30 Μαϊος 2013

Επιστολή Χρυσόγελου προς Καλαφάτη για την οικοπεδοποίηση περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην παραλία Κορινού Πιερίας

Προς τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ

κ. Σταύρο Καλαφάτη

Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ

 

Βρυξέλλες, 30.5.2013

Θέμα: Νέες εξελίξεις σχετικά με την οικοπεδοποίηση περιοχής του Δικτύου Natura 2000 στην παραλία Κορινού Πιερίας.

 

Αγαπητέ κ. Καλαφάτη,

 

Θα ήθελα να σας μεταφέρω τις ανησυχίες μου για το ζήτημα του «πρότυπου» οικισμού που επιδιώκεται να κατασκευαστεί στον Κορινό Πιερίας, εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura2000. Για το θέμα είχε υποβάλει ερώτηση το 2011 και ο προηγούμενος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Μ. Τρεμόπουλος, και η Κομισιόν είχε απαντήσει ότι «θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να πληροφορηθεί σχετικά με τη συμμόρφωση με την νομοθεσία ΕΕ για τη φύση». Από τότε σταμάτησε οποιαδήποτε εργασία στην συγκεκριμένη περιοχή καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -μετά από έγγραφό (2016/9-12-2011) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος / Τομέας Β. Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ- ανακάλεσε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων με την 15529/1265/11 απόφασή της την 13.01.2012.

 

Ωστόσο, πρόσφατα, υπήρξαν κινήσεις για αλλαγή του καθεστώτος προστασίας, ιδιαίτερα για περιορισμό των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλυκής Κίτρους, όπου σύμφωνα με τον Ν. 2637/98 απαγορεύεται η ένταξή του σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας εξέδωσε το Δεκέμβριο 2012 θετική εισήγηση για την τροποποίηση των ορίων, χωρίς τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχε ζητήσει η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Με έγγραφό της η Διεύθυνση Συντονισμού απέφευγε να πάρει θέση και ζητούσε η νέα έκθεση να αποσταλεί κατευθείαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όμως, κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου (24-5-2013) στον Φορέα Διαχείρισης διαπίστωσα ότι για την περιοχή υπάρχει πρόσφατη έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας που εκπόνησε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την έκθεση της Διεύθυνσης Δασών, καθώς τεκμηριώνει την ύπαρξη σημαντικών ειδών της άγριας πανίδας, που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/147/EΚ. Ο ίδιος Φορέας είναι κατηγορηματικά αντίθετος στον επιχειρούμενο περιορισμό των ορίων του ΚΑΖ.

 

Από την πληροφόρηση που έχω λάβει, έχω πειστεί ότι οι νέες πρωτοβουλίες της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας έρχονται σε αντίθεση με τις εθνικές και Ευρωπαϊκές προβλέψεις για την προστασία σημαντικών για τη φύση περιοχών. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και το ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να προλαμβάνουν τέτοιες άστοχες ενέργειες, αντί να τις αντιπαρέρχονται, δημιουργώντας επικίνδυνες αντιφάσεις για την έννοια της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια από ευρωπαϊκά ταμεία για να χρηματοδοτήσουν αντισταθμιστικά μέτρα για τις βεβαιωμένες ιδιοκτησίες που υπάρχουν εντός της προστατευόμενης περιοχής. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για τις πολυτιμότερες φυσικές περιοχές της χώρας μας, επιτρέποντας σε κάθε οικοδομικό συνεταιρισμό και σε κάθε Δήμαρχο να πιέζει για αλλαγή ορίων προστατευόμενων περιοχών και για εντονότερη οικοπεδοποίηση.

 

Για το λόγο αυτό υπέβαλα την Τρίτη 28 Μαϊου, ερώτηση προς την Κομισιόν, την οποία και σας επισυνάπτω και στην οποία θα βρείτε παραπομπές σε όλα τα σχετικά έγγραφα. Για τον ίδιο λόγο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να προστατευτεί η ακεραιότητα του συγκεκριμένου ΚΑΖ και συνολικότερα της προστατευόμενης περιοχής των Αλυκών Κίτρους. Επίσης, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην επιτρέψετε την περαιτέρω υποβάθμιση των Ελληνικών προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura2000, μέσω της ενθάρρυνσης της οικοδόμησης, των εξορύξεων και άλλων καταστρεπτικών δραστηριοτήτων σε αυτές. Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν ευκαιρία για τη διεξαγωγή διαφορετικού τύπου, ποιοτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς καταστροφικό χαρακτήρα, οι οποίες όχι μόνο θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας, αλλά θα διατηρούν και για τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα του τόπου μας να παράγει πλούτο και να συντηρήσει τον πληθυσμό της χώρας.

 

Για όλα τα παραπάνω θα εκτιμούσα τις δικές σας απόψεις και απαντήσεις.

 

Με εκτίμηση

 

 

Νίκος Χρυσόγελος

Ευρωβουλευτής