26 Αυγούστου 2013

Νίκος Χρυσόγελος: Η κορινθιακή σταφίδα πρέπει να βρει τη θέση και το ρόλο που της αξίζουν

«Η κορινθιακή σταφίδα έπαιξε στο παρελθόν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία,  -όχι μόνο την αγροτική-, την κοινωνική ευημερία, την απασχόληση, τον πολιτισμό αλλά και στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου. Συνέβαλε στη διατροφή εκατομμυρίων ανθρώπων όσο και στην απόκτηση εισοδημάτων που χρηματοδότησαν εξαιρετικά κτίρια,  κοινωνικές υποδομές, έναν ολόκληρο πολιτισμό, μια πολύπλευρη οικονομία γύρω από την σταφίδα.

 

Σήμερα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να ξαναβρεί η κορινθιακή σταφίδα τη θέση και το ρόλο που της αξίζουν στον σύγχρονο κόσμο, αξιοποιώντας τις τάσεις που κυριαρχούν σε σημαντικό αριθμό πολιτών στη χώρα μας και διεθνώς για αναζήτηση και κατανάλωση ποιοτικών και υγιεινών τροφίμων, προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία, χαρακτηρίζουν μια περιοχή και παράγονται με ασφαλή για την υγεία και το περιβάλλον  τρόπο»,  δήλωσε ο Νίκος  Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

"Υποστηρίζουμε θερμά την πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβούλου με την Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά, Λάμπρου Μπούκλη, να θέσει το θέμα της αναγνώρισης ως Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) της Κορινθιακής σταφίδας, που παράγεται στην Κορινθία, να ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σχετική συζήτηση αλλά και να αναλάβει πρωτοβουλία διαλόγου με τους φορείς για να συντονιστούν οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της πρότασης. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και η εμπειρία από άλλες περιοχές"

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος συνέχισε: "Είναι σαφές ότι η αναγνώριση της κορινθιακής σταφίδας που παράγεται στην Κορινθία ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., ενταγμένη σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για τους αγρότες, την περιοχή αλλά και την οικονομία όχι μόνο της Κορινθίας αλλά και της χώρας. Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης και άστοχων κι άδικων δημοσιονομικών πολιτικών που καταστρέφουν πραγματική οικονομία και κοινωνική συνοχή κι έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας, χρειάζονται συγκροτημένες πρωτοβουλίες από τη  περιφέρεια για να διαμορφωθεί μια βιώσιμη, οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία, που θα δημιουργήσει ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η καλλιέργεια και μεταποίηση της σταφίδας αλλά και άλλες δραστηριότητες γύρω από τη σταφίδα μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Η κορινθιακή σταφίδα είναι αναγκαίο να ξανακερδίσει ένα σημαντικό ποσοστό της σχετικής παγκόσμιας αγοράς. Είναι απαράδεκτο να έχει πέσει η παραγωγή της και το

ποσοστό που κατέχει σήμερα σε τόσο χαμηλά επίπεδα, όταν κάποτε κυριαρχούσε, ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα αντιπροσώπευε μόνη της μέχρι και το 75% των ελληνικών εξαγωγών και χρηματοδότησε σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους και τον αστικό μετασχηματισμό του.

 

Εκτός λοιπόν από τη διαδικασία για την αναγνώρισή της ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. και μια συντονισμένη προσπάθεια για να επανακτήσει η σταφίδα ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων αγορών, θα πρότεινα, και είμαι πρόθυμος να βοηθήσω μέσα από τον θεσμικό μου ρόλο ως ευρωβουλευτής, την διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την σταφίδα που προχωράει πέρα από την καλλιέργειά της. Μια συνολική στρατηγική για τον πολλαπλό της ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη  καθώς και ιεράρχηση δράσεων σχετικά με την σταφίδα μέσα στο πλαίσιο προετοιμασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα προγραμματική περιόδου 2014-2020. Αυτά πρέπει να αποτυπωθούν με σαφή τρόπο στη Συνεργασία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για την Πελοπόννησο, που θα πρέπει να παρουσιάσει σύντομα και να συνυπογράψει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Εφόσον υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, το θέμα της κορινθιακής σταφίδας μπορεί να τύχει ευρύτερης στήριξης μέσα από τα διαφορετικά εργαλεία των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 2014-2020:

 

(α) από τοΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θεματική προτεραιότητα 1,  "έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία", αλλά και άλλων θεματικών προτεραιοτήτων (πχ ανταγωνιστικότητα, απασχόληση), μπορεί να υπάρξει ενίσχυση της έρευνας για τον πολλαπλό ρόλο της σταφίδας (οικονομικό, κοινωνικό, οικολογικό, πολιτιστικό) από την αρχαιότητα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν και κυρίως για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην σύγχρονη εποχή για την διατροφή, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη δημιουργία νέων προϊόντων μεταποίησης αλλά και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιφέρειας, την ανταγωνιστικότητα της περιοχής (θεματική προτεραιότητα «ανταγωνιστικότητα») αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κι όχι μόνο στην καλλιέργεια της σταφίδας (θεματική προτεραιότητα «απασχόληση»). Η έρευνα αυτή δεν αφορά μόνο σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, νέους επιστήμονες κα,  αφού η χρηματοδότησή της θα προέρχεται από τις «πολιτικές συνοχής» και όχι από τα ειδικά ερευνητικά προγράμματα (Ορίζοντας 2020). Στοχεύει δε στην διάγνωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας και στην ανάδειξη κι ενίσχυση των δυνατών και ιδιαίτερων σημείων και χαρακτηριστικών της (ευφυής εξειδίκευση των περιφερειών), και είναι προφανές ότι η σταφίδα και όλες οι δραστηριότητες και διαστάσεις της είναι ένα από αυτά.

 

(β) από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας κι Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ιδιαίτερα τον Πυλώνα ΙΙ, για την αναβάθμιση της καλλιέργειας, ιδιαίτερα της οικολογικής καλλιέργειας, την εκπαίδευση νέων αγροτών, την επιστημονική έρευνα για νέα προϊόντα με βάση τη σταφίδα αλλά και (κυρίως) τη δημιουργία δικτύων διακίνησης σε καταναλωτές και νέες αγορές τόσο της σταφίδας όσο και των (νέων) προϊόντων που θα βασίζονται σε αυτήν.

 

Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να έχει η σύνδεση της σταφίδας με την ιδιαίτερη αξία που αποκτάει στις μέρες μας το αγροτικό τοπίο και η εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής σύμβασης προστασίας και αναβάθμισής του, η διαμόρφωση φυσικών πολιτιστικών, θεραπευτικών και τουριστικών διαδρομών καθώς και ψηφιακών διαδρομών και χρήση ενημερωτικού υλικού, που θα συνδέουν βιωματικά, πχ μέσα από μονοπάτια, αλλά και εικονικά-ψηφιακά, την καλλιέργεια και παραγωγή της σταφίδας με τα ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία, μνημεία και άυλες μνήμες που συνδέονται με την περίοδο ευημερίας της.

 

Η διέξοδος από την κρίση απαιτεί νέες, δημιουργικές πολιτικές και η σταφίδα μπορεί να παίξει τον δικό της συμβολικό ρόλο και για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να βγούμε ως κοινωνία και χώρα από την βαθιά, πολλαπλή κρίση με δίκαιο, βιώσιμο και δημιουργικό τρόπο και πρωτοβουλίες. Να βρούμε λοιπόν τον σύγχρονο τρόπο για να παίξει ξανά η σταφίδα ένα ρόλο ανάλογο με αυτόν που έπαιξε στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα για την αναγέννηση του ελληνικού κράτους και την προώθηση του μετασχηματισμού της υπαίθρου" κατέληξε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.