιολόγησης σχετικά με την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής. Οι εκθέσεις της IPCC είναι η πιο ολοκληρωμένη εργασία μέχρι σήμερα για την επιστήμη που διέπει την κλιματική αλλαγή. Αυτές οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις για να τους βοηθήσουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της καταστροφικής υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

 

Η νέα έκθεση τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους εδώ και τώρα, αλλά οι συνέπειες θα είναι ακόμη χειρότερες στο μέλλον, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Επιβεβαιώνει την ιστορικά πρωτοφανή αύξηση της θερμοκρασίας τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη θα ανέβει έως και 4,8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, πολύ πάνω από το τυπικό όριο των 2,0 βαθμών στο οποίο έχει συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα. Αν, όμως, υπάρξει δραστική μείωση στις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να περιοριστεί στους 0,3 βαθμούς.

 

Οι επιστήμονες είναι πλέον πιο σίγουροι από ποτέ (95% των επιστημόνων έναντι 90% αυτών το 2007) ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της υπερθέρμανσης του πλανήτη από το 1951. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι: 1) η αύξηση της στάθμης της θάλασσας έχει επιταχυνθεί, 2) το ποσοστό της υποχώρησης πάγων της Αρκτικής θάλασσας έχει διπλασιαστεί, 3) η τήξη των παγετώνων και των πάγων είναι ταχύτερη απ' ότι πριν, και 4) παρουσιάζεται σημαντική όξυνση στους ωκεανούς. Στην έκθεση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να ανέβει από 26 ως και 82 εκ. ως το 2100 εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και του λιωσίματος των πάγων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής - και τα δύο θα οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα.


Για πρώτη φορά, η έκθεση της IPCC προσδιορίζει ένα παγκόσμιο επίπεδο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ο πλανήτης δεν πρέπει να υπερβεί, αν θέλουμε να επιτευχθεί ο διεθνής στόχος της πρόληψης των καταστροφικών επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η συνολική ποσότητα άνθρακα που θα πρέπει να έχει «καταναλωθεί» από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο τόνους. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 570 δισεκατομμύρια τόνοι, ή το 57% από αυτό το ένα τρισεκατομμύρια τόνους έχει ήδη «καταναλωθεί» τους τελευταίους τρεις αιώνες. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε σε μια καταστροφική τροχιά που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το να έχουμε χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο επιτρεπόμενο παγκόσμιο όριο άνθρακα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.


Είναι πλέον εμφανές ότι απαιτείται επείγουσα δράση! Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν επειγόντως σχέδια για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που αλλάζουν το κλίμα, διαφορετικά οι επικίνδυνες επιπτώσεις που ήδη επηρεάζουν τις ευάλωτες κοινότητες θα γίνουν ακόμη πιο διαδεδομένες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δεσμεύσουν κονδύλια για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και να στηρίξουν τις ευάλωτες κοινότητες. Οι καταστροφικές επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, ενώ πρέπει να παρέχονται κίνητρα για την πρόσβαση σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από όλους. Τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για το κλίμα.


 

 

 

Last modified on Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 11:40