07 Μαϊος 2013

Κοινωνικός έλεγχος, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα στη χρήση των κονδυλίων του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Απάντηση του Επιτρόπου Cioloş σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για αναδασώσεις στην Ηλεία

 

Σε διερεύνηση τη νομιμότητας έργου αναδάσωσης σε περιοχή της Ηλείας θα προβεί η Κομισιόν μετά τη σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Πρόκειται για αναδάσωση για την οποία τοπικοί φορείς καταγγέλλουν ότι δεν έχει καμιά λογική δεδομένου ότι η περιοχή δεν έχει ποτέ καεί και δεν έχει κενά δασοκάλυψης. Όμως τα δημόσια έγγραφα αποδεικνύουν ότι η πολιτεία δίνει σε ιδιώτη εργολάβο 3.765.887,21 ευρώ για αναδάσωση έκτασης 2130 στρεμμάτων, ενώ ορίζει ως επιβλέποντα ένα δασολόγο, ο οποίος με βάση το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, φέρεται, μαζί με ακόμη έναν δασικό υπάλληλο, να αποχαρακτηρίζουν υπέρ ιδιώτη δημόσιες δασικές εκτάσεις, που κάηκαν από την καταστροφική και φονική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 στην Ηλεία. Τα συγκεκριμένα έργα αναδάσωσης είναι συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και το ελληνικό δημόσιο σε αναλογία περίπου 80%-20%

 

Επίσης, ο κ. Cioloş αντιμετωπίζει θετικά την ιδέα του Ν. Χρυσόγελου για ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων προγραμμάτων αναδάσωσης σε διάφορες χώρες, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι πόροι που αφορούν στα δάση. Στην απάντησή του στο σχετικό ερώτημα τονίζει ότι αν και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μέτρων αναδάσωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους, ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και τη μέτρηση των επιδόσεων των παρεμβάσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και τα έργα αναδάσωσης.  

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

 

«Η εξέταση από πλευράς της Κομισιόν των συγκεκριμένων έργων αναδάσωσης στην Ηλεία αναμφίβολα θα συμβάλλει στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό όμως είναι το γεγονός ότι με αφορμή την περίπτωση των αμφίβολης νομιμότητας αναδασώσεων στην Ηλεία, η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα της θέσπισης ευρύτερου μηχανισμούπαρακολούθησης κι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων προγραμμάτων αναδάσωσης που θα βασίζεται στον κοινωνικό έλεγχο. Σε αυτή την περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διανύουμε ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου είναι επιβεβλημένο να σταματήσει άμεσα η κατασπατάληση και η κακή χρήση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των θεσμικών της αρμοδιοτήτων μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό  ρόλο στη διαμόρφωση ενός τέτοιου εργαλείου το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων»

 

(Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Cioloş)

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002664/2013 προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα:           Νομιμότητα έργων αναδάσωσης που εντάσσονται στο "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 168608/442/19-3-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών το έργο «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση κατεστραμμένου φυσικού τοπίου στην περιφέρεια του ελατοδάσους Λαμπείας – Αστρά – Κρυόβρυσης – Τσίπιανα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 - Αλέξανδρος Μπαλτατζής» . Ο προϋπολογισμός είναι 4.013.113 ευρώ για αναδάσωση 2130 στρεμμάτων, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με ποσοστό 79,37%, και ποσοστό εθνικής συμμετοχής 20,63%. Όπως, όμως, ισχυρίζονται κάτοικοι της περιοχής, η προς αναδάσωση περιοχή δεν έχει καεί ποτέ και δεν υπάρχουν κενά δασοκάλυψης που να δικαιολογούν το έργο. Tην παραμονή των Χριστουγέννων του 2012, το Δασαρχείο του Πύργου υπέγραψε με ιδιώτη εργολάβο την υπ' αριθμ. πρωτ. 5.888 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου συνολικού προϋπολογισμού 3.765.887,21 ευρώ, ενώ στις 14.1.2013, το Δασαρχείο Πύργου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 94 απόφασή του  ορίζει ως επιβλέποντα του έργου δασολόγο, ο οποίος με βάση, το πόρισμα των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που εστάλη πρόσφατα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας, φέρεται, μαζί με ακόμη έναν δασικό υπάλληλο, να αποχαρακτηρίζουν υπέρ ιδιώτη δημόσιες δασικές εκτάσεις που κάηκαν από την καταστροφική και φονική πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007, στην Ηλεία. O εισαγγελέας πλημμελειοδικών Ηλείας διέταξε την Δευτέρα 4 Μαρτίου κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Ερωτάται η Επιτροπή:

1.     Έχει ζητήσει ή πρόκειται να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές σχετικά με τη σκοπιμότητα του έργου και την νομιμότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την ανάθεσή του;

2.     Προτίθεται να αναπτύξει μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων προγραμμάτων αναδάσωσης σε διάφορες χώρες, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία, ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι πόροι που αφορούν στα δάση;

E-002664/2013

Aπάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

 

1.                   Στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης (άρθρο 7 και τίτλος VI του κανονισμού (EΚ) 1698/2005[1]του Συμβουλίου), εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει το οικείο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) με αποτελεσματικό, αποδοτικό και ορθό τρόπο και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας με i) διαχειριστική αρχή που θα ορίσει, ii) διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών  και iii) οργανισμό πιστοποίησης. Η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα έργα αναδάσωσης που εκτελούνται με βάση το ελληνικό ΠΑΑ ή για τυχόν νομικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή θα ζητήσει πάντως σχετικές πληροφορίες από το κράτος μέλος και, εάν χρειασθεί, θα λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

2.                   Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μέτρων αναδάσωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης καθιστά δυνατή την παρακολούθηση και τη μέτρηση των επιδόσεων των παρεμβάσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ (μεταξύ των οποίων και τα μέτρα αναδάσωσης). Ωστόσο, η αξιολόγηση μεμονωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης είναι και παραμένει ευθύνη των κρατών μελών.

 [1]   ΕΕ L 277 της 21.10.2005.