04 Δεκεμβρίου 2013

Αναγκαία η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τι γίνεται όμως με την πραγματική οικονομία και την κοινωνία;

Ο Νίκος Χρυσόγελος εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων στην

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δείτε βίντεο με τις τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή:

http://www.youtube.com/watch?v=8t2Q9Dv9iUU&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=hdanUAZH9f4&feature=youtu.be

«Είναι σημαντική η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, των δεικτών και των εκθέσεων, θα πρέπει όμως να έχουμε μία συνολική εικόνα της κατάστασης της οικονομίας και της κοινωνίας γιατί πολλές φορές τα νούμερα παραπλανούν. Εάν επιτύχουμε για παράδειγμα εξυγίανση των ελλειμμάτων ή του χρέους, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις επιπτώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η κοινωνική συνοχή και το περιβάλλον. Ένα άλλο λοιπόν κρίσιμο ζήτημα που τίθεται, εκτός από την ποιότητα των δεικτών, είναι κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη πέρα από τους δημοσιονομικούς και οι κοινωνικοί δείκτες κατά τη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι σαφές ότι η Τρόικα δεν συνυπολογίζει τους κοινωνικούς δείκτες, δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη της την τεράστια κατάρρευση σε κοινωνικό και παραγωγικό επίπεδο που επιφέρουν οι πολιτικές της», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων για την έκθεση για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Η πρωτοβουλία για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισοτήτων εντάσσεται στο πολιτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και τη διόρθωση των υπερβολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, είναι ανάγκη να εντοπίζονται, να προλαμβάνονται και να διορθώνονται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ωστόσο, για την ουσιαστική διάσωση των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση και την επίτευξη πραγματικής αποκατάστασης των δημοσιονομικών ισορροπιών τους, είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο συνολικός αντίκτυπος των εφαρμοζόμενων πολιτικών, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που έλαβε χώρα στις 27 Νοεμβρίου 2013, ο Νίκος Χρυσόγελος, έθιξε το ζήτημα των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των κανόνων για ποιοτικές στατιστικές εκθέσεις. «Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται στην υποχρέωση υποβολής ποιοτικών στατιστικών εκθέσεων, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορεί να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές. Όμως, τις κυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει να τις πληρώνουν η κοινωνία και οι πολίτες αλλά αυτοί που ευθύνονται για την παραποίηση στοιχείων ή για τις μη ποιοτικές εκθέσεις», συνέχισε ο ευρωβουλευτής, ο οποίος δεν παρέλειψε να αποσυνδέσει το θέμα από την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, δηλαδή την επιβολή κυρώσεων όταν δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Όπως υπογράμμισε, «ναι μεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη ποιότητα των στατιστικών και των εκθέσεων, όχι όμως για τη μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και κάθε περίπτωση οι κυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει να θίγουν τις κοινωνίες».

Ο Νίκος Χρυσόγελος έθεσε, επίσης, το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η διαδικασία δεν πρέπει να οδηγήσει σε αδιαφανείς μηχανισμούς, όπως η Τρόικα, αλλά, αντιθέτως, σε ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.