04 Απρίλιος 2016

Ελλάδα, η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας, και χωρίς στρατηγική εξάλειψής της

poverty3

H Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών (39,7%) που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου.

Χρειάζεται να διαβάσουμε τους αριθμούς αλλά και το τι σημαίνουν οι αριθμοί. Ακόμα και πριν την κρίση η χώρα κατείχε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας λόγω έλλειψης πολιτικής για τη μείωσή της. Γεγονός είναι ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση της φτώχειας, δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για εξάλειψή της, αν και η χώρα δεσμεύεται από την Στρατηγική Ευρώπη 2020 και οφείλει να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 1.000.000 (ήδη πριν την κρίση είχε υποχρέωση να μειώσει τον αριθμό των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 400.000).

Η λογική των επιδομάτων και της διανομής τροφίμων (που παραμένει το κύριο εργαλείο στην Ελλάδα για περιορισμό των ακραίων συνεπειών της φτώχειας) δεν είναι ενεργή πολιτική εξάλειψης ή μείωσης της φτώχειας. Πολλές φορές απλώς συντηρεί την παραμονή στη φτώχεια.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε κίνδυνο φτώχειας δεν βρίσκεται μόνο ένα υψηλό ποσοστό ανέργων (70,0%) ή κοινωνικά μη ενεργών πολιτών (56,1%) αλλά και υψηλό ποσοστό εργαζομένων (21,1%). Δηλαδή πάνω από 1 στους 5 που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι εργαζόμενοι!

poverty8

Χωρίς ενεργητική πολιτική μείωσης φτώχειας η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση και την κατάσταση φτωχοποίησης μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, που πριν από λίγα χρόνια μπορεί να ανήκαν και στη μεσαία τάξη. 

risk of poverty

Last modified on Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 12:28