12 Ιουλίου 2013

Χρησιμοποιούνται επικίνδυνα μπάζα από ιστορικό μνημείο για κατασκευή Μαρίνας στα Λιμενάρια της Θάσου;

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

 

Ζητήματα νομιμότητας και δημόσιας υγείας στο έργο κατασκευής Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στα Λιμενάρια της Θάσου, θέτει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Ν. Χρυσόγελος.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της Θάσου, φορτηγά μετέφεραν υλικό στον υπό κατασκευή λιμενοβραχίονα της Μαρίνας από την περιοχή «Βούβες», που κατά το παρελθόν έχει κακοποιηθεί, καθώς λειτουργούσε εκεί χωματερή, η οποία δεν έχει απορρυπανθεί. Επίσης η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μεταλλευτικού μνημείου «Παλατάκι - Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου» που έχει χαρακτηρισθεί ως Μνημείο Νεότερων Χρόνωνκαι έργο τέχνης το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν ευρήματα αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας.

 

Δημιουργούνται προφανώς εύλογες ανησυχίες σχετικά μετη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα των λουομένων της περιοχής, λόγω της χρήσης μεταλλευτικών σκωριών, μεταλλευτικών σωρών από υπολείμματα παλιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας που περιλάμβαναν ψευδάργυρο, μόλυβδο και άλλα τοξικά μέταλλα.

 

Όμως σοβαρές ανησυχίες δημιουργούνται και για την αλλοίωση του ανάγλυφου του ιστορικού τόπου από τις εκτεταμένες εκχωματώσεις.  Δυστυχώς, το ζήτημα της προστασίας και ανάδειξης του ευρύτερου μεταλλευτικού μνημείου «Παλατάκι - Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου» αποτελεί μια ιστορία λαθών και αδράνειας. Σε ερώτηση του προηγούμενου ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, Μ. Τρεμόπουλου, η Κομισιόν είχε απαντήσει ότι «η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, παραδείγματος χάριν με την εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στην προβολή χώρων με πολιτιστική σημασία ή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, υπό τον όρο ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό προγραμμάτων. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες και βοήθεια σε πολιτιστικούς παράγοντες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πολιτισμού μέσω των πολιτιστικών σημείων επαφής που έχουν συσταθεί σε όλες τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα»[1]. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές δεν κινητοποιήθηκαν, ούτε όταν το μνημείο πέρασε στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα και από εκεί στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο φαίνεται ότι ετοιμάζει σχετική εκποίηση σε τιμή ευκαιρίας! Ούτε η πρόσφατη Διεθνής Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε εντός του μνημείου με την ευθύνη της διοργάνωσης να έχει επιτροπή κατοίκων για τη διάσωση του μνημείου, ούτε τα πρόσφατα ψηφίσματα από το ΕΜΠ, το ΔΠΘ, αλλά και των

ελληνικών τμημάτων του ICOMOSκαι του TICCHI, φαίνεται ότι συγκινούν πλέον κανέναν.

 

Ο Ν. Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Μένω εμβρόντητος με την παντελή αδιαφορία ορισμένων τοπικών αρχών για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να θυσιαστούν όλα αυτά στη Θάσο, στο βωμό μιας αμφίβολης τουριστικής ανάπτυξης. Αντίθετα, η προστασία και η ανάδειξη του μεταλλευτικού μνημείου "Παλατάκι" και του ευρύτερου χώρου με τους τόπους ιστορικής και προϊστορικής εξόρυξης μεταλλευμάτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ ποιοτικότερη και ανθεκτικότερη μορφή οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα εάν φιλοξενούσαν και λειτουργίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Καλώ λοιπόν το Δήμαρχο Θάσου, αλλά και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το Παλατάκι και τους ενημερώνω ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ σε αυτή την κατεύθυνση. Τους καλώ επίσης να καθορίσουν άλλο σημείο για την εξεύρεση υλικών για την κατασκευή της Μαρίνας, κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσει και η Κομισιόν».

 

Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου

 

Θέμα: Απόληψη μπάζων από μεταλλευτικό μνημείο για την κατασκευή Μαρίνας, στα Λιμενάρια Θάσου

 

Μαρίνα χωρητικότητας 280 τουριστικών σκαφών βρίσκεται υπό κατασκευή στα Λιμενάρια της νήσου Θάσου [1]. Το έργο «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών»Λιμεναρίων Θάσου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα κι Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας [2] [3] με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ (85% από ΕΣΠΑ, 15% εθνική χρηματοδότηση) και προβλέπει, μεταξύ άλλων, εκβάθυνσητου λιμανιού και άλλασυνοδευτικά έργα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της Θάσου [4], φορτηγά μετέφεραν υλικό στον υπό κατασκευή λιμενοβραχίονα της Μαρίνας από την περιοχή «Βούβες» [5], η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» [6] και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μεταλλευτικού μνημείου «Παλατάκι - Μεταλλευτικό Συγκρότημα Θάσου» που έχει χαρακτηρισθεί ως  Μνημείο Νεότερων Χρόνων[7] και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία [8]. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν ευρήματα αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Παρά την αξία της, η περιοχή «Βούβες» κατά το παρελθόν έχει κακοποιηθεί, καθώς λειτουργούσε εκεί χωματερή, η οποία δεν έχει απορρυπανθεί.

 

Το γεγονός δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σχετικά με:

-  την αλλοίωση του ανάγλυφου του ιστορικού τόπου, από τις εκτεταμένες εκχωματώσεις,

-  τη δημόσια υγεία λόγω της χρήσης μεταλλευτικών σκωριών, μεταλλευτικών σωρών από υπολείμματα παλιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, που περιλάμβαναν ψευδάργυρο, μόλυβδο και άλλα τοξικά μέταλλα

 

Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, ερωτάται η Επιτροπή:

 

1.    Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το αν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπει την απόληψη υλικού από το ιστορικό και πολιτιστικό μνημείο και τη χρήση μεταλλευτικών υπολειμμάτων για την κατασκευή του λιμενοβραχίονα; Υπάρχουν αναλύσεις της σύστασης τους;  Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των κατοίκων;

2.    Εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της ελληνικής κι ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;

 

[1] http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=44&la=2

[2]http://www.perifereianews.com/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85

[3]http://www.videotex.gr/%CE%BE%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CE%BC/

[4] Κοντογεωργίου Ε. «Υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανιμαρκίας;». Εφ. Θασιακή, φ. 23ης Ιουνίου 2013.

[5] http://www.mmoth.gr/istorika-stoixeia/18-vouves.html

[6]ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/77766/219/6-10-2006 και http://www.mmoth.gr/

[7] Περιλαμβάνεται στη σχετική λίστα του Υπ. Πολιτισμού, http://odysseus.culture.gr/h/2/gh23.jsp?letter=16

[8] ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ896/20565/30-4-82 & ΦΕΚ713/τβ/27-9-82.

Last modified on Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 11:36