08 Απρίλιος 2013

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης

Κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ Αρναουτάκη, με τον οποίο συζήτησαν τόσο θέματα κοινωνικής οικονομίας και τοπικής οικονομίας όσο και της προετοιμασίας των περιφερειών για την επόμενη προγραμματική περίοδο  2014-2020. Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις θέσεις που έχει υποστηρίξει για το πώς πρέπει να διαμορφωθούν τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από συμμετοχικό τρόπο, με ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο των τοπικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και της αυτοδιοίκησης, ώστε να διαμορφωθεί από την περιφέρεια προς το κέντρο το σχέδιο που θα πρέπει να συμφωνήσει η χώρα με την Κομισιόν για τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από τα 5 βασικά Διαρθρωτικά – Επενδυτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Last modified on Δευτέρα, 08 Απρίλιος 2013 11:00