14 Απριλίου 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το Φεβρουάριο του 2012 συμμετείχε στις νομοθετικές διεργασίες 52 συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, τα έγγραφα των οποίων είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/envi/envi_7leg_meetinglist.htm

Σε ότι αφορά το νομοθετικό έργο της περιόδου Φεβρουάριος 2012- Απρίλιος 2014 ανέλαβε τη σύνταξη γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, ενώ υπήρξε σκιώδης εισηγητής στη γνωμοδότηση για το Πρωτόκολλο για τη Προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση, στην έκθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα νερά, στη γνωμοδότηση για τους Ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, στη γνωμοδότηση σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας, καθώς και στην έκθεση σχετικά με την Οικο-καινοτομία- απασχόληση και ανάπτυξη μέσα από τη περιβαλλοντική πολιτική.

Οι βασικές θεματικές που ανέδειξε με δράσεις, εκδηλώσεις, γραπτές ερωτήσεις και νομοθετικό έργο αφορούν: τη βιώσιμη αλιεία, τις ακτές και τη θάλασσα, τη διαχείριση υδάτων, τα απόβλητα- απορρίμματα, τη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, τα εργαλεία χρηματοδότησης για τη προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των μελισσών από τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα, τα μεταλλαγμένα, τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Last modified on Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014 19:29