30 Οκτώβριος 2015

Νομοσχέδιο για συντάξεις, απορρίμματα, ενέργεια, σχολή τυφλών, εισαγωγή ΑΕΙ. Ένας αχταρμάς...Σοβαρευτείτε

redcard

 

Και αυτή κυβέρνηση συνεχίζει μια πρακτική που ευτελίζει το ελληνικό κοινοβούλιο και δεν έχει σχέση με νομοθετική δουλειά, δημοκρατική λειτουργία βουλής, ένδειξη σοβαρής λειτουργίας μιας κυβέρνησης αλλά είναι ενδεικτική της διαχρονικής προχειρότητας της διοίκησης και των κυβερνήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της …δεύτερης φοράς αριστεράς).

 

Μέσα σε ένα νομοσχέδιο που προβλέπει ρυθμίσεις για τις συντάξεις, περνάνε διατάξεις για τα δάση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, παρεμβάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα στην λιμενική ζώνη Κερατσινίου-Δραπετσώνας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων, την επιβολή τέλους 1000 Ευρώ/ΜWγια άδειες ΑΠΕ που δεν έχουν υλοποιηθεί, για τη σχολή τυφλών, την εισαγωγή στα ΑΕΙ ή τα υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικών, την απαλλαγή του Μεγάρου Μουσικής από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής κι ασφαλιστικής ενημερότητας κα. "Φυσικά" όλα αυτά στο πόδι, χωρίς να υπάρχει σοβαρός έλεγχος από τους βουλευτές και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση για τα πολύ σημαντικά. Και ας μην επικαλεστεί η κυβέρνηση "προαπαιτούμενα" του 3ου Μνημονίου....

 

Πέρασαν πάνω από 3 χρόνια από την έγκριση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτιρίων και τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (και ολίγον ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ) δεν βρήκε το χρόνο να ενσωματώσει την Οδηγία αυτή στο ελληνικό δίκαιο. Μια Οδηγία που είναι σημαντική όχι μόνο για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς λόγους αλλά και για να συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και μιας νέας αντίληψης για τα κτήρια που πρέπει να είναι σχεδόν ουδέτερα ως προς την συνεισφορά τους στην αλλαγή του κλίματος (κτήρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου). Όταν πλέον η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να τις επιβάλει πρόστιμο, μάλιστα, για την αργοπορία, η ελληνική κυβέρνηση προώθησε στο πόδι την Οδηγία αυτή μέσα σε έναν αχταρμά νομοθετικών ρυθμίσεων, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και προετοιμασία. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι ένα τόσο σοβαρό για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία νομοθέτημα πρέπει να περάσει στα γρήγορα μέσα σε δεκάδες άλλες άσχετες διατάξεις, όταν επί χρόνια στην Ευρώπη ασχολούνται και συζητούν το θέμα αυτό;

 

Επιβεβαιώνει και η "νέα τάξη πραγμάτων» το ρηθέν ότι «οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά η προχειρότητα κι ανευθυνότητα μένουν».

 

 

Αλλά να επισημάνω και κάτι άλλο, που αφορά τα απορρίμματα. Ενώ πρόσφατα, με βάση τις κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α), το κύριο βάρος διαχείρισης των απορριμμάτων πέφτει στους Δήμους (ίσως σε υπερβολικό βαθμό μάλιστα), έρχεται τώρα το άρθρο 31 του ίδιου νομοσχεδίου που καθορίζει τον τρόπο έγκρισης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων, για να δημιουργήσει μια διαδικασία ασφυκτική και γραφειοκρατική από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Τα Περιφερειακά Συμβούλια θα ...υιοθετούν το προτεινόμενο σχέδιο ΠΕ.Σ.Δ.Α. αλλά θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότηση και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τελική έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.); Η ΚΕΔΕ καταγγέλλει ότι αυτή η ρύθμιση στην πράξη αγνοεί τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και απλώς τους αναθέτει να υλοποιούν τις αποφάσεις που τελικά παίρνουν οι Γενικοί Γραμματείας και οι Υπουργοί!


Να σημειωθεί ότι η αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών φαίνεται ότι αγνοούσε την ρύθμιση, παρόλο ότι η κεντρική διοίκηση έχει υποχρέωση να διαβουλεύεται τόσο σοβαρά θέματα. Σημεία των καιρών.

 

 

Με το άρθρο 24 του νομοσχεδίου δημιουργείται και Επιτροπή αποτελούμενη μόνο από εκπροσώπους υπουργείων που αφορά στις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις». Αν και είναι ένα θέμα που έχει πολλές διαστάσεις και απαιτεί ουσιαστικό διάλογο και σωστή προετοιμασία με τους διαφορετικούς φορείς, όχι μόνο μεταξύ υπουργείων. Αναφέρει βέβαια ότι μπορεί να συμμετάσχουν και άλλοι, αλλά....

 

Μεγάλη σύγχυση προκλήθηκε επίσης και για το άρθρο 32, που αφορά σε δασικά θέματα και πιο συγκεκριμένα στις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε  κατεστραμμένες δασικές εκτάσεις που κρίνονται υποχρεωτικώς αναδασωτέες.

 

Για να γελάσουμε λίγο στις γκρίζες εποχές μας διαβάστε τον τίτλο του νομοσχεδίου:

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Μα δεν μπορούν να κάνουν ένα σωστό αρχείο σε Pdfπου να μην είναι οι φωτοτυπημένες σελίδες;

 

Πάντως στις σελίδες για παράδειγμα 36 και 37 του τμήματος που αφορά την ενέργεια υπάρχουν οι υπογραφές σχεδόν του μισού υπουργικού συμβουλίου, 10 υπουργών και 6 αναπληρωτών (από Καμμένο και Σκουρλέτη, μέχρι Παρασκευόπουλο και Τσιρώνη…)

 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9365071.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9365072.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9365100.pdf

Last modified on Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2015 20:41