30 Ιουνίου 2012

Γενικό συμπέρασμα

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το πρασίνισμα των πλοίων, των λιμανιών, των ναυπηγείων και της ναυτιλίας είναι τομείς που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πράσινη στροφή της οικονομίας που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με την καινοτομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχει νομοθετική τποχρέωση για πρασίνισμα των πλοίων και περιβαλλοντική διαχείριση των λιμανιών. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας και τη μεταστροφή των ναυπηγείων. Προς το παρόν η Ελλάδα είναι απούσα από αυτά.

 

Τα ναυπηγεία δεν μπορεί να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό με άλλες χώρες στη βάση των χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων αλλά μόνο στη βάση της καινοτομίας και της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών. Λύσεις υπάρχουν (π.χ. μετασκευές πλοίων και κατασκευές νέων πλοίων που θα επιτυγχάνουν υψηλές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις, κατασκευές τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών και των παράκτιων περιοχών, ακόμα και επιχορηγήσεις για καινοτομία και κατασκευή πλωτών υπεράκτιων κατασκευών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για καινοτομίες σε ιχθυοκαλλιέργειες ανοικτής θάλασσας και άλλα), αλλά απαιτείται αυτές να εξειδικευτούν και παρουσιαστούν μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, ώστε να τύχουν της οικονομικής και άλλης υποστήριξης από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε.

Δηλαδή οι ευκαιρίες,  οι προκλήσεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν, πρέπει να συνδυαστούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να έχει την αποδοχή όλων των φορέων και την πολιτική στήριξη του Ελληνικού κράτους. Ένα τέτοιο σχέδιο θα οδηγήσει σε ουσιαστική ανάπτυξη με Ελληνική προστιθέμενη αξία και εξασφάλιση θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων, ενώ θα προσελκύσει εκτός των επενδύσεων και χρηματοδότηση από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

 

Αυτό αποτελεί το επόμενο βήμα που κατά την άποψη μας πρέπει να γίνει σαν συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία για την ναυπηγική βιομηχανία και απαιτεί την συμμετοχή όλων των φορέων που σχετίζονται με τον κλάδο υπό την ευρύτερη έννοια και συνεκτικός πολυεπίπεδος σχεδιασμός από τους ενδιαφερόμενους φορείς για να προωθηθούν λύσεις και στην Ελλάδα.

 

Last modified on Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 14:29