30 Ιουνίου 2012

Στόχος της διημερίδας

Στόχος της ευρωπαϊκής διημερίδας και της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν  η συμβολή στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου ανασυγκρότησης και πράσινης αναζωογόνησης των σχετικών κλάδων, αξιοποιώντας την πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία και καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες και η προώθηση κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, για πιο πράσινη οικονομία και πράσινες επενδύσεις που μπορούν να επαναφέρουν – σε καιρό κρίσης- με έναν πιο συνεκτικό τρόπο το θέμα περιβάλλον στο προσκήνιο συνδέοντας το με την στρατηγική για έξοδο από την κρίση, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και μια βιώσιμη ευημερία. Αλλά επίσης να δούμε κατά πόσο τα διαρθρωτικά ταμεία, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο πρασίνισμα της ναυτιλίας, συνδυάζοντας μια πολιτική βιώσιμων μεταφορών με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους (απασχόληση, βιώσιμη κινητικότητα για τους νησιώτες και τουρίστες).

 

 

 

Μεταξύ άλλων επιτεύχθηκε, όπως απάντησαν στα φύλλα αξιολόγησης οι συμμετέχοντες:

  • Ενημέρωση τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα στους σχετικούς τομείς
  • Διαπίστωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά όχι μόνο στην Ελλάδα
  • Επαφές και συνεργασίες με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς καθώς και συμμετοχή στην άτυπη ομάδα εργασίας για την ναυπηγοεπισκευή για το Leadership 2020.
  • Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών δράσεων και προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Last modified on Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 14:30