09 Οκτώβριος 2013

Αξιοποιείται αποτελεσματικό το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε Απόρους;

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος 

                                                                                                                  

Το ζήτημα της αποτελεσματικής αξιοποίησης του "Προγράμματος Διανομής Τροφίμων σε Απόρους" από χώρες που βιώνουν πιο έντονα τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης και των άστοχων πολιτικών προσαρμογής έθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιομε γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν.

 

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) [1] αποτελεί, από το 1987, σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους τρόφιμα. Σήμερα διανέμει περίπου 500.000 τόνους τροφίμων ετησίως για τους απόρους. Δημιουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων. Το πρόγραμμα διαθέτει 500 εκ ευρώ ετησίως για την κάλυψη των αναγκών των Κρατών Μελών, τα οποία συμμετέχουν εθελοντικά στο εν λόγω πρόγραμμα. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα είχαν δεσμευτεί περίπου 20 εκ. ευρώ το 2011, 21 εκ. ευρώ για το 2012 και 22 εκ. ευρώ για το 2013, χωρίς όμως να έχουμε στοιχεία για την διανομή και απορρόφησή τους. 

 

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προς διάθεση περισσότερα από 60 εκ. ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος διανομής τροφίμων για απόρους τα οποία δεν ξέρουμε σε πιο βαθμό έχουν απορροφηθεί και πόσο αποτελεσματικά από την Ελληνική Κυβέρνηση", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος. "Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτό το πολύ σημαντικό μέτρο", συνέχισε ο ευρωβουλευτής, |για να βοηθηθούν οι ελληνικές οικογένειες που πραγματικά το έχουν ανάγκη για να μην αφήσουμε περιθώρια σε κινήσεις φτηνού και λαϊκίστικου εντυπωσιασμού όπως ήταν τα συσσίτια μόνο για Έλληνες της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.  

Την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόρων που στοχεύει στην στήριξη μέσα από πολιτικές συνοχής των απόρων όχι μόνο με τρόφιμα αλλά και με άλλα είδη που χρειάζονται οι πολίτες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Αν και το Ταμείο αυτό θα έχει σοβαρά μειωμένους πόρους, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν από τις αρχές του 2014 οι δυνατότητες που προσφέρει για να καλυφθούν βασικές ανάγκες των απόρων συμπολιτών μας (τρόφιμα, ένδυση κα). Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε τι πήγε καλά και τι δεν δούλεψε στο "Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε Απόρους" της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Το πρόγραμμα εκείνο εντάσσονταν στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόρων εντάσσεται στις πολιτικές και τις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών συνοχής, άρα απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση"

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης στην Κομισιόν:

 

Το "πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους" (ΠΔΤΑ) [1] αποτελεί, από το 1987, σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους τρόφιμα. Σήμερα διανέμει περίπου 500.000 τόνους τροφίμων ετησίως για τους απόρους. Δημιουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων. Λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης και του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας των αποθεμάτων παρέμβασης την περίοδο 2011-2020, ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, το ΠΔΤΑ θα διακοπεί στο τέλος του 2013. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Απόρων θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει το ΠΔΤΑ. Ερωτάται η Κομισιόν:

 

1. Πόσους πόρους του ΠΔΤΑ αξιοποίησαν τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 κάθε ένα από τα κράτη μέλη;

2. Πόσοι πολίτες επωφελήθηκαν από τη βοήθεια του ΠΔΤΑ σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη αντιστοίχως τις χρονιές αυτές;

3. Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για τα Κράτη Μέλη που βιώνουν πιο έντονα τη δημοσιοοικονομική κρίση (πχ Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία); Αυτά τα Κράτη Μέλη αξιοποίησαν στο μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα κονδύλια του ΠΔΤΑ;

4. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες για την δυσκολία ορισμένων κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως τους διαθέσιμους πόρους παρά την αύξηση της φτώχειας και τις ανάγκες των πολιτών σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ;

 

[1] http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm