14 Απριλίου 2014

Πολιτικές για τη νεολαία

4youth Small

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος πως η τρέχουσα κρίση που βιώνει η Ελλάδα πλήττει κυρίαρχα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς και τους συνταξιούχους, όσους έχουν εξαρτημένα μέλη, τα παιδιά. Η ηλικιακή ομάδα των νέων θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελεί την ομάδα των πολιτών που «ευκολότερα» από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορούσε να επιτύχει να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να προσαρμοστεί ευκολότερα σε χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης, αφού οι νέοι «είναι πιο υγιείς», «περισσότερο μορφωμένοι», «συχνά δεν έχουν οικογενειακά βάρη», «έχουν λιγότερες απαιτήσεις και προσδοκίες», «είναι πιο ευέλικτοι» και «είναι πιο εφευρετικοί». Η κατάσταση όμως για τους νέους είναι διαφορετική. Τα ποσοστά και τα απόλυτα μεγέθη απασχόλησης και ανεργίας, τα στοιχεία που αφορούν στο χρόνο και τις μορφές εργασίας ιδιαίτερα των νέων είναι άκρως απογοητευτικά. Απογοητευτικά, είναι, επίσης τα στοιχεία που αφορούν στην φτώχεια ή στον αριθμό των απειλούμενων με φτώχεια. Αρνητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στο μέσο εισόδημα των νέων και ιδιαίτερα στο διαθέσιμο εισόδημα και την αποταμίευση. Αρνητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στη νεανική επιχειρηματικότητα και γενικά στη θέση των νέων στην αγορά εργασίας, το ποσοστό των νέων που δεν κατευθύνονται σε οποιαδήποτε μεταλυκειακή εκπαίδευση, το πόσο «εφήμερη» μπορεί να αποδειχθεί κάθε φορά η εργασία για τους νέους, και αντίστοιχα πόσο μεγάλης διάρκειας είναι η περίοδος ανεργίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως οι νέοι είναι οι πρώτοι που αποχωρούν από την αγορά εργασίας και οι τελευταίοι που εισέρχονται σε αυτήν.

 

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως ευρωβουλευτής, τον Φεβρουάριο του 2012, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα είχε φτάσει στο 48% και ο αριθμός των ανέργων νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα 7.500.000. Η πρώτη μας λοιπόν παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ήταν για αυτό ακριβώς το φλέγον ζήτημα της ανεργίας των νέων. Τονίσαμε ότι είναι θέμα επιβίωσης και κοινωνικής συνοχής η προώθηση συνεκτικών πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στις κοινωνικές υποδομές. Παράλληλα ασκήσαμε κριτική στις επιλογές της Κομισιόν στο θέμα της αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης.

 

Τον Δεκέμβριο του 2012, κι ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα είχε υπερβεί το 55%, καλωσορίσαμε τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλέσαμε την ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί με σοβαρότητα άμεσα. Ζητήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να παρουσιάσει μέσα από δομημένο διάλογο με τους θεσμικούς φορείς, τα Περιφερειακά Συμβούλια αλλά και τους ίδιους τους νέους συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν ελπίδα στους νέους. Επισημάναμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν με στοχευμένο τρόπο τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά κι άλλα.

 

Αμέσως μετά, τον Ιανουάριο του 2013, καλωσορίσαμε το σχετικό ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλέσαμε εκ νέου από την ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση. Ζητήσαμε έργα, όχι μόνο λόγια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, και υπογραμμίσαμε ότι για να γίνει πράξη η «εγγύηση για τη νεολαία» χρειάζονται νέοι πόροι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη μέλη. Παράλληλα σχολιάσαμε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων» που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση, κι εκφράσαμε καταρχάς την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι για τον σχεδιασμό ενός τέτοιου σχεδίου δράσης η ελληνική κυβέρνηση δεν έκρινε σκόπιμο να προβεί σε διαβούλευση. Εμείς πάντως θα παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης και θα παρεμβαίνουμε εποικοδομητικά.

 

Τον Απρίλιο του 2013 χαιρετίσαμε την υπερψήφιση από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη νεολαία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων», ως αποτέλεσμα της οποίας θα διατεθούν 6 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εγγύησης για τη Νεολαία την περίοδο 2014-2020. Τονίσαμε ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας χρειάζεται διάλογος με τους νέους, νέες προσεγγίσεις, αξιοποίηση καλών πρακτικών κι εμπειριών, καινοτόμα εργαλεία και επαρκής αλλά στοχευμένη χρηματοδότηση εκείνων των πρωτοβουλιών που οδηγούν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Τον Μάιο του 2013, ήμουν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων της έκθεσης γνωμοδότησης για την “καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις” στην σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, όπου δήλωσα ότι “Με υποσχέσεις δεν αντιμετωπίζεται η ανεργία”εξηγώντας ότι: “Οι υποσχέσεις για την δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένες πολιτικές για την απασχόληση των νέων, από κατάλληλα εργαλεία, μεταξύ των οποίων “η εγγύηση για την νεολαία” (Youth Guarantee) καθώς και από επαρκή και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα. Αλλιώς τα ωραία λόγια θα είναι λόγια του αέρα και η ανεργία θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο”.

 

Τον Ιανουάριο του 2014 το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα ανήλθε στο 56,8%.

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου συμμετείχα σε δύο τηλεοπτικά πάνελ ευρωβουλευτών σε συζητήσεις για τους νέους και το μέλλον της Ευρώπης στα στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουστις Βρυξέλλες. Η πρώτη συζήτηση τον Οκτώβριο του 2012 είχε θέμα «Νέοι και Ευρώπη» και συμμετείχαν μαθητές από ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας. Η δεύτερη συζήτηση τον Νοέμβριο του 2012 είχε θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης» και συμμετείχαν μαθητές του Ελληνικού Α΄ Λυκείου της Φρανκφούρτης και Έλληνες μαθητές του Ευρωπαϊκού Σχολείου των Βρυξελλών. Συμμετείχα επίσης σε συζήτηση με τους φοιτητές του New York College που επισκέφτηκαν το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα τον Μάιο του 2013.

 

 

 

Τον Νοέμβριο του 2012, με αφορμή τη διάσκεψη του Συμβουλίου Υπουργών, φιλοξενήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ημερίδα με θέμα τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης και νεολαίας για το διάστημα 2014-2020. Συμμετείχαν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις νέων και ευρωπαϊκά δίκτυα φοιτητών και κοινό αίτημα όλων ήταν να μην κοπεί ούτε ένα ευρώ από τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Νεολαίας της ΕΕ. Από την πλευρά μας κι εμείς τονίσαμε ότι την εποχή της κρίσης η καλύτερη επένδυση είναι αυτή που αφορά στους νέους, στην εκπαίδευση και στην απασχόλησή τους, στην κινητικότητα και στη συνεργασία μεταξύ τους.

 

Τον ίδιο μήνα, συμμετείχαμε στο εργαστήριο με τίτλο «Φέρτε πίσω τη νεολαία» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG) στα πλαίσια του 17ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Συμφωνήσαμε ότι η χειραφέτηση της νεολαίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης, και δεν σχετίζεται απλά με την αγορά εργασίας, αλλά και με την εκπαίδευση, την στέγαση, την υγεία, την οικογενειακή ζωή, την κοινωνική και πολιτική δραστηριοποίηση, την ελευθερία – δηλαδή σχετίζεται συνολικά με τη βελτίωση της ζωής των νέων σε όλα τα επίπεδα.

 

Τον Μάρτιο του 2013, διοργανώσαμε διαδραστικό εργαστήριο με θέμα “Η οπτική της νεολαίας για την κρίσηστην Αθήνα, όπου ακούστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και προτάσεις από τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν, ενώ παρουσιάστηκαν αποτελέσματα σχετικών ερευνών από φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Το εργαστήριο αυτό διοργανώθηκε στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για την ενημερωτική εκδήλωση και την ημερίδα που συνδιοργανώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του 2013. Συγκεκριμένα στις 9/4/2013 διοργανώσαμε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Η απασχόληση των νέων σε κρίση: λύσεις που προκύπτουν” εστιάζοντας σε καλά παραδείγματα και πρακτικές αυτό-οργανωμένων πρωτοβουλιών από νέους με στόχο την απασχόληση. Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια, της ενεργειακής κοοπερατίβας νέων Impronte από την Ιταλία, του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Αποφοίτων JA-YE Europe, καθώς και του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι από την Ελλάδα αλλά και την Πορτογαλία και Ισπανία. Στις 10/4/2013 συνδιοργανώσαμε με άλλους 6 Πράσινους ευρωβουλευτές, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG), ημερίδα με θέμα "Νεολαία σε κρίση" με τη συμμετοχή 200 νέων από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (30 νέων από την Ελλάδα). Στην ημερίδα, εκτός από τους Πράσινους ευρωβουλευτές, συμμετείχαν ο László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, μία εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας, εκπρόσωποι διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ΜΚΟ, καθώς και η Katrin Göring-Eckardt, Επικεφαλής υποψήφια των Γερμανών Πράσινων / Bündis 90 για τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές του 2013.

 

Τον Απρίλιο του 2013 συνδιοργανώσαμε επίσης ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά με τίτλο “Πολιτικές για τη νεολαία την εποχή της κρίσης”, μαζί με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και τις παρεμβάσεις τους, μεταξύ άλλων, ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και ο Παναγιώτης Ήφαιστος, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Υποστηρίξαμε επίσης το EuroPaS 2013 και το EuroPaS 2014, την προσομοίωση της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου σε φοιτητικό επίπεδο, την οποία διοργανώνει το ΙΕΚΕΘ - Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον Ιούνιο του 2013 βραβεύτηκα από το ΙΕΚΕΘ για την συνεισφορά μου στα ευρωπαϊκά έδρανα. Ευχαρίστησα το ΙΕΚΕΘ για την τιμή και δήλωσα ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό της νεολαίας και θα την στηρίζω μέσα από την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών.

 

Τον Μάιο του 2013, στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στη Μαδρίτη υιοθετήσαμε κείμενο πολιτικής για την χειραφέτηση των νέωνπου επικεντρώνει σε εννέα συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση της χειραφέτησης των νέων και τη διασφάλιση ότι οι νέοι της Ευρώπης θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίλυση της σημερινής κρίσης.

 

Την διάσταση της νεανικής απασχόλησης αναδείξαμε επίσης σε μια σειρά εκδηλώσεων στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων: στον Βόλο, στον Αλμυρό και στη Λαμία τον Απρίλιο του 2013, συμμετέχοντας σε ημερίδα, συζητήσεις με νέους, σεμινάριο για δημοσιογράφους και δημόσια εκδήλωση με βασικό θέμα την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Τον Ιούλιο του 2013 συνδιοργανώσαμε με τους Οικολόγους Πράσινους σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τη νεολαία στην Αθήνα με θέμα “Η χειραφέτηση της νεολαίας το κλειδί και το όραμα για το μέλλον”.

 

Τον Οκτώβριο του 2013 συνδιοργανώσαμε με την Θεματική Ομάδα Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων εκδήλωση στην Αθήνα για την προώθηση της νεανικής πράσινης επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα της πράσινης οικονομίας.

 

Τον Οκτώβριο του 2013 διοργανώσαμε συνέντευξη τύπου και ενημερωτική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με θέμα "Κρίση, εφαρμοζόμενες πολιτικές και συνέπειες για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια", με τη συμμετοχή Πρυτάνεων ελληνικών πανεπιστημίων, μελών της Συνόδου των Πρυτάνεων, του Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), Προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων, του Καθηγητή Πάρι Τσάρτα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλους του Προεδρείου της Συνόδου και της Ιαθηγήτριας Ελένης Καραμαλέγκου, Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέλους της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Έλληνες ευρωβουλευτές και η Ρεμπέκκα Χαρμς, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Τον Νοέμβριο του 2013 συμμετείχαμε στο διεθνές συνέδριο στην Αθήνα με θέμα Ο Νότος για την Ανάπτυξη, όπου εστίασα την ομιλία μου στην ανεργία των νέων, τονίζοντας ότι: «Η Ευρώπη πρέπει να θέσει ως πρώτη της προτεραιότητα τη δημιουργία βιώσιμων και καινοτόμων θέσεων εργασίας. Η κρίση που βιώνουμε είναι ασύμμετρη και υπερεθνική και απαιτεί κοινοτική αντιμετώπιση. Αντ’ αυτού, όχι μόνο αφιερώνουμε πολύ λίγα χρήματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά και εφαρμόζουμε πολιτικές τρόικας που επιδεινώνουν την κατάσταση, επιβάλλοντας περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία και τα κοινωνικά προγράμματα που απευθύνονται στους νέους».

 

Τον ίδιο μήνα συνδιοργανώσαμε σεμινάριο στην Αθήνα με τίτλο «It’s YOURope!» με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων (FYEG), τους Νέους Πράσινους, με την υποστήριξη της ευρωβουλευτού των Πράσινων Ρεβέκκα Χαρμς, με τη συμμετοχή 30 νέων από όλη την Ευρώπη. Το σεμινάριο εστίασε σε θέματα πολιτικών για τη νεολαία και κινητοποίησης των νέων για τα δικαιώματά τους. Επίσης συνδιοργανώσαμε εκδήλωση στην Αθήναμε τίτλο “Η νεολαία συζητά για τα προβλήματά της και προτείνει λύσεις” με την Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG), τους Νέους Πράσινους, με την υποστήριξη της Ομάδας των Πράσινων/EFA στο Ευρωκοινοβούλιο και των Οικολόγων Πράσινων.

 

Τον Δεκέμβριο του 2013 συμμετείχα με βιντεοσκοπημένη ομιλία σε ημερίδα στην Αθήνα με θέμα “Οι Νέοι και Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή απάντηση στο εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων”. Η ημερίδαδιοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

Τον Ιανουάριο του 2014 συμμετείχα ως ομιλητής στην εναρκτήρια εκδήλωση του StartingUp: Η Ευρώπη ενισχύει την απασχόληση των νέωνστην Αθήνα, στηρίζοντας την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, τον εκδημοκρατισμό της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας.

 

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 συμμετείχα ως ομιλητής σε Διευρυμένα Περιφερειακά Συνέδρια με θέμα “Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον” σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία, αντίστοιχα, με τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Τον Απρίλιο του 2014 συμμετείχαμε στο σεμινάριο και συνέδριο με θέμα "Βγάλτε τη νεολαία από την κρίση" που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων στις Βρυξέλλες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 200 νέοι από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων 30 από την Ελλάδα, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από Πράσινους Ευρωβουλευτές. Οι νέοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 5 θεματικά εργαστήρια (εκπαίδευση, εργασία και κινητικότητα, κοινωνική Ευρώπη, δημοκρατία και συμμετοχή, περιβάλλον και ενέργεια) και να συνδράμουν στη διαμόρφωση 20 προτάσεων πολιτικής. Οι νέοι το απόγευμα της ίδιας μέρας συμμετείχαν στο συνέδριο με το ίδιο θέμα, στο οποίο κατέθεσαν τις προτάσεις τους ενώπιον των εκπροσώπων της Κομισιόν και ευρωβουλευτών, ενώ εκπρόσωποι περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων σχολίασαν τις προτάσεις. Παράλληλα οι νέοι από την Ελλάδα μίλησαν για την Ευρώπη που θέλουν φωνάζοντας “Η Ευρώπη μας ανήκει” μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξηγώντας πώς θέλουν την Ευρώπη, την δικιά τους Ευρώπη.

 

Ως υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” υποστηρίζω την καμπάνια LoveYouthFuture για μια Νεανική Ευρώπητου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, σκοπός της οποίας είναι να εξασφαλίσει ότι το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι περισσότερο φιλικό προς τους νέους και τις ανάγκες τους. Δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των νέων, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της παιδείας, ενδυνάμωση της φωνής των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων και ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για πολιτικές για τη νεολαία.

 

Μεταξύ άλλων, έχουν δημοσιευτεί σχετικά άρθρα μου για την ανεργία των νέων στο protagon τον Δεκέμβριο του 2012,για τους νέους στην Athens Voice τον Μάιο του 2013, και για την πράσινη, κοινωνική οικονομία και την ανεργία των νέων στο tvxs τον Φεβρουάριο του 2014.

 

Διαβάστε αναλυτικά τις παρεμβάσεις στον τομέα των πολιτικών για τη νεολαία

 

Παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Αναγκαία μια συνεκτική πολιτική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους– Παρέμβαση Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Το φλέγον ζήτημα της ανεργίας των νέων που φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη έθεσε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων. «Με την ανεργία των νέων στην Ελλάδα να έχει φτάσει στο 48% και τον αριθμό των ανέργων νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάνει τα 7.500.000, είναι θέμα επιβίωσης και κοινωνικής συνοχής η προώθηση συνεκτικών πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στις κοινωνικές υποδομές. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τόσο υπάρχοντες ευρωπαϊκοί πόροι όσο και νέες πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να προέλθουν από την φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, της γκρίζας περιουσίας και των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών συναλλαγών» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, κατά την πρώτη παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2012. Επιπρόσθετα, κάλεσε την Κομισιόν να επανεξετάσει τις πολιτικές της για την Ελλάδα ώστε η προσπάθεια αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης να μην οδηγεί σε διάλυση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας, εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Δείτε το βίντεο.

 

Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων από την Κομισιόν. Η κυβέρνηση να ανταποκριθεί με σοβαρότητα άμεσα – Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 5 Δεκεμβρίου 2012 μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση σύστασης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καθιέρωση της «Εγγύησης για τη Νεολαία», καθώς και μία ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης των νέων. Η «Εγγύηση για τη Νεολαία» εξασφαλίζει ότι σε όλους τους νέους έως την ηλικία των 25 ετών θα προσφέρεται μια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος σπουδών ή από την απώλεια θέσης εργασίας. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε σχετικά: “Οι Πράσινοι έχουμε ασκήσει έντονη πίεση για τη λήψη μέτρων από την Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, με έμφαση φυσικά στην Ελλάδα και την Ισπανία. Έχουμε υποστηρίξει από την αρχήένα πρόγραμμα εγγύησης για τη νεολαία. Χαιρετίσαμε τις προτάσεις της Κομισιόν, αλλά τώρα το βάρος πέφτει στις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να ανταποκριθούν άμεσα. Τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά κι άλλα, πρέπει να αξιοποιηθούν με στοχευμένο τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει μέσα από δομημένο διάλογο με τους θεσμικούς φορείς, τα Περιφερειακά Συμβούλια αλλά και τους ίδιους τους νέους συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν ελπίδα στους νέους. Δεν πρέπει να αφήσουμε να σπαταληθούν για άλλη μια φορά πόροι ή να επικρατήσουν αυτοσχεδιασμοί».

 

Εγγύηση για τη νεολαία: Έργα, όχι μόνο λόγια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων – Υιοθέτηση Ψηφίσματος από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

«Ένα ακόμα μέσο πίεσης και προς την Κομισιόν και προς τα κράτη μέλη αποτελεί το ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλειά του στις 16 Ιανουαρίου 2013, με το οποίο στήριξε την προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Εγγύησης για τη Νεολαία», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, προσθέτοντας ότι: “Οι Πράσινοι ήμασταν στο προσκήνιο της πίεσης για μια δεσμευτική εγγύηση για τη νεολαία, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση. Με την ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων να έχει φτάσει σε μερικές χώρες σε αδιανόητα επίπεδα, απαιτούνται νέα εργαλεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την απόκτηση κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους ώστε να έχουν αυτό που τους αξίζει στην σημερινή κοινωνία. Χρειάζονται έργα, όχι απλώς λόγια. Η ανεργία των νέων εκτιμάται ότι κοστίζει στις κοινωνίες πάνω από 150 δις ευρώ ετησίως. Με ένα πολύ μικρότερο ποσό, οι νέοι θα μπορούσαν να παίξουν προωθητικό ρόλο για τις μεταρρυθμίσεις, την καινοτομία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που χρειάζονται η Ευρώπη και τα κράτη μέλη σήμερα».

 

Ναι σε νέο πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων– Υιοθέτηση Ψηφίσματος από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

 

«Η έκρηξη της ανεργίας δεν θα αντιμετωπιστεί με παλιές, αποτυχημένες συνταγές. Χρειάζεται διάλογος με τους νέους, νέες προσεγγίσεις, αξιοποίηση καλών πρακτικών κι εμπειριών, καινοτόμα εργαλεία και επαρκής αλλά στοχευμένη χρηματοδότηση εκείνων των πρωτοβουλιών που οδηγούν στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, με αφορμή την υπερψήφιση από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της πρότασης για ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη νεολαία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: την «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων». Οι Πράσινοι χαιρέτισαν την ψηφοφορία της 23ης Απριλίου 2013, ως αποτέλεσμα της οποίας θα διατεθούν 6 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εγγύησης για τη Νεολαία την περίοδο 2014-2020.            

 

Με υποσχέσεις δεν αντιμετωπίζεται η ανεργίαΠαρέμβαση Νίκου Χρυσόγελου για την απασχόληση των νέων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ήταν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων της έκθεσης γνωμοδότησης για την “καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις” στην σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, στις 29 Μαΐου 2013. “Οι υποσχέσεις για την δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να συνοδεύονται από στοχευμένες πολιτικές για την απασχόληση των νέων, από κατάλληλα εργαλεία, μεταξύ των οποίων “η εγγύηση για την νεολαία” (Youth Guarantee) καθώς και από επαρκή και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα. Αλλιώς τα ωραία λόγια θα είναι λόγια του αέρα και η ανεργία θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο”, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

Ημερίδες, συζητήσεις και εργαστήρια

 

Νέοι και Ευρώπη – Τηλεοπτική συζήτηση στις Βρυξέλλες

 

Σε συζήτηση με νέους και άλλους ευρωβουλευτές στα στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Νέοι και Ευρώπη» συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, στις 10 Οκτωβρίου 2012. Η συζήτηση έγινε με συντονιστή τον δημοσιογράφο Κώστα Αργυρό και με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών Γ. Σταυρακάκη (ΠΑΣΟΚ-Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών), Χρ. Παλιαδέλη (ΠΑΣΟΚ-Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών), Γ. Παπαστάμκου (ΝΔ-Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς), Νίκου Χρυσόγελου (Ομάδα τωv Πρασίvωv) και μαθητών από ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα από το Λύκειο Διασέλλου της Ορεινής Άρτας και από Λύκεια των μικρών νησιών Αγκίστρι και Λειψοί. Δείτε το βίντεο.

 

    1. Φέρτε πίσω τη νεολαία - Εργαστήριο στην Αθήνα

 

Το γραφείο του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Πρασίνων, συμμετείχε στο εργαστήριο με τίτλο «Φέρτε πίσω τη νεολαία» που διοργάνωσε η Ομοσπονδία των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG) στα πλαίσια του 17ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2012. Εισηγητές ήταν η Delfina Rossi από την Ισπανία, σύνδεσμος της FYEG με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα χειραφέτησης της νεολαίας, η Ska Keller Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πράσινων και ο Michael Afolayan από το πολιτιστικό κέντρο ''Anasa'', δεύτερης γενιάς μετανάστης στην Ελλάδα. Τονίσαμε ότι η χειραφέτηση της νεολαίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίλυση της ευρωπαϊκής κρίσης. Δεν σχετίζεται απλά με την αγορά εργασίας, σχετίζεται με την εκπαίδευση, την στέγαση, την υγεία, την οικογενειακή ζωή, την κοινωνική και πολιτική δραστηριοποίηση, την ελευθερία, δηλαδή σχετίζεται συνολικά με τη βελτίωση της ζωής των νέων σε όλα τα επίπεδα.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.youthincrisis.eu.

 

Να επενδύσουμε στους νέους. Ούτε ένα ευρώ να μην κοπεί από τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Νεολαίας της ΕΕ – Ημερίδα στις Βρυξέλλες

 

Ημερίδα με θέμα τη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα εκπαίδευσης και νεολαίας για το διάστημα 2014-2020 φιλοξένησε στις 13 Νοεμβρίου 2012 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, με την συμμετοχή των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και ευρωπαϊκών δικτύων φοιτητών. “Την εποχή της κρίσης η καλύτερη επένδυση είναι αυτή που αφορά στους νέους, στην εκπαίδευση και στην απασχόλησή τους, στην κινητικότητα και στη συνεργασία μεταξύ τους. Οι νέοι μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη για να προχωρήσει η ένωση της Ευρώπης αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβία, να κερδίσει ξανά η Ευρώπη τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών. Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν” τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος στην παρέμβασή του κατά την δημόσια ακρόαση. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διάσκεψη του Συμβουλίου Υπουργών στις 22 Νοεμβρίου 2012, όπου θα συζητηθεί η πρόταση συγκεκριμένων Κρατών Μελών της ΕΕ να μειωθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Νεολαίας, υποδαυλίζοντας με αυτό το τρόπο την αρκετά φιλόδοξη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο.

 

Το Μέλλον της Ευρώπης – Τηλεοπτική συζήτηση στις Βρυξέλλες

 

Τηλεοπτική συζήτηση με θέμα: "Το Μέλλον της Ευρώπης" πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2012, με την συμμετοχή μαθητών του Ελληνικού Α΄ Λυκείου της Φρανκφούρτης και Ελλήνων μαθητών του Ευρωπαϊκού Σχολείου των Βρυξελλών. Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Κώστας Αργυρός, και συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Δρούτσας (ΠΑΣΟΚ - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών),Γιώργος Παπανικολάου(ΝΔ - Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς) καιΝίκος Χρυσόγελος (Ομάδα τωv Πρασίvωv). Δείτε το βίντεο.

 

Η οπτική της νεολαίας για την κρίση- Διαδραστικό εργαστήριο στην Αθήνα

 

Πολλές και ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και προτάσεις διατυπώθηκαν από νέους και νέες στο διαδραστικό εργαστήριο με θέμα "Η οπτική της νεολαίας για την κρίση", το οποίο διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αθήνα. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα σχετικών ερευνών από φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ενώ μετά οι συμμετέχοντες/ουσες μοιράστηκαν σε παράλληλα εργαστήρια και επεξεργάστηκαν τα εξής θέματα: (α) Πώς βλέπουν οι νέοι την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, (β) Πώς βλέπουν οι νέοι την ευρωπαϊκή δημοκρατική κρίση - δημοκρατικό έλλειμμα, (γ) Πώς βλέπουν οι νέοι την ευρωπαϊκή κοινωνική κρίση, (δ) Πώς βλέπουν οι νέοι την περιβαλλοντική, κλιματική και ενεργειακή κρίση, και (ε) Πολιτικές για νέους - μια προσέγγιση από νέους. Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα εργασίας παρουσίασε στην ολομέλεια τα κύρια σημεία της συζήτησης και τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε η ομάδα του/της ενώ το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με σχετικό σχολιασμό από το Νίκο Χρυσόγελο.

 

Με τους νέους για μια διαφορετική Ευρώπη, για διέξοδο από την κρίση - Ημερίδα στις Βρυξέλλες

 

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλοι 6 Πράσινοι ευρωβουλευτές σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG), διοργάνωσαν μια ολοήμερη και διαδραστική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Νεολαία σε κρίση" με τη συμμετοχή 200 νέων από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (30 νέων από την Ελλάδα). Στην ημερίδα, εκτός από τους Πράσινους ευρωβουλευτές, συμμετείχαν ο László Andor, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, μία εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Προεδρίας, εκπρόσωποι διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ΜΚΟ (Finance Watch, Friends of Europe, Food and Water Watch, European Public Services Union), καθώς και η Katrin Göring-Eckardt, Επικεφαλής υποψήφια των Γερμανών Πράσινων / Bündis 90 για τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές του 2013.

 

Η απασχόληση των νέων σε κρίση: λύσεις που προκύπτουν- Ενημερωτική εκδήλωση στις Βρυξέλλες

 

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2013 ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, με αφορμή την επίσκεψη της ελληνικής ομάδας με 30 νέους και νέες, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Η απασχόληση των νέων σε κρίση: λύσεις που προκύπτουν" που εστίασε σε καλά παραδείγματα και πρακτικές αυτό-οργανωμένων πρωτοβουλιών από νέους με στόχο την απασχόληση. Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια, της ενεργειακής κοοπερατίβας νέων Impronte από την Ιταλία, του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Αποφοίτων JA-YE Europe, καθώς και του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας (ΚΕΠΝΕΤ). Δόθηκε έμφαση σε θετικά πρακτικά παραδείγματα νεανικής επιχειρηματικότητας (start up) και εμπειρίες δικτύωσης με αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι από την Ελλάδα αλλά και την Πορτογαλία και Ισπανία.

 

Απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη- Περιοδεία σε Βόλο, Αλμυρό και Λαμία

 

Στον Βόλο, στον Αλμυρό και στη Λαμία βρέθηκε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, στις 19 και 20 Απριλίου 2013 συμμετέχοντας σε ημερίδα, συζητήσεις με νέους, σεμινάριο για δημοσιογράφους και δημόσια εκδήλωση με βασικό θέμα την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κεντρικό θέμα η δημιουργία θέσεων εργασίας. “Με τα ποσοστά ανεργίας των νέων να κυμαίνονται μεταξύ 55 και 60%, στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 8.000.000 νέους να είναι μακροχρόνια άνεργοι στην Ευρώπη και με τους νέους να φορτώνονται τόσο τα βάρη του παρελθόντος όσο και τα δημοσιονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χρέη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις αλλά και οι κοινωνίες οφείλουν να θέσουν στο κέντρο των προτεραιοτήτων τους τη διαμόρφωση και υλοποίηση βιώσιμων πολιτών για τους νέους”.

 

Πολιτικές για τη νεολαία την εποχή της κρίσης  - Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

 

Πολλές και δυναμικές οι φωνές των νέων, κι ο λόγος τους αληθινός και ώριμος στην ημερίδα για «πολιτικές για τη νεολαία την εποχή της κρίσης» που διοργάνωσαν από κοινού ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στις 26 Απριλίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και τις παρεμβάσεις τους, μεταξύ άλλων, ο Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και ο Παναγιώτης Ήφαιστος, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Υποστήριξη του EuroPaS 2013 και του EuroPaS 2014 - Προσομοίωση της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, ήταν μεταξύ των υποστηρικτών της 4ης και 5ης Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα EuroPaS 2013 και EuroPaS 2014, οι οποίες διοργανώθηκαν στις 26-29 Απριλίου 2013 και στις 11-14 Απριλίου 2014, αντίστοιχα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά από το ΙΕΚΕΘ - Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Οι προσομοιώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε φοιτητικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο, με συμμετέχοντες/ουσες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ο ρόλος των οποίων αφορά στην προσομοίωση της πολιτικής θέσης ενός/μιας Ευρωβουλευτή για τις ημέρες που διαρκεί το συνέδριο σε θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη συνεδρίαση του “Ευρωκοινοβουλίου”.

 

Χειραφέτηση των νέων - Υιοθέτηση κειμένου πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα

 

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα υιοθέτησε στις 16 Μαΐου 2013 στην εαρινή σύνοδο στη Μαδρίτη κείμενο πολιτικής που επικεντρώνει σε εννέα συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση της χειραφέτησης των νέων και τη διασφάλιση ότι οι νέοι της Ευρώπης θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίλυση της σημερινής κρίσης. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος μαζί με άλλους ευρωβουλευτές. Το κείμενο είναι ένα πολιτικό μανιφέστο αλλά και ένα σχέδιο δράσης που προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τους νέους (υπήρξε και σχετική συνάντηση στις Βρυξέλλες, μετά από πρωτοβουλία 7 πράσινων ευρωβουλευτών μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χρυσόγελος με την συμμετοχή 200 νέων από διάφορες χώρες).

 

Στο πλευρό των νέων - Ομιλία και διάλογος με τους φοιτητές του New York College

 

Ομιλία μέσω skype και συζήτηση με τους φοιτητές του Νew York College είχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, για τα θέματα της κρίσης, των ευρωπαϊκών πολιτικών, του ρόλου και των θέσεων του Ευρωκοινοβουλίου και των Πράσινων για την κρίση, την τραπεζική ένωση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις πολιτικές για τους νέους κ.α., με αφορμή την επίσκεψή τους στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 2013.

 

Πολύτιμη συνεισφορά του Νίκου Χρυσόγελου στα ευρωπαϊκά έδρανα - Βράβευση από το ΙΕΚΕΘ

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων βράβευσε τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Πρασίνων, προς τιμήν της πολύτιμης συνεισφοράς του στα ευρωπαϊκά έδρανα. Η βράβευση έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ο Νίκος Χρυσόγελος ευχαρίστησε το ΙΕΚΕΘ για την τιμή και δήλωσε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της νεολαίας και θα την στηρίζει μέσα από την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών.

 

Η χειραφέτηση της νεολαίας το κλειδί και το όραμα για το μέλλον - Σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα

 

Σειρά εκδηλώσεων με επίκεντρο τη νεολαία διοργάνωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι, με τον ευρωβουλευτή των Πρασίνων Νίκο Χρυσόγελο, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, εν όψει του Συνεδρίου Επανεκκίνησης που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουλίου 2013 στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν ενημερωτική εκδήλωση στον πολυχώρο CAMP στην πλατεία Κοτζιά, με θέμα τη χειραφέτηση των νέων, την απασχόληση και τη νεανική επιχειρηματικότητα, τα δικαιώματα, την εκπαίδευση, την πολυπολιτισμικότητα και τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων. Ακολούθησε μουσικοχορευτική παράσταση και δρώμενα από ζογκλέρ στο Μοναστηράκι, μουσική πορεία με ομάδα κρουστών και συνοδεία ζογκλέρ από το Μοναστηράκι έως το Θησείο, και συναυλία στο Θησείο.

 

Προώθηση της νεανικής πράσινης επιχειρηματικότητας - Εκδήλωση στην Αθήνα

 

Με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα της πράσινης οικονομίας, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, και η Θεματική Ομάδα Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων διοργάνωσαν εκδήλωση για την στήριξη της νεανικής πράσινης επιχειρηματικότητας στις 6 Οκτωβρίου 2013 στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο στα Άνω Πατήσια.

 

Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν πρέπει να επιτρέψουν τη διάλυση του ελληνικού πανεπιστημίου - Συνέντευξη Τύπου και ενημερωτική εκδήλωση στις Βρυξέλλες

 

Συνέντευξη Τύπου και ενημερωτική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, Βρυξέλλες, με θέμα "Κρίση, εφαρμοζόμενες πολιτικές και συνέπειες για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια" διοργάνωσε στις 17 Οκτωβρίου 2013, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, με τη συμμετοχή Πρυτάνεων ελληνικών πανεπιστημίων, μελών της Συνόδου των Πρυτάνεων, του Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλου, Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), Προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων, του Καθηγητή Πάρι Τσάρτα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλους του Προεδρείου της Συνόδου και της Ιαθηγήτριας Ελένης Καραμαλέγκου, Προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), μέλους της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν Έλληνες ευρωβουλευτές και η Ρεμπέκκα Χαρμς, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Ο Νότος για την Ανάπτυξη- Συνέδριο στην Αθήνα

 

Στην ανεργία των νέων εστίασε την ομιλία του ο Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Ο Νότος για την Ανάπτυξη» (“South for Growth”) που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Η Ευρώπη πρέπει να θέσει ως πρώτη της προτεραιότητα τη δημιουργία βιώσιμων και καινοτόμων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στο Νότο είναι πάρα πολύ υψηλό, στην Ελλάδα αγγίζει το 60%, ενώ αντίθετα στη Γερμανία είναι μικρότερο από 10%. Η κρίση που βιώνουμε είναι ασύμμετρη και υπερεθνική και απαιτεί κοινοτική αντιμετώπιση. Αντ’ αυτού, όχι μόνο αφιερώνουμε πολύ λίγα χρήματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά και εφαρμόζουμε πολιτικές τρόικας που επιδεινώνουν την κατάσταση, επιβάλλοντας περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία και τα κοινωνικά προγράμματα που απευθύνονται στους νέους».

 

«It’s YOURope!» - Σεμινάριο στην Αθήνα

 

Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με τίτλο «It’s YOURope!» διοργάνωσαν στην Αθήνα στις 21-24 Νοεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων (FYEG) και οι Νέοι Πράσινοι, με την υποστήριξη του Νίκου Χρυσόγελου και της Ρεβέκκα Χαρμς, ευρωβουλευτών των Πράσινων, και με τη συμμετοχή 30 νέων από όλη την Ευρώπη. Το σεμινάριο εστίασε σε θέματα πολιτικών για τη νεολαία και κινητοποίησης των νέων για τα δικαιώματά τους, με ενότητες «Me, my reality and I», «Europe in our hands», και “It’s our turn now!”, και πραγματοποίηθηκε στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων “Cafe EU-topia”.

 

Η νεολαία συζητά για τα προβλήματά της και προτείνει λύσεις - Εκδήλωση στην Αθήνα

 

Ανοικτή δημόσια συζήτηση σχετικά με θέματα πολιτικών για τη νεολαία και κινητοποίησης των νέων για τα δικαιώματά τους συνδιοργάνωσαν η Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG) και οι Νέοι Πράσινοι, με την υποστήριξη της Ομάδας των Πράσινων/EFA στο Ευρωκοινοβούλιο, των Οικολόγων Πράσινων, και του Νίκου Χρυσόγελου, Ευρωβουλευτή των Πρασίνων, στις 23 Νοεμβρίου 2013, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Αθηναίων.

 

Οι Νέοι και Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή απάντηση στο εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων- Ημερίδα στην Αθήνα

 

Με βιντεοσκοπημένη ομιλία συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, στην ημερίδα με θέμα: “Οι Νέοι και Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή απάντηση στο εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων”. Η ημερίδα έλαβε χώρα στις 5 Δεκεμβρίου 2013, και διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

 

StartingUp: Η Ευρώπη ενισχύει την απασχόληση των νέων - Εναρκτήρια εκδήλωση στην Αθήνα

 

Στηρίζοντας την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, τον εκδημοκρατισμό της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, συμμετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση του Starting Up, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

 

Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον – Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο σε Αθήνα και Πειραιά

 

Σε Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στις 31 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα και την 1η Φεβρουαρίου 2014 στον Πειραιά, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, με θέμα «Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον». Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Δήμους Αθήνας και Πειραιά, αντίστοιχα.

 

Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον – Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη

 

Σε Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη και στις 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Κοζάνη, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, με θέμα «Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον». Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κοζάνης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

200 νέοι από όλη την Ευρώπη, 30 νέοι από την Ελλάδα, "αποφασίζουν" για το μέλλον τους - Σεμινάριο και συνέδριο στις Βρυξέλλες

 

"Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο της πολύπλευρης  κρίσης είναι να συμβάλουμε, ώστε οι νέοι να ξαναεμπιστευτούν και κυρίως να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινό ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε νέες ιδέες και προσεγγίσεις που να ταιριάζουν σε μια σύγχρονη νεανική κουλτούρα. Ο κόσμος της συνεργατικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και τα πράσινα επαγγέλματα που μπορούν να αναπτυχθούν σε τομείς που αφορούν την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την κοινωνική αλληλεγγύη, την καινοτομία, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την οικολογική καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελούν μέρος των λύσεων που χρειαζόμαστε", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, στο σεμινάριο με θέμα "Βγάλτε τη νεολαία από τη κρίση" που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νέων Πράσινων στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν 200 νέοι από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, που φιλοξενήθηκαν από Πράσινους Ευρωβουλευτές. Οι νέοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 5 θεματικά εργαστήρια (εκπαίδευση, εργασία και κινητικότητα, κοινωνική Ευρώπη, δημοκρατία και συμμετοχή, περιβάλλον και ενέργεια) και να συνδράμουν στη διαμόρφωση 20 προτάσεων πολιτικής. Οι νέοι το απόγευμα της ίδιας μέρας συμμετείχαν στο συνέδριο με το ίδιο θέμα, στο οποίο κατέθεσαν τις προτάσεις τους ενώπιον των εκπροσώπων της Κομισιόν και ευρωβουλευτών, ενώ εκπρόσωποι περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων σχολίασαν τις προτάσεις.

 

Οι νέοι μιλούν για την Ευρώπη που θέλουν - Ο Νίκος Χρυσόγελος δίπλα στους νέους

 

“Η Ευρώπη μας ανήκει” φωνάζουν οι νέοι και οι νέες από την Ελλάδα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίπλα στον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Πρασίνων, και εξηγούν πώς θέλουν την Ευρώπη, την δικιά τους Ευρώπη.

 

Για μια Νεανική Ευρώπη - Ο Νίκος Χρυσόγελος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής καμπάνιας LoveYouthFuture

 

«Οι νέοι είναι το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να τους εμπνεύσει όραμα και αισιοδοξία για να θέσουν τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορούμε με ξεπερασμένες ιδέες να λύσουμε σύγχρονα προβλήματα. Οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν μέρος ενεργά στις αποφάσεις που τους αφορούν και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον που τους ανήκει. Οι νέοι έχουν δικαίωμα σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που ανταποκρίνεται στα προβλήματά τους, όπως η ανεργία, η φτώχεια, το αβέβαιο μέλλον, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πολιτικών στέγασης, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις. Κανένας δεν μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα της νεολαίας από τους ίδιους του νέους», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία” και υποστηρικτής της καμπάνιας LoveYouthFuture του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Σκοπός της καμπάνιας www.loveyouthfuture.eu είναι να εξασφαλίσει ότι το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι περισσότερο φιλικό προς τους νέους και τις ανάγκες τους και καλεί τους ευρωβουλευτές να δεσμευτούν ότι θα αγωνιστούν για ενίσχυση των δικαιωμάτων των νέων, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αναβάθμιση της παιδείας, ενδυνάμωση της φωνής των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων και ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για πολιτικές για τη νεολαία.

 

Άρθρα

 

Άρθρο του Νίκου Χρυσόγελου για την ανεργία των νέων στο protagon - 22 Δεκεμβρίου 2012

 

Η καλπάζουσα ανεργία μαστίζει τους νέους σε μια σειρά από κράτη μέλη της Ε.Ε., και πρώτα από όλα στην Ελλάδα και την Ισπανία όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων έχει υπερβεί το 55%. Μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόταση σύστασης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καθιέρωση της «Εγγύησης για τη Νεολαία», καθώς και μία ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση της απασχόλησης των νέων. Όμως τώρα το βάρος πέφτει στα κράτη -μέλη. Οι δε νέοι μέσα από την αυτο-οργάνωσή τους αλλά και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αναλάβουν τώρα περισσότερες και πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες από τα κάτω για την αποτελεσματική προώθηση της “Εγγύησης για Νέους” και την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων μέτρων.

 

Άρθρο του Νίκου Χρυσόγελου για τους νέους στην Athens Voice - 25 Μαΐου 2013

 

Μια κοινωνία που φόρτωσε τα παιδιά της με χρέη, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να γκρεμίσει τα φράγματα και να αφήσει τους νέους ανθρώπους να μπουν στο προσκήνιο παντού, στην κοινωνία, στην οικονομία, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ας σταματήσουμε να είμαστε μια κοινωνία που όχι μόνο κατέστρεψε το μέλλον των παιδιών της, που υποτίθεται τόσο αγαπούσε, αλλά και φοβάται να δώσει φωνή, λόγο, δικαιώματα στους νέους και στις νέες.

 

Άρθρο του Νίκου Χρυσόγελου για την πράσινη, κοινωνική οικονομία και την ανεργία των νέων στο tvxs - 11 Φεβρουαρίου 2014

 

Ως Πράσινοι αγωνιζόμαστε συστηματικά στο Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων, την ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ειδικά της πράσινης επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική για την απασχόληση θα πρέπει να διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα ουσιαστικού και συστηματικού διαλόγου με τους νέους και την κοινωνία των πολιτών, ενώ παράλληλα χρειάζεται ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών “από κάτω” και ενθάρρυνση της αυτενέργειας, της συνεργασίας και της δικτύωσης των ίδιων των νέων και των οργανώσεων νέων.   

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Last modified on Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 15:42