12 Ιουλίου 2013

Κομισιόν προς ΥΠΕΚΑ: να μη προκληθεί άλλη ζημιά στον υγρότοπο της Αλυκής Κίτρους!

Απάντηση σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, σχετικά με την οικοπεδοποίηση περιοχής στην παραλία Κορινού Πιερίας

 

Ενδιαφέρουσες απαντήσεις δίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnikσε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, με την οποία ζήτησε την παρέμβαση της Κομισιόν σχετικά με την απόπειρα περιορισμού των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλυκής Κίτρους προκειμένου να διευκολυνθεί η κατασκευή παραθαλάσσιου οικισμού στην περιοχή. 

 

Στη σχετική ερώτηση αναφερόταν αφενός στην εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας για περιορισμό των ορίων του ΚΑΖ ώστε να επιτραπεί η οικοπεδοποίηση και αφετέρου στην έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, η οποία σε αντίθεση με την έκθεση της Διεύθυνσης Δασών, τεκμηριώνει την ύπαρξη σημαντικών ειδών. Ο ευρωβουλευτής ζητούσε να μάθει αν η Κομισιόν είχε σχετική ενημέρωση και τι μέτρα επρόκειτο να λάβει ώστε να μην καταστραφούν περαιτέρω οι συγκεκριμένες περιοχές και να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν το 2011.

 

Στην απάντησή του, εκ μέρους της Κομισιόν, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnikεπιβεβαιώνει ότι «η περιβαλλοντική άδεια για προπαρασκευαστικά έργα υποδομής για την οικοπεδοποίηση είχε ανακληθεί και τα έργα είχαν σταματήσει, δεδομένου ότι προκάλεσαν σημαντική φθορά των ενδιαιτημάτων και λοιπών υδροβιότοπων εντός της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ)».Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από τον κύριο του έργου να υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση της άδειας που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ορνιθολογικά στοιχεία που συλλέγονται από τον φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ή της ΖΕΠ GR1220010 “Αξιός - Λουδίας – Δέλτα Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους»και θα προβλέπει ρητώς την αποκατάσταση των πληγέντων ενδιαιτημάτων των πτηνών για τα οποία έχει οριστεί η ΖΕΠ.

 

Παρόλα αυτά, η ανησυχία του κ. Potočnik για την τήρηση της ευρωπαικής νομοθεσίας στον Κορινό Πιερίας είναι φανερή στην απάντησή του. Καθώς η θέσπιση των ορίων του ΚΑΖ είναι ελληνική αρμοδιότητα, ο κ. Potočnik τονίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το ΚΑΖ «δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της ΖΕΠ», η οποία πρέπει να βασίζεται σε έγκυρα ορνιθολογικά στοιχεία και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δηλώνει επίσης ότι «η Επιτροπή θα ερευνήσει περαιτέρω με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση της περιοχής».

 

Επιβεβαιώνει τέλος, μετά από σχετική ερώτηση, τη δυνατότητα αντισταθμιστικών μέτρων για τις βεβαιωμένες ιδιοκτησίες εντός της συγκεκριμένης περιοχής, ως επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών Ταμείων με στόχο να αποκατασταθεί και διατηρηθεί το οικοσύστημα.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι με την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προστατέψει και αποκαταστήσει τη ΖΕΠ, αλλά όχι και με το ΥΠΕΚΑ που δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα δεχτεί ή αν θα απορρίψει την ανεπαρκή εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας για περιορισμό των ορίων του ΚΑΖ. Ελπίζουμε ότι θα υποστηριχθεί το έργο του Φορέα Διαχείρισης που τεκμηρίωσε με αξιόπιστο τρόπο την ορνιθολογική αξία της περιοχής και θα εισακουστούν οι απόψεις του Προέδρου του. Ο οικισμός είναι ασύμβατος με την αξία της βιοποικιλότητας των πουλιών που φωλιάζουν εκεί και αν δεν ανταποκριθεί το ΥΠΕΚΑ στις υποχρεώσεις του, δεν θα διστάσουμε να ξαναφέρουμε το θέμα στα Ευρωπαϊκά όργανα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα αντισταθμιστικά μέτρα για τις βεβαιωμένες ιδιοκτησίες εντός της συγκεκριμένης περιοχής, ως επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων ευρωπαϊκών Ταμείων με στόχο να αποκατασταθεί και διατηρηθεί το οικοσύστημα».

 

Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Potočnik

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005957/2013 προς την Επιτροπή

 

Θέμα:           Νέες εξελίξεις σχετικά με την οικοπεδοποίηση περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην παραλία Κορινού Πιερίας

«Πρότυπος» παραθεριστικός οικισμός επιχειρήθηκε να κατασκευαστεί στον Κορινό Πιερίας, μέσα στα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλυκής Κίτρους (ΦΕΚ 177/τ.B’/31.3.1988), όπου σύμφωνα με τον Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/27-8-1998) απαγορεύεται η ένταξή του σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η Επιτροπή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση[1], είχε δηλώσει ότι θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθεί σχετικά με τη συμμόρφωση με την νομοθεσία ΕΕ για τη φύση. Από τότε σταμάτησε οποιαδήποτε εργασία στην συγκεκριμένη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 (GR1220010). Πρόσφατα, όμως, υπήρξαν κινήσεις για αλλαγή του καθεστώτος προστασίας, ιδιαίτερα για περιορισμό των ορίων του ΚΑΖ Αλυκής Κίτρους. Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας εξέδωσε το Δεκέμβριο 2012 θετική εισήγηση για την τροποποίηση των ορίων[2], χωρίς τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχε ζητήσει η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης[3]. Με έγγραφό της η Διεύθυνση Συντονισμού απέφευγε να πάρει θέση και ζητούσε η νέα έκθεση να αποσταλεί κατευθείαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για την περιοχή, όμως, υπάρχει πρόσφατη έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα[4], η οποία έρχεται σε αντίθεση με την έκθεση της Διεύθυνσης Δασών, καθώς τεκμηριώνει την ύπαρξη σημαντικών ειδών που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/147/EΚ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.     Είχε ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές το 2011 αλλά και για πρόσφατες εξελίξεις; Συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος προστασίας παραβιάζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως την οδηγία 2009/147/EΚ, ιδιαίτερα την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (άρθρο 6), καθώς θα επιτρέψει την καταστροφή ευαίσθητων οικολογικά περιοχών διεθνούς σημασίας;

2.     Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να μην καταστραφούν περαιτέρω οι συγκεκριμένες περιοχές και να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν το 2011;

3.     Υπάρχει η δυνατότητα αντισταθμιστικών μέτρων για τις βεβαιωμένες ιδιοκτησίες εντός της συγκεκριμένης περιοχής, ως επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ή από άλλες πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με στόχο να αποκατασταθεί και διατηρηθεί το οικοσύστημα;

 

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (9.7.2013) 

 

Σε απάντηση στο αίτημά της, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές ότι η περιβαλλοντική άδεια για προπαρασκευαστικά έργα υποδομής για την οικοπεδοποίηση στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος είχε ανακληθεί και τα έργα είχαν σταματήσει, δεδομένου ότι προκάλεσαν σημαντική φθορά των ενδιαιτημάτων και λοιπών υδροβιότοπων εντός της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) GR1220010 «Αξιός-Λουδίας-Δέλτα Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους». Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν επίσης ότι έχουν ζητήσει από τον κύριο του έργου να υποβάλει αίτηση για αναθεώρηση της άδειας που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ορνιθολογικά στοιχεία που συλλέγονται από τον φορέα διαχείρισης του εθνικού πάρκου Αξιός-Λουδίας-Δέλτα Αλιάκμονα και θα προβλέπει ρητώς την αποκατάσταση των πληγέντων ενδιαιτημάτων των πτηνών για τα οποία έχει οριστεί η Ζώνη Ειδικής Προστασίας.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη σχετικά με προτάσεις για την αλλαγή των ορίων του ΚΑΖ Αλυκής Κίτρους, η οποία αποτελεί θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Ωστόσο, οποιαδήποτε σχετική απόφαση δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της ΖΕΠ, η οποία πρέπει να βασίζεται σε έγκυρα ορνιθολογικά στοιχεία και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ [5] περί πτηνών και του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ [6] περί ενδιαιτημάτων. Η Επιτροπή θα ερευνήσει περαιτέρω με τις ελληνικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποκατάσταση της περιοχής.

Δυνατότητες χρηματοδότησης σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στο πλαίσιο των υφιστάμενων ενωσιακών Ταμείων (2007-2013) καθορίζονται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών που εκδίδεται από την Επιτροπή [7]. Οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες γης αποτελούν επίσης θέμα το οποίο θίγεται στο αίτημα της Επιτροπής. Οι διατάξεις για τα νέα Ταμεία της ΕΕ δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.

 


[1]   Σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή E-009839/2011 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-009839&language=EL)

[2]   Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 12615/3-12-2012.

[3]   Έγγραφο με αριθ. πρωτ. 85715/15-11-2012.

[4]   Έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας στο χώρο των παρεμβάσεων οδοποιίας εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1220010 και του καταφυγίου άγριας ζωής (ΦΕΚ 177/τ.B’/31.3.1988) ΚΑΖ στην περιοχή του Κορινού Νομού Πιερίας. Περίοδος καταγραφών: Ιανουάριος – Μάϊος 2013. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. http://www.axiosdelta.gr/Default.aspx?tabid=922&language=el-GR

[5]   Οδηγία 2009/147/EΚ (κωδικοποιημένη έκδοση που αντικαθιστά την οδηγία 79/409/EΟΚ), ΕΕ L20 της 26.1.2010, σ. 7.

[6]   Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992

[7]         http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000_el.pdf