18 Νοεμβρίου 2013

“Βιομηχανική συμβίωση” για επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και ενίσχυση της καινοτομίας.

 

Εκδήλωση για την επίσημη έναρξη του δικτύου για την “βιομηχανική συμβίωση” (EuropeanIndustrialSymbiosisNetwork- EUR-ISA) υποστήριξε και προλόγισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, στις Βρυξέλλες στις 6 Νοεμβρίου 2013. Στην εκδήλωση, εκτός από τον Νίκο Χρυσόγελο, συμμετείχε ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. JanezPotocnic, ο Βρετανός ευρωβουλευτής MalcolmHarbourκαθώς και περισσότεροι από 45 εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, ερευνητικών κέντρων και δικτύων βιομηχανιών από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων από Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Βρετανία κα. Το Δίκτυο EUR-ISA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από φορείς  που υλοποιούν ή δεσμεύονται να εφαρμόσουν προγράμματα βιομηχανικής συμβίωσης στα Κ-Μ (μέχρι τώρα 12 δίκτυα από 12 χώρες), και εμπλέκονται 20.000 επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Νίκος Χρυσόγελος άνοιξε την εκδήλωση με την εισήγηση του εστιάζοντας στην ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης μέσω της προώθησης της οικολογικής καινοτομίας, της μείωσης της σπατάλης ενέργειας και πρώτων υλών και της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών και φορέων για να γίνει αποδοτική η οικονομία. «Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα τεράστια πίεση στους φυσικούς πόρους, η οποία οδήγησε στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κοινωνικών εντάσεων, η ανάπτυξη προγραμμάτων «βιομηχανικής συμβίωσης» σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να κλείσει τα κενά στη παραγωγή για να διαμορφώσει μια «κυκλική οικονομία», όπου τα απόβλητα από μια παραγωγική διαδικασία είναι πρώτη ύλη για μια άλλη παραγωγική διαδικασία. Η «βιομηχανική συμβίωση» μπορεί να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, για τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας, για υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα για μείωση των κινδύνων έλλειψης πρώτων υλών, καθώς και για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, JanezPotocnik δήλωσε: «Τα απόβλητα μιας εταιρείας και τα υποπροϊόντα της, μπορεί να είναι η ευκαιρία μιας άλλης επιχείρησης για εξοικονόμηση κόστους και πόρων. Πρέπει να φέρουμε αυτές τις δύο εταιρείες σε επαφή, έτσι ώστε να μην πετάμε πολύτιμα υλικά, αλλά να αξιοποιήσουμε τα περισσότερα από αυτά. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε επαφές μέσω επιτυχών προγραμμάτων συμβίωσης, αλλά αυτό πρέπει να συμβεί πιο εκτεταμένα αν θέλουμε να επιτύχουμε μια πραγματικά αποδοτική χρήση των πόρων στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μόνο επιχειρηματική λογική, αλλά είναι επίσης κοινή λογική στην Ευρώπη όπου είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τις εισαγωγές πρώτων υλών, αλλά και σε έναν κόσμο όπου η συνεχής πίεση στους πόρους έχει αυξανόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

 

Στην εκδήλωση μίλησε εκτός από τον Νίκο Χρυσόγελο, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον Βρετανό ευρωβουλευτή MalcolmHarbour, μίλησαν οPeterLaybourn, εκτελεστικός διευθυντής της InternationalSynergies που συντονίζει το δίκτυο EUR-ISAκαθώς και εκπρόσωποι των δικτύου από την Φιλανδία.

 

Το Δίκτυο EUR-ISAαποδέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει σε μια ανάλογη εκδήλωση πληροφόρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Διαβάστε περισσότερα: http://eur-isa.org/news/33-eur-isa-launches-with-support-from-european-commission

Διαβάστε την εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου:

http://new.chrysogelos.gr/images/EUR-ISA-NXcontribution06112013%20MIKE.doc

Διαβάστε την εισήγηση του Επιτρόπου:

http://new.chrysogelos.gr/images/PotocnikSpeechEurisaNov2013.doc

Φώτο: http://www.flickr.com/photos/internationalsynergies/sets/72157637803993544/