31 Μαρτίου 2013

Διάσωση της Κύπρου

Η επίθεση στους απλούς καταθέτες υπονομεύει το πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ
 
Σχολιάζοντας την πρόταση για τη με προϋποθέσεις χρηματοοικονομική συνδρομή της Κύπρου με την οποία οι καταθέτες αναγκάζονται να συνεισφέρουν μέσω μιας εισφοράς, ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας Dany Cohn-Bendit δήλωσε:
 
“Η επίθεση στους απλούς καταθέτες στο πλαίσιο της “διάσωσης της Κύπρου” είναι εξωφρενικό και πρέπει επειγόντως να διορθωθεί.
 
"Οι μικροκαταθέτες θα πρέπει να είναι τελευταίοι στη γραμμή του πυρός σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση των τραπεζών. Aυτή είναι η λογική πίσω από τη νομοθεσία της ΕΕ για την παροχή εθνικών συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και στο τρέχων σχέδιο νόμου που είναι υπό εξέταση σχετικά με το καθεστώς εγγύησης των καταθέσεων σε επίπεδο ΕΕ (1). Ενώ η προτεινόμενη εισφορά των καταθετών μπορεί να είναι νομικά συνεπής με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι  όμως ένα κυνικό τέχνασμα που
αψηφά εντελώς το πνεύμα των κανόνων και τον λόγο ύπαρξής τους."
 
Η συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας Rebecca Harms πρόσθεσε:
 
"Αντί να χτυπάει εύκολους στόχους, όπως τους συνταξιούχους και τους απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν μικρή ή καμία ευθύνη για την κατάσταση, οι δειλοί Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα σημαντικής οικονομικής συμβολής. Κάθε δίκαιη κατανομή των βαρών θα έπρεπε φυσιολογικά να περιλαμβάνει όλους τους ομολογιούχους. Ωστόσο, υπάρχει σαφώς μια ειδική περίπτωση σε σχέση με αμφίβολους μεγάλους καταθέτες στην Κύπρο.
 
"Σαφώς, υπάρχει ανάγκη για τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ότι αυτή η πηγή αστάθειας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα θα συμβάλλει στο κόστος διάσωσης της, αλλά υπάρχουν άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση αυτού του στόχου, χωρίς να γίνονται μικροκλοπές στις αποταμιεύσεις των απλών καταθετών. Άλλες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής μιας υψηλότερης εισφοράς για τις καταθέσεις πέραν της εγγύησης των € 100.000, θα πρέπει να εξεταστεί αμέσως και να συμφωνηθεί χωρίς καθυστέρηση. Αυτό βέβαια συνεπάγεται κινδύνους για φυγή κεφαλαίων σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, και ως εκ τούτου θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου."
 
_____________________________________________

(1) Το σχέδιο νόμου θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό σχήμα εγγύησης καταθέσεων με εγγυημένες τις καταθέσεις έως και € 100.000.