Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2016 00:00

100.000 νέοι θα συμμετάσχουν στο European Solidarity Corps Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)
hqdefault
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
ΓΔ EMPL - Στρατηγικός Διάλογος - Συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών, 18 Νοέμβρη 2016
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να καθιερώσει, από τον Δεκέμβριο του 2016, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (η πρωτοβουλία ανάγεται σε ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker). Ο στόχος είναι να συμμετάσχουν το διάστημα μεταξύ 2016 και 2020, περίπου 100.000 νέοι και νέες ηλικίας μεταξύ 17 και 30 χρόνων στις δραστηριότητες αυτού του Σώματος (κάποιοι το παρομοιάζουν με το σχήμα που υπάρχει στις ΗΠΑ, Peace Corps). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δωθεί η ευκαιρία στους νέους και νέες "να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους" και να αποκτήσουν γνώσεις / εμπειρίες / δεξιότητες.
Η πρωτοβουλία θα έχει δύο σκέλη:
- Μια πτυχή εθελοντισμού
- Ένα επαγγελματικό σκέλος
Οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετάσχουν για 2 μήνες έως 1 έτος ως εθελοντές (σκέλος εθελοντισμού) ή στη δουλειά με  συμβάσεις /μαθητεία /πρακτική άσκηση (επαγγελματικό σκέλος) σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή επιχειρήσεις "των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό". Μια τοποθέτηση στο πλαίσιο των τοπικών / περιφερειακών αρχών είναι επίσης δυνατή.
Σε ό, τι αφορά τον εθελοντισμό, η πρωτοβουλία θα διευρύνει και «αναβαθμίσει» την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS).
Η διαφορά μεταξύ τoυ επαγγελματικού σκέλος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC) και της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων / Σχέδιο Εγγύησης για τη Νεολαία συνίσταται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιέχει ένα ισχυρό διακρατικό στοιχείο και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεγγύη που σχετίζεται με μη κυβερνητικούς οργανισμούς  και σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν δραστηριότητες αλληλεγγύης (ακόμα και αν η ΕΕ πρέπει να καθορίσει καλύτερα τι ακριβώς σημαίνει αυτό).
"Οι δικαιούχοι οργανισμοί" θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, οι ΜΚΟ και οι δημόσιες αρχές.
Στην περίπτωση του εθελοντισμού, οι συμμετέχοντες θα λάβουν αποζημίωση και θα έχουν δωρεάν διαμονή.
Σύμφωνα με το επαγγελματικό σκέλος, ωστόσο, μισθοί κλπ θα πρέπει να καταβάλλονται από τον φορέα ή την ίδια την οργάνωση.
Κατά την πρώτη περίοδο (από τον Δεκέμβριο του 2016) η πρωτοβουλία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα είδος πιλοτικού προγράμματος και θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε βάθος χρόνου (π.χ., συμπεριλαμβανομένης, στο μέλλον, της δυνατότητας για συμμετοχή ενός ατόμου και σε παρόμοιες δράσεις μέσα στην ίδια του τη χώρα καταγωγής). 
Η ΕΕ δεν ήταν ακόμη σε θέση να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τη μέθοδο επιλογής. Στην αρχική φάση οι νέοι/ες θα προσληφθούν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς / πιθανούς εργοδότες και τους ενδιαφερόμενους νέους ώστε να έρθουν σε επαφή.
Για να χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει, προς το παρόν, ήδη υπάρχοντα προγράμματα όπως το Erasmus + ή το Easi.
Read 1120 times Last modified on Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2016 01:12