07 Μάιος 2013

Η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου λέει ναι σε νέο πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων

«Η έκρηξη της ανεργίας δεν θα αντιμετωπιστεί με παλιές, αποτυχημένες συνταγές. Χρειάζεται διάλογος με τους νέους, νέες προσεγγίσεις, αξιοποίηση καλών πρακτικών κι εμπειριών, καινοτόμα εργαλεία και επαρκής αλλά στοχευμένη χρηματοδότηση εκείνων των πρωτοβουλιών που οδηγούν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την υπερψήφιση από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη νεολαία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων». Οι Πράσινοι χαιρέτισαν την ψηφοφορία της 23/04/2013, ως αποτέλεσμα της οποίας θα διατεθούν 6 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εγγύησης για τη Νεολαία την περίοδο 2014-2020.

 

Το Σχέδιο αυτό είναι μια Πράσινη πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 και τελικά υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέτος. Το Σχέδιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι/ες δικαιούνται να λάβουν μια καλής ποιότητας προσφορά απασχόλησης, εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών μετά την έναρξη της ανεργίας ή της εξόδου τους από την επίσημη εκπαίδευση. Οι Πράσινοι είχαν από την αρχή ασκήσει έντονες πιέσεις ώστε η Ε.Ε. να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων στην Ευρώπη και τάχθηκαν υπέρ ενός «Σχεδίου Εγγύησης για τη Νεολαία».

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

"Η έγκριση της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουαποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, για την συνεκτική, σε επίπεδο Ε.Ε., αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη. Οι 7,5 εκατομμύρια νέοι και νέες στην Ε.Ε., που επί του παρόντος βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, πρέπει να αποκτήσουν κάποια προοπτική, και το «Σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία» κάνει ακριβώς αυτό.

Η πρώτη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων της ανεργίας των νέων, και η πρωτοβουλία αυτή είναι μόνο ένα - αν και σημαντικό - στοιχείο στο πλαίσιο αυτής της ύψιστης προτεραιότητας. Χρειάζεται όμως να βρεθούν και άλλοι πόροι. Θεωρούμε σημαντικό αλλά ανεπαρκές το ποσό των 6 δις που θα διατεθεί την περίοδο 2014-2020 για την ανεργία των νέων, μια και αποτελεί μόλις το 0,6% του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) για την περίοδο αυτή. Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω του «Σχεδίου Εγγύηση Για τη Νεολαία» απαιτεί τουλάχιστον 20 δις Ευρώ, ποσό ελάχιστο σε σχέση με το κόστος των 150 δις Ευρώ που προκαλεί ετησίως, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η ανεργία.

Επίσης, η Πρωτοβουλία αυτή πρέπει να καλύπτει χωρίς διακρίσεις όλους τους νέους 15-30 ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσής τους ή άλλους παράγοντες. Η στήριξη της Ε.Ε. είναι απαραίτητη, ειδικά για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που πλήττονται από την κρίση, όπως η Ελλάδα, όπου η ανεργία των νέων έχει εκτοξευθεί στα ύψη (ποσοστό πάνω από 57%).

Δεν αρκεί, όμως, να υπάρχουν χρήματα, απαιτείται στοχευμένη κι αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και κατάλληλοι θεσμοί και πολιτικές στήριξης. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για το καλό των νέων, σχεδιάζοντας «ολοκληρωμένες και βιώσιμες πολιτικές για τη νεολαία, μαζί με τη νεολαία». Καμία πολιτική για τους νέους, χωρίς τους νέους. Πολύ περισσότερο που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, αλλά δεν έχει και τις κατάλληλες δομές στήριξης που απαιτεί το Σχέδιο Εγγύησης της Νεολαίας, για να υπάρξουν αποτελέσματα. Η ανακοίνωση του ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανεργία αποδεικνύει ότι ελάχιστα έχουν αλλάξει στο τρόπο σκέψης και σχεδιασμού των πολιτικών που υποτίθεται στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Με παλιές, αποτυχημένες συνταγές δεν αντιμετωπίζεται η εκρηκτική ανεργία».