14 Απριλίου 2014

Aγροτική παραγωγή

3.4.farmer SmallΣε Ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα όλο και περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι η παλιά Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΠ απέτυχε. Υπήρξε άδικη, έδωσε πολλά σε λίγους ανεξαρτήτως επιπτώσεων, αναδείχθηκε μη βιώσιμη, αντιδημοκρατική, γραφειοκρατική και ανθυγιεινή για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Τυχόν μη συμφωνία για ουσιαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ή εκ νέου εθνικοποίησή της θα ήταν ένα θεμελιώδες πλήγμα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ θα οδηγούσε σε ενίσχυση των εθνικιστικών πολιτικών. Η γεωργία δεν είναι απλώς μια παραγωγική διαδικασία, μπορεί και πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στην οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της υπαίθρου και των περιφερειών.

Οι ευρωπαίοι αγρότες και οι ευρωπαίοι πολίτες ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία των τροφίμων και τις αξίες της αλληλεγγύης, αντιλαμβάνονται τη σημασία του “πρασινίσματος” της γεωργικής δραστηριότητας, την ανάγκη σύνδεσης με τους στόχους για οικολογική βιωσιμότητα. Κατανοούν ότι χρήματα δεν πρέπει να πάνε μόνο στην παραγωγή αγαθών αλλά και συνολικά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και των κοινωνικών υποδομών της υπαίθρου, για να είναι εφικτό, μεταξύ άλλων, να εισέρχονται στο επάγγελμα νέοι, που έχουν διαφοροποιημένες ανάγκες και αξίες σήμερα.

Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να ενισχύσει αυτές τις τάσεις. Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγές στο γεωργικό μοντέλο, ουσιαστικό ρόλο των αγροτών, των καταναλωτών, των περιφερειακών αρχών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έμφαση στο ρόλο που μπορεί να παίζει η βιώσιμη γεωργία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Η ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών είναι επίσης αίτημα των καιρών της κρίσης.

Οι Πράσινοι υποστηρίζουν με την εκστρατεία τους ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να γίνει:

 • πιο δίκαιη, καθώς 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων
 • πιο πράσινη, προωθώντας την αμειψισπορά και όχι δίνοντας κίνητρα στις μονοκαλλιέργειες,
 • πιο «νέα», καθώς περισσότεροι από 7 εκατομμύρια αγρότες θα εξαφανιστούν τα επόμενα 10 χρόνια,
 • πιο δημοκρατική, προσπαθώντας να επανενώσει τους αγρότες με τους πολίτες δημιουργώντας, έτσι, τοπικά δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών
 • πιο «υγιής» δίνοντας έμφαση στην φρέσκια, γευστική και απαλλαγμένη ανθυγιεινών καταλοίπων τροφή
 • πιο «εύκολη» για τους αγρότες.

 

Στο μεταξύ σε παγκόσμιο επίπεδο, το κλίμα, η μη βιώσιμη διαχείριση του νερού, η διάβρωση των εδαφών σε συνδυασμό με αποτυχημένες γεωργικές πολιτικές, αυξημένες καταναλωτικές απαιτήσεις και αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγούν σε αύξηση της ανασφάλειας του συστήματος τροφίμων.

 

Οι πολιτικές για τα τρόφιμα επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τις διακρατικές σχέσεις και τις τιμές στα χρηματιστήρια αλλά και τις ζωές μεγάλου τμήματος του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλού συνεχίζουν να πεθαίνουν από την πείνα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο οι τιμές των τροφίμων διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Μια πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων και την ευημερία των πληθυσμών προϋποθέτει σταθεροποίηση του κλίματος, ορθολογική – βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εδαφών, ριζικές αλλαγές στο αγροτικό μοντέλο, ενίσχυση της συνεργασίας αγροτών – καταναλωτών αλλά και αλλαγές στα διατροφικά μοντέλα και στις καθημερινές συνήθειες.

Σε Ελληνικό επίπεδο, τα νέα καθεστώτα προστασίαςγια προϊόντα “τοπικής παραγωγής και άμεσης πώλησης», αλλά και για ορεινά και νησιωτικά προϊόντα, θα μπορούσαν να δώσουν νέες προοπτικές σε μια σειρά ελληνικών προϊόντων. Είναι σημαντικό ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε ορεινά και νησιωτικά προϊόντα. Για να επωφεληθούν όμως οι περιοχές και οι αγρότες απαιτείται σημαντική προεργασία και δουλειά από τους αρμόδιους κρατικούς, περιφερειακούς, παραγωγικούς και συλλογικούς φορείς στη χώρα μας ώστε να ανταποκριθούν ως προς την τεκμηρίωση και κατοχύρωση των προϊόντων αυτών.

Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο, μια νέα νησιωτική στρατηγική θα πρέπει να βασιστείκυρίως στην τοπική παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, στη σύνδεσή της με τον ποιοτικό και ήπιο τουρισμό, αλλά και στην πράσινη καινοτομία που συχνά αξιοποιεί και τα προϊόντα /παραπροϊόντα της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν οργανωθούν τα δίκτυα παραγωγών –καταναλωτών και παραγωγών -τουριστικών επιχειρηματιών και οι ανταλλαγές ανάμεσα στα νησιά, αν προωθηθούν πρωτοβουλίες για την αιγαιοπελαγίτικη και τοπικές κουζίνες και το ελληνικό πρωινό, η τοπική παραγωγή έχει ασφαλή διέξοδο προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης - ιδιαίτερα των νέων.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του ο Νίκος Χρυσόγελος, παρενέβη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης μέσα από:

-       Κοινές παρεμβάσεις με την Ομάδα των Πράσινων στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τις κατευθύνσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης

-       Παρέμβαση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

-       Κοινές παρεμβάσεις με την Ομάδα των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, για την καλή μεταφορά των ζώων κατά τη μεταφορά τους και για την προστασία των μελισσών από φυτοφάρμακα και Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

-       Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αδυναμία της χώρας μας να εφαρμόσει το Πρόγραμμα «Φρούτα στα Σχολεία», αξιοποιώντας τους πόρους της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης.

-       Δημόσια παρέμβαση προς την Ελληνική Κυβέρνηση με βάση την απάντηση της Επιτροπής για την παραπάνω ερώτηση

-       Παρεμβάσεις σε σημαντικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, και με τον ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου, για ενημέρωση για τα Διαρθρωτικά προγράμματα και για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας

-       Συμμετοχή /οργάνωση ημερίδων σε Βρυξέλλες –Στρασβούργο για τις νέες γεωπολιτικές και νέες κινδύνους αστάθειας και τα θέματα των τροφίμων και της γεωργίας, για την υποδοχής της καμπάνιας –πορείας GoodFoodMarch και για την προώθηση της Κρητικής-μεσογειακής διατροφής και παράδοσης. Προγραμματισμός για οργάνωση στις Βρυξέλλες το 2013, εκδηλώσεων με θέμα την διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα

-       Οργάνωση εκδηλώσεων στην Ελλάδα για την Κοινωνική Οικονομία με έμφαση στην κοινωνικά υποστηριζόμενη αγροτική παραγωγή, Συμμετοχή σε ημερίδες διαλόγου

-       Περιοδείες στα νησιά /Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας για την αγροτική παραγωγή

Το πρασίνισμα της αγροτικής παραγωγής και η σύνδεσή της με τους καταναλωτές μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο πράσινης μεταρρύθμισης και αναζωογόνησης κρίσιμων τομέων της οικονομίας και αναπροσανατολισμού των πόρων με στόχο να διασφαλιστεί ή να αυξηθεί η απασχόληση. Η πρόταση την οποία ο Νίκος Χρυσόγελος δουλεύει με συνεργάτες του, επιστήμονες, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα καθώς και τους πράσινους ευρωβουλευτές, θα δοθεί σε φορείς για διαβούλευση τον Φεβρουάριο και η οριστική μορφή της θα παρουσιαστεί δημόσια τον Μάρτιο 2013.

 

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις στον τομέα της αγροτικής παραγωγής

 

Με αφορμή τη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή του νέου κώδικα περί ναρκωτικών, ο Νίκος Χρυσόγελος, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχιζόμενη άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει την καλλιέργεια κλωστικής (βιομηχανικής) κάνναβης, η οποία επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια πράσινη αγρο-οικολογική πρόταση.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/2982-the-hemp-tool-for-sustainable-rural-recovery

H απάντηση του Επιτρόπου Cioloş στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου: http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3099-klostikikannavi

Ο Νίκος Χρυσόγελος έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις που οργάνωσαν φορείς από διάφορες χώρες έξω από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, στις 12 Μαρτίου, μαζί με τους Πράσινους ευρωβουλευτές Ζοζέ Μποβέ (Γαλλία), Άννα Μιράντα (Ισπανία) και Κατρίν Γκρεζ (Γαλλία). Στους Πράσινους ευρωβουλευτές παραδόθηκε και ένα πακέτο 100.000 υπογραφών αγροτών και πολιτών από τη Γερμανία, που καλούσαν για θαρραλέες αλλαγές στην ΚΑΠ, υπογραφές που συγκεντρώθηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας. Συμβολική εκδήλωση έξω από το Ευρωκοινοβούλιο διοργάνωσε και η Ομάδα των Πράσινων Ευρωβουλευτών με σύνθημα “Μια δίκαιη Κοινή Αγροτική Πολιτική”.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3047-cap-te-cap

Η προστασία των μελισσών είναι και προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Επιστολή του Ν. Χρυσόγελου στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρη. Στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διετή αναστολή της χρήσης τριών νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της ψήφισής της από τη Μόνιμη Επιτροπή Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας Ζώων στις Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου 2013, ζήτησε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Νίκος Χρυσόγελος.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3055-protection-of-bees

Άρνηση της Ελλάδας να στηρίξει την αναστολή χρήσης φυτοφαρμάκων που οδηγούν στον αφανισμό των μελισσών παρά τις επιστολές του Ν. Χρυσόγελου και των μελισσοκόμων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρη.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3051-protect_bees

Στο τέλος νίκησαν οι μέλισσες!

Υπερψηφίστηκε στις 29 Απριλίου η πρόταση της Κομισιόν να απαγορευτούν από το Δεκέμβριο του 2013 και για 2 χρόνια, τα 3 πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid σε 4 καλλιέργειες και συγκεκριμένα στον ηλίανθο, την ελαιοκράμβη, το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για τις μέλισσες, τη μελισσοκομία, τη γεωργία αλλά και τη διατροφική επάρκεια της ΕΕ, καθώς αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τους κινδύνους για τις μέλισσες και τους επικονιαστές. Η Ελλάδα απείχε κατά τη ψηφοφορία, αλλά τουλάχιστον δεν καταψήφισε την πρόταση όπως είχε γίνει πριν από λίγο καιρό.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3157-at-the-end-the-bees-are-victorious

Κρίσιμη ψηφοφορία στις 6 Μαΐου σχετικά με την αναθεώρηση της Νομοθεσίας για την εμπορία σπόρων.

Ανοικτή επιστολή προς την Ελληνίδα Επίτροπο κ. Μαρία Δαμανάκη απηύθυνε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, σχετικά με την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας & Καταναλωτών (DG SANCO) για τη νομοθεσία εμπορίας φυτογενετικού υλικού, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία στην επικείμενη Συνάντηση των Επιτρόπων στις 6 Μαΐου. Στην επιστολή του ο Νίκος Χρυσόγελος ζητά από την Ελληνίδα Επίτροπο να καταψηφίσει την πρόταση. H επιστολή βασίζεται στην αξιολόγηση του ανεπίσημου προσχέδιου πρότασης που δημοσιοποιήθηκε πριν μερικούς μήνες, σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται ότι θα επιβληθούν αυξημένοι μη δικαιολογημένοι περιορισμοί και μη εφαρμόσιμες υποχρεώσεις για τους παραδοσιακούς και σύγχρονους σπόρους που παράγει και χρησιμοποιεί ο απλός γεωργός, περιορίζοντας την εμπορική τους κυκλοφορία.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3161-marketing-of-seed

Κοινωνικός έλεγχος, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση των κονδυλίων του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Απάντηση του Επιτρόπου Cioloş σε ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για αναδασώσεις στην Ηλεία.

Σε διερεύνηση της νομιμότητας του έργου αναδάσωσης σε περιοχή της Ηλείας θα προβεί η Κομισιόν μετά τη σχετική ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3166-reforestration-hleia

Παρέμβαση για να μην ψηφίσει ενάντια στα συμφέροντα γεωργών και του περιβάλλοντος το Υπουργείο Γεωργίας.

Έκκληση είχε απευθύνει ο Ν. Χρυσόγελος προς τον Υπουργό Γεωργίας να αλλάξει στάση και να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν για διετή αναστολή της χρήσης τριών νεονικοτινοειδών σκευασμάτων που έχουν αποδειχθεί τοξικά για τις μέλισσες. Η πρόταση της Κομισιόν είχε απορριφθεί στις 15 Μαρτίου, κατά τη ψηφοφορία που έγινε στη Μόνιμη Επιτροπή Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας Ζώων. Η Ελλάδα και άλλες χώρες είχαν καταψηφίσει την πρόταση κι έτσι δεν είχε συγκεντρωθεί η αναγκαία πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι στις 16 Ιανουαρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους κινδύνους για τις μέλισσες και τους άγριους επικονιαστές που απορρέουν από τη χρήση των πιο ευρέως χρησιμοποιημένων νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων. Όμως, ότι αποτελεί κίνδυνο για τις μέλισσες και τους επικονιαστές αποτελεί και κίνδυνο και για την οικολογική υγεία και διατροφική επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3150-use-of-three-formulations-neonicotinoid

Ημερίδα στις Βρυξέλλες για τις μέλισσες και για μια γεωργία φιλική προς τους επικονιαστές.

Χωρίς τις μέλισσες το 1/3 της διατροφής μας θα εξαφανιστεί γιατί οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των φυτών, καθώς μεταφέρουν τη γύρη και γονιμοποιούν τα άνθη για να γίνουν καρποί. Χωρίς τις μέλισσες δεν θα έχουμε επικονίαση, 7 στα 10 φρούτα, λαχανικά και δημητριακά θα εξαφανιστούν, περισσότερο από το 35% της παραγωγής θα εξαφανιστεί και οι τιμές στα τρόφιμα θα εκτοξευθούν στα ύψη. Για τα θέματα αυτά η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Πράσινοι ευρωβουλευτές Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα), Μπαρτ Στάες (Βέλγιο), Μαγκρέτ Άουκεν (Δανία) και Ζοζέ Μποβέ (Γαλλία), διοργάνωσαν Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες (Αίθουσα A1G3), την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου με θέμα: "Ένα γεωργικό μοντέλο φιλικό προς τους επικονιαστές: ο δρόμος προς τα εμπρός".

Η Ομάδα των Πρασίνων αγωνίζεται εδώ και πολλά χρόνια για μια στροφή προς πιο βιώσιμα μοντέλα γεωργίας που θα είναι πιο ευεργετικά για τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή καλής ποιότητας και υγιεινών τροφίμων. Βραχυπρόθεσμα, η απαγόρευση των φυτοφαρμάκων για την προστασία των επικονιαστών, που είναι οι πιο βασικοί παράγοντες της τροφικής αλυσίδας, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1971:conference_bees&Itemid=72&lang=el

Στροφή τώρα σε ποιοτική γεωργία και καλή διατροφή.

Διήμερη επίσκεψη και δυο Ημερίδες στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου.

- “Σίτιση της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης: Προς ένα πιο ευέλικτο σύστημα τροφίμων”, όπου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε έκθεση για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, την διατροφική ανασφάλεια και την κοινωνική και οικονομική συνοχή της υπαίθρου σε σχέση με την γεωργική πολιτική.

- “Ποιοτική Γεωργία και Ποιοτικά Τρόφιμα”, που αφορούσε θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, των δικτύων παραγωγών - καταναλωτών, της προώθησης της καλής διατροφής, αλλά και συνεργασιών καταναλωτών – παραγωγών.

Οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε συνάντηση γνωριμίας με Έλληνες που ζουν στις Βρυξέλλες, την οποία συνδιοργάνωσαν ο ελληνικός «ΚΥΚΛΟΣ» Βρυξελλών και ο ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος.

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1956:quality_agriculture&Itemid=75&lang=el

Η Κομισιόν προσπαθεί να εισαγάγει "μεταλλαγμένα" από την πίσω πόρτα.

Ν. Χρυσόγελος: να μην επιτρέψουμε να μπουν νέοι κίνδυνοι στο πιάτο μας και στο περιβάλλον.

"Λίγους μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία της, η Κομισιόν προσπαθεί να επιβάλει νέες ποικιλίες Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στους πολίτες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό δεν θέλουν τα "μεταλλαγμένα" στην διατροφή τους. Η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα χειρότερα για να αποδείξει ότι λίγο πριν αντικατασταθεί είναι πρόθυμη να ευνοήσει εταιρείες γενετικής μηχανικής, κυρίως από τις ΗΠΑ, σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με την πρόταση του Tonio Borg, Επιτρόπου για την Υγεία και τους Καταναλωτές, προς τους υπόλοιπους Επιτρόπους αναφορικά με την έγκριση 3 νέων μέτρων που προωθούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ("μεταλλαγμένα").

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1981:gmo-stop&Itemid=69&lang=el

Να μην εγκριθεί η νέα ποικιλία γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού και μάλιστα στην ελληνική προεδρία της ΕΕ!

Δήλωση του Ν. Χρυσόγελου να μην ανοίξει νέα κερκόπορτα για τα μεταλλαγμένα με ευθύνη μάλιστα της ελληνικής κυβέρνησης

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3544-do-not-approve-the-new-variety-of-genetically-modified-corn-and-even-the-greek-presidency-of-the-eu

Ύποπτα παιχνίδια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ σχετικά με το μεταλλαγμένο καλαμπόκι;

“Η ελληνική κυβέρνηση που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, ή λόγω πλήρους άγνοιας ή για ύποπτους λόγους, φαίνεται ότι συμβάλει στις προσπάθειες της Κομισιόν να ξανανοίξει μετά από πολλά χρόνια η πίσω πόρτα σε γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού, υποκύπτοντας στις πιέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών. Αν θέλουν να αποδείξουν η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Γεωργίας, ότι από άγνοια και όχι από δόλο, έχουν κάνει όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα, πρέπει να κινηθούν αστραπιαία για να υπάρξει μέχρι 6 Φεβρουαρίου απόφαση των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ που θα απορρίπτει την καλλιέργεια”, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος.

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3571-n-xrysogelos-ypopta-paixnidia-tis-ellinikis-proedrias-tis-ee-sxetika-me-to-metallagmeno-kalampoki

Ενάντια σε μελισσοκομία, υγεία και περιβάλλον απόφαση της πλειοψηφίας του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλι

Δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με την πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ για το μέλι: “Η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου - κυρίως ευρωσκεπτικιστές, φιλελεύθεροι, συντηρητικοί και ακροδεξιοί, αλλά και μέρος των Σοσιαλδημοκρατών - ενέκρινε στις 16/1/2014 τις προτάσεις για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το μέλι, προτάσεις που στρέφονται εναντίον της μελισσοκομίας, των μελισσοκόμων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Αλλά και η ελληνική προεδρία δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποτρέψει, αν δεν την υποστήριξε κιόλας, μια τέτοια εξέλιξη που θα πλήξει και τους Έλληνες μελισσοκόμους, μια και η ελληνική παραγωγή μελιού είναι υψηλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας. Το πιο μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από μια τροπολογία που υιοθετήθηκε, σύμφωνα με την οποία η παρουσία γενετικά τροποποιημένης (ΓΤ) γύρης στο μέλι δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα, παρά μόνο όταν αυτή ξεπερνάει το 0,9% του βάρους του μελιού, κάτι που μπορεί να συμβεί σπάνια”.

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3573-health-and-environmental-majority-decision-of-the-european-parliament-for-honey-is-against-beekeeping

Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την εμπορία σπόρων

"Βρισκόμαστε σήμερα σε μια σημαντική στιγμή για τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία και την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρώπης, με την προτεινόμενη ψήφιση του νέου Κανονισμού της ΕΕ που θα ρυθμίζει το Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό. Ο νέος Κανονισμός 2013/0137(COD), ο οποίος προτάθηκε στις 6 Μαΐου 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρίσκεται στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία της. Έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις αλλά και οργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε δράσεις οργανώσεων των πολιτών / παραγωγών σε όλη την Ευρώπη εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών ", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Πράσινων με αφορμή τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, στις 30 Ιανουαρίου.

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/nea-eu-greens/item/3594-seeds-29-1-2014

Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Παρέμβαση /εκστρατεία της Ομάδας των Πράσινων για τη νέα ΚΑΠ

 

Παρέμβαση /εκστρατεία της Ομάδας των Πράσινων για τη νέα ΚΑΠ με αφορμή την υιοθέτηση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο ενός συνόλου κανόνων και ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα γεωργίας: για την άμεση στήριξη των γεωργών, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, την οργάνωση των αγορών, τα βιολογικά Προϊόντα και τη σήμανσή τους. Η νέα ΚΑΠ πρέπει να γίνει:

 • πιο δίκαιη, καθώς 20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων
 • πιο πράσινη, προωθώντας την αμειψισπορά και όχι δίνοντας κίνητρα στις μονοκαλλιέργειες,
 • πιο «νέα», καθώς περισσότεροι από 7 εκατομμύρια αγρότες θα εξαφανιστούν τα επόμενα 10 χρόνια,
 • πιο δημοκρατική, προσπαθώντας να επανενώσει τους αγρότες με τους πολίτες δημιουργώντας, έτσι, τοπικά δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών
 • πιο «υγιής» δίνοντας έμφαση στην φρέσκια, γευστική και απαλλαγμένη ανθυγιεινών καταλοίπων τροφή
 • πιο «εύκολη» για τους αγρότες.   

 

Στρατηγική για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης

Υιοθέτηση στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο Έκθεσης του πράσινου ευρωβουλευτή και ακτιβιστή για τα δικαιώματα των αγροτών Μποβέ για τις μοναδικές γεύσεις, ποικιλία και ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές παραδοσιακές μεθόδους, και τη Στρατηγική προώθησής τους. Έμφαση στα βιολογικά προϊόντα, αλλά και τα τοπικά προϊόντα ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, ως συνέχεια ανάλογης ανακοίνωσης της Επιτροπής τον Μάρτιο 2012 και εν όψει σχετικών νομοθετικών προτάσεων για την προώθηση των προϊόντων ποιότητας που αναμένονται στα τέλη του έτους.

 

Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Ή τώρα ή ποτέ.

Παρέμβασησε συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης τον Σεπτέμβριο για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)», ως εισηγητής των Πράσινων στην Eπιτροπή για το θέμα αυτό, με την οποία δίνεται έμφαση στην ανάγκη επαναπροσανατολισμού της αγροτικής πολιτικής με επίκεντρο τους βασικούς αποδέκτες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ - γεωργούς, κτηνοτρόφους, αγροτικές κοινότητες -, καθώς και τις ειδικές ανάγκες που απορρέουν από τις τοπικές και εδαφικές ιδιαιτερότητες. Τονιζεται επιπλέον η σημασία παροχής σύγχρονης και εξειδικευμένη ανάλογα και με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών (πχ ορεινές και νησιωτικές) συμβουλευτικής γνώσης προς τους γεωργούς, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τις καλύτερες λύσεις για τη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Επισημαίνεται τέλος ότι το "πρασίνισμα" της γεωργίας θα βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων, την υγεία των καταναλωτών αλλά και των αγροτών καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την εξάρτηση από πρώτες ύλες και ενέργεια έξω από το χωράφι που αυξάνει τα χρέη των αγροτών προς τις τράπεζες.

Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Αυστηρότεροι αλλά ακόμα ανεπαρκείς κανόνες στη μεταφορά ζώων

Έκθεση που ζητά ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη μεταφορά των ζώων υιοθέτησε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Δεκέμβριο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Οι Πράσινοι καλωσόρισαν τη ψηφοφορία, εξέφρασαν όμως τη δυσαρέσκειά τους γιατί η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών δεν υποστήριξε το ανώτατο όριο των 8 ωρών στη διάρκεια μεταφοράς, όταν πολλοί από τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία Ευρωβουλευτές είχαν υπογράψει πρόσφατα Γραπτή Διακήρυξη για το θέμα αυτό. Πέτυχαν όμως άλλες σημαντικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ότι τα ζώα θα πρέπει να σφάζονται κοντά στον τόπο εκτροφής τους κάτι το οποίο είναι σίγουρα μια σημαντική βελτίωση από τις σημερινές συνθήκες.

Για να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική στη χώρα μας χρειάζεται να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες υποδομές, ιδιαίτερα σε ορισμένα νησιά όπου σφαγεία που έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Αυτό οδηγεί και σε περιβαλλοντική υποβάθμιση περιοχών, λόγω αύξησης του αριθμού των ζώων, και σε μεγάλη καταπόνηση των ζώων που πρέπει να ταξιδεύουν επί πολλές ώρες σε άσχημες συνθήκες μέχρι να φτάσουν στο νησί που έχει σφαγείο. Η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου είναι ένας επιπλέον λόγος να ολοκληρωθούν έργα που έχουν μείνει στη μέση.

Δώστε στις μέλισσες μια ευκαιρία (Givebeesachance)

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινούν μια νέα ενημερωτική καμπάνια με τίτλο ΔΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Give bees a chance), για την προστασία των μελισσών από φυτοφάρμακα και Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Με αφορμή την κατάθεση 2 εκθέσεων στην Επιτροπή αναφορών του ΕΚ από ενώσεις μελισσοκόμων, την σχετική συζήτηση τον Ιανουάριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του ΕΚ καθώς και τη δημοσιοποίηση νέων επιστημονικών δεδομένων που συνηγορούν προς αυτή τη κατεύθυνση.

Οι μέλισσες αποτελούν δείκτες ενός υγιούς αγρο-οικοσυστήματος. Ο μαζικός θάνατος τους αποτελεί σήμα κινδύνου. Επικίνδυνα φυτοφάρμακα και επιμόλυνση από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, ιδιαίτερα γύρη απ' αυτούς τους οργανισμούς, εξολοθρεύουν τις μέλισσες και αυτό είναι μια προειδοποίηση και για την δημόσια υγεία. Είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε και να δράσουμε άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε και στη χώρα μας στη χρήση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων νεονικοτινοειδών που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού που ξεραίνει τους φοίνικες.

                        Και η Επιτροπή δίνει μια ευκαιρία στις μέλισσες!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει διετή απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων σε τρεις καλλιέργειες που προσελκύουν τις μέλισσες”, δήλωσε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου από τις Βρυξέλλες ο Frédéric Vincent, εκπρόσωπος για θέματα υγείας [1]. Η δήλωση αυτή ήρθε μια μέρα μετά τη κατάθεση ανοιχτής επιστολής [2] προς τον Επίτροπο Borg, μια πρωτοβουλία των Πράσινων Ευρωβουλευτών, ανάμεσά τους και ο Νίκος Χρυσόγελος, την οποία συνυπέγραψαν συνολικά 85 ευρωβουλευτές από 6 πολιτικές ομάδες αλλά και τη σχετική συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων, στις 24 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κομισιόν και επιστημόνων. Σε εκείνη τη συνεδρίαση οι τρεις πράσινοι ευρωβουλευτές, Στάες, Μπελιέρ και Χρυσόγελος που πήραν το λόγο, ζήτησαν τη λήψη μέτρων και όχι μετάθεση των αποφάσεων στο μακρινό μέλλον.

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Φρούτα στα σχολεία” με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση

Υποβολή γραπτής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με την αδυναμία της χώρας να αξιοποιήσει πόρους από το ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την αγορά και προώθηση φρούτων στα ελληνικά σχολεία, κυρίως των αστικών περιοχών, μέσα από το Πρόγραμμα «Φρούτα στα Σχολεία». Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως σήμερα και για λόγους αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και αντιμετώπισης οξυμμένων επισιτιστικών προβλημάτων σε αρκετά σχολεία λόγω της αδυναμίας πολλών οικογενειών να εξασφαλίσουν σωστή διατροφή στα παιδιά τους λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας κα.

Με την ερώτησή του ο Νίκος Χρυσόγελος ζητάει να μάθει από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων,ποια είναι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, για ποιο λόγο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός, αν η Κομισιόν προτίθεται να θέσει ποσοτικούς στόχους για την προώθηση βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος και τέλος αν είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα.

Παρεμβάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση

«Φρούτα στα σχολεία»: Θα χαθεί και η νέα σχολική χρονιά;

Δημόσια παρέμβαση προς την Ελληνική Κυβέρνηση στις αρχές Σεπτεμβρίου με βάση την απάντηση της Επιτροπής για την παραπάνω ερώτηση, που δήλωσε άγνοια της Κομισιόν σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη ματαίωση του διαγωνισμού για το πρόγραμμα «φρούτα στα σχολεία» του σχολικού έτους 2011-2012. Ο Νίκος Χρυσόγελος με την δημόσια παρέμβασή του τονίζει ότι δυστυχώς χάθηκαν πολύτιμοι πόροι για την αγροτική παραγωγή, αλλά το κυριότερο είναι ότι χιλιάδες παιδιά δεν επωφελήθηκαν από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Πρέπει εγκαίρως λοιπόν να εξεταστεί κατά πόσον οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Διαφορετικά, ακόμα και ο μηδενισμός της εθνικής συμμετοχής σε αυτό και άλλα προγράμματα δε θα είναι σε θέση να αντισταθμίσει την κατάρρευση της παραγωγικής μας βάσης.

 

Παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Παρέμβαση στη διαβούλευση για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Παρέμβαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις 20-21 Σεπτεμβρίου, γιατην ανάγκη ενός σωστού περιφερειακού σχεδιασμού που:

- δεν θα γίνεται στα χαρτιά ή μέσα από γενικόλογες μελέτες, αλλά μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες, τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες – συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας

- θα εναρμονίζεται με όλες τις νέες κατευθύνσεις των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για πράσινη στροφή στην οικονομία που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και

Ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις

Γεμάτος Πλανήτης, Άδεια Πιάτα: Η νέα γεωπολιτική της έλλειψης τροφίμων

Παρουσίαση (πρώτη πανευρωπαϊκή) στο Ευρωκοινοβούλιο του νέου βιβλίου του Λέστερ Μπράουν, με τίτλο «Γεμάτος Πλανήτης, Άδεια Πιάτα: Η νέα γεωπολιτική της έλλειψης τροφίμων» τον Μάρτιο, με οικοδεσπότες τους Πράσινους Ευρωβουλευτές Νίκο Χρυσόγελο και Μάρτιν Χάουσλινγκ (Γερμανία). Ο Λέστερ Μπράουν, που έχει χαρακτηριστεί "ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του κόσμου" (Washington Post) και έχει ιδρύσει το Worldwatch Institute και το Earth Policy Institute, συνδέει πειστικά και με στοιχεία μέσα από το τελευταίο του βιβλίο τα θέματα των τροφίμων και της γεωργίας με τις νέες γεωπολιτικές και νέες κινδύνους αστάθειας.

 

Η Στροφή προς την Κοινωνική Οικονομία δίνει διέξοδο στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Εκδήλωση στη Σύρο τον Ιούνιο, σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Νοτίου Αιγαίου και τον Οικολογικό Άνεμο. Στην εκδήλωση παρουσίασαν, μεταξύ άλλων, τις δραστηριότητες τους η πρόεδρος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Σύρου “ΚΑΣΤΡΙ” και εκπρόσωπος από την Ομάδα “Χαμάδα” της Κέας, μια ελπιδοφόρα πρωτοβουλία συνεργασίας για συλλογή – επεξεργασία βελανιδιών, παραγωγή αλευριού χωρίς γλουτένη αλλά και για εξαγωγή βελανιδιών σε βυρσοδεψεία στην Γερμανία.

 

«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης»

 

Διήμερη εκδήλωση στην Αθήνα τον Ιούλιο, στα πλαίσια της οποίας παρουσιάστηκαν, σε σχέση με τον στον αγροδιατροφικό τομέα, πρωτοβουλίες για δίκτυα παραγωγών καταναλωτών από την Ιταλία (Ομάδες Ηθικής Αγοράς GAS) αλλά και στην Ελλάδα (Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, βιολογικές λαϊκές αγορές, Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης BiosCoop).

Περισσότερα στο ειδικό ενημερωτικό δελτίο

 

Μπορούν οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου να γίνουν πρότυπο πράσινης ευημερίας;-Συζήτηση για την Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη, 23/7

 

Παρέμβαση σε συζήτηση για την Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη που οργανώθηκε τον Ιούλιο από τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΝΕΤ καθώς και από ένα σύνολο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Δείτε τα βίντεο εδώ και εδώ

GoodFoodMarch

Υποδοχή στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μετά από πορεία, που ονομάστηκε GoodFoodMarch. Για πρώτη φορά, η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα συναποφασιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο (κυβερνήσεις). Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, κι αυτός είναι ο λόγος που εκατοντάδες ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων, έφθασαν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου, με αίτημα η νέα ΚΑΠ να έχει ως κεντρικό στόχο το “καλό φαγητό” και την “καλή γεωργία”.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον η έξοδος της χώρας από την κρίση

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο, προς τιμή του Ρεθύμνου και της κρητικής παράδοσης,μέρος μιας προωθητικής καμπάνιας για την πολύπλευρη ταυτότητα της ως μια πόλη πολιτισμού, τουρισμού, παράδοσης και κρητικής-μεσογειακής διατροφής.

Περιοδείες /εκδηλώσεις στα νησιά

Περιοδείες σε 11 νησιά το καλοκαίρι (Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο, Κω και Σίφνο), για την ενημέρωση της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών για τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Θέματα αγροτικής παραγωγής συζητήθηκαν κυρίως στη διάρκεια των επισκέψεων στην Πάρο, Σαντορίνη και Κάσο.

Η κυκλαδική γαστρονομία και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στο προσκήνιο

 

Οργάνωση Δημόσιας Διαβούλευσης στη Σίφνο τον Σεπτέμβριο, με θέμα: «Διατροφή και αγροτική παραγωγή στα νησιά», στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές». Εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου στην Εκδήλωση της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, με θέμα «Διαχρονική Πορεία του Κυκλαδικού Πολιτισμού –Σίφνος –Τοπική Παραδοσιακή Διατροφή»:

 

Ημερίδα στην Κάρπαθο για την Κοινωνική Οικονομία

Οργάνωση Ημερίδας –εισήγηση στην Κάρπαθο τον Δεκέμβριο, για προώθηση της ιδέας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων: Ιδιαίτερη αναφορά στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης από δυναμικές, ηλικιωμένες και νεότερες γυναίκες της περιοχής αλλά και άνδρες, που θα έχει παραγωγική δραστηριότητα και παράλληλα θα καλύψει την έλλειψη σε περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή, αξιοποιώντας τη μοναδική γνώση των ηλικιωμένων γυναικών σε ότι έχει σχέση με την καλλιέργεια, τα τρόφιμα με μοναδικές γεύσεις και συνδέοντάς την με την ενίσχυση δικτύων παραγωγών – καταναλωτών

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Last modified on Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 11:45