09 Οκτώβριος 2012

Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου;

 Ερώτηση Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομισιόν


Το θέμα της κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου στο πλαίσιο της μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα από 29 σε 14, χωρίς αξιολόγηση, ουσιαστική διαβούλευση και επιστημονική μελέτη, θέτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Με την ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων τονίζει ότι δεν υπάρχει συνοδευτική έκθεση που να αποδεικνύει ότι από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Αίνου προκύπτει δημοσιονομικό ή άλλο όφελος (αναβάθμιση λειτουργίας, επέκταση ορίων ευθύνης του περιλαμβάνοντας και τις υπόλοιπες σημαντικές περιοχές του Δικτύου Natura  των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως το ‘Καλόν Όρος’ (GR2220001). Η λειτουργία του Φορέα χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ) άρα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ το Δ.Σ. είναι άμισθο.  Η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει αξιολόγηση και διαβούλευση για όποιες αλλαγές γίνουν

 

Στο πλαίσιο μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου - έναν ιδιαίτερα αποδοτικό κι αποτελεσματικού φορέα επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους, παρά το ότι το όρος Αίνος έχει ανακηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός (Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962) κι αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (GR2220002), Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR2220006), διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Περιλαμβάνει την Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) – πολύ σπάνια νησί έχει δάσος Ελάτης -  και πλήθος ελληνικών ειδών που φέρουν το όνομα του όρους Αίνος ή της Κεφαλονιάς (Viola cephalonica, Poa cephalonica, Silene cephallenia, Erysimum cephalonicum, Limonium cephalonicum, Οphrys cephalonica, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica, Mentha pulegium subsp. cephalonicaScutellaria rupestris subsp. cephalonica, Saponaria aenesia και Ajuga orientalis subsp. Aenesia). Φύονται σε αυτόν πολλά ελληνικά ενδημικά είδη φυτών, 7 αποκλειστικά ενδημικά του Εθνικού Δρυμού και της νήσου Κεφαλονιάς ενώ 5 περιλαμβάνονται στο νέο “Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων” και προτείνεται να προστατευθούν ως ‘Σπάνια’ και ‘Κινδυνεύοντα’.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος ερωτάει την Κομισιόν αν έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για την κατάργηση του Φορέα και για τα επιστημονικά - οικολογικά – οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή, αν είναι η κατάργηση του Φορέα συμβατή με τη διαχείριση των Εθνικών Δρυμών και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει. Ερωτάει, επίσης. πώς αντιμετωπίζει η Κομισιόν την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ. αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων για την περιοχή Αίνου Κεφαλονιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση και στα χρονοδιαγράμματά τους;

 

 

(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

 

 

 

Κατάργηση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου-Κεφαλονιάς

 

Στο πλαίσιο μείωσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα [1] η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου - έναν ιδιαίτερα αποδοτικό κι αποτελεσματικού φορέα επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους. Το όρος Αίνος έχει ανακηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός [2] κι αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) [3], Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) [4], διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Περιλαμβάνει την Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica) – πολύ σπάνια νησί έχει δάσος Ελάτης -  και πλήθος ελληνικών ειδών που φέρουν το όνομα του όρους Αίνος ή της Κεφαλονιάς [5]. Φύονται σε αυτόν πολλά ελληνικά ενδημικά είδη φυτών, 7 αποκλειστικά ενδημικά του Εθνικού Δρυμού και της νήσου Κεφαλονιάς ενώ 5 περιλαμβάνονται στο νέο “Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων” και προτείνεται να προστατευθούν ως ‘Σπάνια’ και ‘Κινδυνεύοντα’. Δεν υπάρχει συνοδευτική έκθεση που να αποδεικνύει ότι από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Αίνου προκύπτει δημοσιονομικό ή άλλο όφελος (αναβάθμιση λειτουργίας, επέκταση ορίων ευθύνης του περιλαμβάνοντας και τις υπόλοιπες σημαντικές περιοχές του Δικτύου Natura  των νήσων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όπως το ‘Καλόν Όρος’ (GR2220001). Η λειτουργία του Φορέα χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ). Το Δ.Σ. – άμισθο - αντιτίθεται στην κατάργηση του Φορέα ενώ η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ, πολύ περισσότερο αν δεν υπάρχει αξιολόγηση και διαβούλευση για όποιες αλλαγές γίνουν. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για την κατάργηση του Φορέα και για τα επιστημονικά - οικολογικά – οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή;

2. Είναι η κατάργηση του Φορέα συμβατή με τη διαχείριση των Εθνικών Δρυμών και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ); Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;

3. Πώς αντιμετωπίζει την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ. αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων για την περιοχή Αίνου Κεφαλονιάς και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση και στα χρονοδιαγράμματά τους;

 

_____________________

[1] Σχέδιο Νόμου “Συγχώνευση φορέων της αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ” http://www.opengov.gr/minreform/?p=577

[2] Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962

[3] GR2220002

[4] GR2220006

[5] (π.χ. Viola cephalonica, Poa cephalonica, Silene cephallenia, Erysimum cephalonicum, Limonium cephalonicum, Οphrys cephalonica, Astragalus sempervirens subsp. cephalonicus, Campanula garganica subsp. cephallenica, Mentha pulegium subsp. cephalonicaScutellaria rupestris subsp. cephalonica, Saponaria aenesia και Ajuga orientalis subsp. aenesia).

 

Last modified on Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2012 12:37