12 Μαϊος 2014

Ο Ν. Χρυσόγελος υποστηρίζει το ευρωπαϊκό μανιφέστο για την κοινωνική οικονομία «Cooperatives Europes»

 

Ενημερωθείτε για την καμπάνια: https://coopseurope.coop/about-cooperatives/2014-eu-parliament-elections

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων / «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία», ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ευρωπαϊκής ένωσης συνεταιριστικών επιχειρήσεων «CooperativesEurope» και υποστηρίζει, μαζί με δυο άλλους ευρωβουλευτές, το Μανιφέστο για την Κοινωνική Οικονομία. Η «CooperativesEurope», είναι η φωνή των νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εξ ονόματος των 83 οργανώσεων-μελών της, από 33 χώρες της Ευρώπης, προωθεί το συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο. Αντιπροσωπεύει μέχρι στιγμής 123 εκατομμύρια συνεργάτες που συμμετέχουν σε 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν εργασία σε 5,4 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Προωθεί τις επιχειρήσεις που έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική αλλαγή.

Ο Νίκος Χρυσόγελος  δήλωσε  σχετικά: «Υποστηρίζω το Μανιφέστο για την Κοινωνική Οικονομία  και την καμπάνια αυτή γιατί η κοινωνική οικονομία είναι η απάντηση στην κρίση, στην ανεργία, στην έλλειψη διαφάνειας και στην ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατία στην οικονομία.  Είναι ένα εργαλείο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος αλλά και  για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας»

 

Το Μανιφέστο υποστηρίζουν μέχρι σήμερα 3 ευρωβουλευτές:

- JoLeinen, Γερμανία, Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

-ClaudeTurmes, Λουξεμβούργο, Πράσινοι

-Νίκος Χρυσόγελος, Ελλάδα, Πράσινοι / ΠΡΑΣΙΝΟΙ- Αλληλεγγύη. Δημιουργία. Οικολογία

Η ευρωπαϊκή ένωση «CooperativesEurope», δημοσίευσε το μανιφέστο της στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014. Η καμπάνια επικεντρώνεται στην προώθηση των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές του 2014 που δεσμεύονται να υποστηρίζουν μια νέα οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια νέα, κοινωνική συνεργατική οικονομία πιο ισχυρή και καινοτόμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, όχι του χρηματιστηρίου.

Οι στόχοι του μανιφέστου είναι τρεις :

-          βιώσιμη οικονομία,

-          απασχόληση των νέων,

-          δημιουργία κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος έχει στηρίξει ενεργά ως Ευρωβουλευτής, τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, την ενημέρωση, συνεργασία, δικτύωση κι ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής, συνεργατικής κι αλληλέγγυας οικονομίας. Έχει καταθέσει τροπολογίες σε εκθέσεις του ευρωκοινοβουλίου για την άρση των εμποδίων που συναντούν σε διάφορες χώρες οι κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις. Έχει συμβάλλει στην διοργάνωση πολλών δράσεων, πρωτοβουλιών, ημερίδων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες :

https://coopseurope.coop/

https://coopseurope.coop/nikos-chrysogelos

https://twitter.com/CoopsEurope

Last modified on Δευτέρα, 12 Μαϊος 2014 23:48