28 Νοέμβριος 2015

Εφικτή 100% ενέργεια από ΑΠΕ και στην Ελλάδα, και συμφέρει λέει το Stanford

3wt7djqp-1387240236

Ερευνητές από το πολύ γνωστό πανεπιστήμιο του Stanford στην Καλιφόρνια (ο Mark Jacobson και ο Mark Delucchi) συγκέντρωσαν αναλυτικά στοιχεία από 139 διάφορες χώρες και παρουσίασαν ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούσε κάθε μία από αυτές να στηριχθεί σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2050.

Μεταξύ των χωρών που εξέτασαν ήταν και η Ελλάδας. Επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο για το πώς πρέπει /μπορεί να είναι το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας μέχρι το 2050 ώστε να καλύπτεται το 100% της συνολικής ενέργειας που χρειαζόμαστε (όχι απλώς της ηλεκτρικής ενέργειας) από ανανεώσιμες πηγές και μόνο.

Ο ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, ο M. Jacobson, καθηγής του Stanford University και διευθυντής του προγράμματος της σχολής "Atmosphere and Energy", θα παρουσιάσει την έρευνα στους αρχηγούς των 195 κρατών που θα συμμετάσχουν στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα COP21 που ξεκινάει στις 29/11 στο Παρίσι. Η άποψή τους είναι ότι παρότι μια φιλόδοξη συμφωνία είναι απαραίτητη, η έξοδος από τα ορυκτά καύσιμαετρέλαιο, κάρβουνο λιγνίτη, φυσικό αέριο) μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση των ΑΠΕ χωρίς να χρειάζεται κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο. Μάλιστα, λέει ότι θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του προσπαθώντας να μιλήσει με κάθε έναν από τους ηγέτες για να τους πείσει ότι το 100% ΑΠΕ είναι εφικτό.

Σχετικά με την Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι όχι μόνο είναι εφικτή η στροφή σε 100% ΑΠΕ για όλες τις ενεργειακές ανάγκες κι όχι μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας πόρους που μπορεί να εξοικονομηθούν από την μείωση των πρόωρων θανάτων λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης (περίπου 3.852 πρόωροι θάνατοι ετησίως, σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις) και τη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδας για επιπτώσεις ύψους 700 δις Ευρώ μέχρι το 2100 στην Ελλάδα).

Μάλιστα το κόστος της ενέργειας ανά κιλοβατώρα θα είναι πιο χαμηλό αν αυτή παράγεται από συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 100% (κόστος 8,2 c/kWh) σε σύγκριση με κόστος 10,8 c/kWh, αν αυτή παράγεται από ορυκτά καύσιμα.

Εκτιμάται επίσης ότι μπορούν στην λειτουργία του όλου συστήματος 29.511 θέσεις εργασίας και στην κατασκευή 32.152 θέσεις εργασίας (ισοδύναμης με 40 χρόνια στην εργασία κάθε ενός εργαζόμενου).

Το συνολικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκτιμάται σε 7,7% του ΑΕΠ (η ΕΕ εκτιμάει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μειώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκύψει όφελος πάνω από 40 δις από την μείωση των 400.000 πρόωρων θανάτων ετησίως λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

Η έρευνα  εκτιμάει, επίσης, ότι η ζήτηση ενέργειας θα μειωθεί κατά 45% αν όλες οι ανάγκες καλύπτονται πλήρως από ενέργεια που βασίζεται 100% σε συνδυασμό των διαφορετικών πηγών ΑΠΕ: ηλιακή, αιολική, γεωθερμία.

Το ενεργειακό μείγμα ΑΠΕ που μπορεί να οδηγήσει σε 100% απεξάρτηση από όλα τα ορυκτά καύσιμα την Ελλάδα μέχρι το 2050 σύμφωνα με την έρευνα είναι:

-     14,2% από ηλιακές στέγες / Φωτοβολταϊκά κατοικιών

-     9,1% από ηλιακές στέγες / Φωτοβολταϊκά δημόσιων κτηρίων και εμπορικών κέντρων

-     30% από αιολικά πάρκα στην ξηρά

-     4% από αιολικά πάρκα στη θάλασσα (offshore)

-     24,5% ενέργεια από ηλιακά εργοστάσια

-     4,7% από συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά εργοστάσια

-     1% από κυματική ενέργεια

-     2,4% από γεωθερμία

-    10% από υδροηλεκτρικά

-     0,1% από παλίρροια