14 Απριλίου 2014

Νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές

Greek Islands SmallΟ Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο στα θέματα πολιτικών συνοχής αλλά και ένας από τους 4 αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος των Πράσινων, στην ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου (ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα) που θα διαπραγματευθεί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, με στόχο να συμφωνηθεί από κοινού η τελική μορφή του Κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής.

Ο Νίκος Χρυσόγελος έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, μαζί με συναδέλφους ευρωβουλευτές από τους πράσινους, για τα θέματα των νησιωτικών κοινωνιών και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες.

Στον ένα χρόνο της θητείας του ο Νίκος Χρυσόγελος, παρενέβη σε θέματα των νησιών μέσα από:

 • Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την Πολιτική και τις προτεραιότητες του Ταμείου Συνοχής αλλά και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
 • Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιώσιμη αλιεία
 • Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρίση στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, για την ανέλκυση του SeaDiamond, για την υποβάθμιση και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας, αλλά και τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον βοήθεια συνταξιούχων» που αντικαθιστά το γνωστό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Παρεμβάσεις σε σημαντικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, για ενημέρωση για Διαρθρωτικά προγράμματα και για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας
 • Παρεμβάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τη ΓΓ Αιγαίου /νησιωτικής πολιτικής, για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και για θέματα υγείας στα νησιά και ψυχικής υγείας
 • Ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις και Περιοδείες στα νησιά, μέσα από τα οποία προέκυψαν σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα αγροτικής παραγωγής, βιώσιμης αλιείας, ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, δημιουργίας συνεταιριστικών επιχειρήσεων, υγείας, ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού, αλλά και για τα ναυπηγεία Νεωρίου και την ανέλκυση του SeaDiamond
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στα νησιά

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τις παρεμβάσεις

 

Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Πολιτική Κοινωνικής Συνοχής απαραίτητη την εποχή της κρίσης

Εισήγηση (ως εκπρόσωπος της Ομάδας των Πρασίνων) στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 20 Μαρτίου, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την αλλαγή του Κανονισμού 1084/2006 με προτάσεις για:

 • υιοθέτηση νέων δεικτών περιγραφής της πραγματικής κατάστασης ως προς την βιωσιμότητα, τη συνοχή και την απασχόληση στις περιφέρειες -ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός και φτώχεια σημαντικών κοινωνικών ομάδων (ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης στις ανεπτυγμένες νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας)
 • έμφαση και στη συνοχή στο εσωτερικό κάθε περιοχής και εντοπισμό περιοχών με μεγάλες ανισότητες
 • να μη παραμεριστούν οι νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές από τις προτεραιότητες συνοχής αλλά και κλιματικής - περιβαλλοντικής προστασίας (πχ. συνδέσεις μεταξύ νησιών και παράκτιων περιοχών, με έξυπνα, πράσινα μέσα μεταφοράς)

Να πρασινίσουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών - Να μην αγνοούνται νησιά κι αραιοκατοικημένες περιοχές

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τον Κανονισμό για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυο Μεταφορών, στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να πρασινίσουν οι μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναπτυχθούν οικολογικά και οικονομικά βιώσιμα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,  από τα οποία να μη μένουν εκτός τα νησιά και οι αραιοκατοικημένες περιοχές. Να δοθεί πχ. η νησιωτική διάσταση στο εργαλείο “συνδέοντας την Ευρώπη” που λαμβάνει 10 δις σε σύνολο προϋπολογισμού 50 δις από το ταμείο συνοχής.

Ψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η πρόταση για τον Κανονισμό του Ταμείου Συνοχής

Υιοθέτηση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 11 Ιουλίου της έκθεσης για τον Κανονισμό του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, με προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου για να:

 • είναι οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι κύριοι ωφελούμενοι από το Ταμείο Συνοχής, στους τομείς της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • το Ταμείο Συνοχής να ενισχύσει την αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τις δομές τεχνικής βοήθειας καθώς και δράσεις ενημέρωσης.
 • να συμμετέχουν οι Περιφέρειες σε Συμβόλαια Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν και των Κρατών Μελών, όσον αφορά σε σχέδια που συγχρηματοδοτούνται  τόσο από στο Ταμείο Συνοχής όσο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετά από διαβούλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών για την διαμόρφωση των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.

Παρεμβάσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: Ο νέος Κανονισμός και οι αλλαγές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Παρουσίαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της εισήγησης των Πράσινων, από τον Νίκο Χρυσόγελο ως εισηγητή, για το νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, στις 7 Μαΐου. Ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο θα προωθηθεί η δέσμη μεταρρυθμίσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Στόχοι των Πράσινων για την αναθεωρημένη κοινή αλιευτική πολιτική:

 • να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα,
 • να βασίζεται στα μέτρα προφύλαξης και διαχειριστικής προσέγγισης των συστημάτων
 • να εμπλακούν ενεργά  και οι τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα οι παράκτιοι αλιείς, σε μια διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των αποθεμάτων
 • οι ιχθυοκαλλιέργειες και οι υδατοκαλλιέργειες να παίζουν συμπληρωματικό και όχι κυρίαρχο ρόλο στα θέματα της προμήθειας με αλιεύματα

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για την κρίση στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ζητάει από την Κομισιόν:

 • σχέδιο για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας του κλάδου
 • στοιχεία για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο τον περιορισμό της κρίσης στον ναυπηγικό τομέα
 • στοιχεία για τυχόν αξιοποίηση από τα κράτη-μέλη του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου που επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τα επόμενα 2 χρόνια, για καινοτομίες και κατασκευή πλωτών και κινητών παράκτιων κατασκευών για εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Θέτει, επίσης, το θέμα της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία κάθε εμπορικής δραστηριότητας και ζητάει να πληροφορηθεί αν η Κομισιόν εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στο μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο να επανέλθει σε εμπορική δραστηριότητα και να επεκταθεί ίσως και σε πράσινους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί αργά ή γρήγορα στο κλείσιμό του και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο.

Στην ιδιαίτερα διαφωτιστική απάντησή της , η Επιτροπή αναφέρει:

 • Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας Leaderhip, έτσι ώστε να στηριχτεί ο κλάδος.
 • Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρώπης.
 • Η ΕΕ μπορεί να παράσχει στήριξη σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω του Ταμείου Συνοχής 2007-2013, των δανείων και χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, του Εργαλείου Διευκόλυνσης Καταμερισμού των Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας  FP7. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε εργαζομένους που απολύθηκαν στον ναυπηγικό τομέα και στους προμηθευτές του τομέα αυτού στη Δανία και την Πολωνία. Η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει προσφύγει στο ταμείο αυτό.
 • Τα περιβαλλοντικώς αποδοτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων, μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και από τα  διαρθρωτικά ταμεία ή και για μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo.
 • Ερευνητικά προγράμματα μπορεί να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον.

Ανέλκυση του SeaDiamond, όχι άλλη αδιαφορία!Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου προς την Κομισιόν για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου

Καμία ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανέλκυση του SeaDiamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης δεν έχει σημειωθεί 5 χρόνια μετά το ναυάγιο. Ο Νίκος Χρυσόγελος, βασιζόμενος στα στοιχεία της μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης επανέφερε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν, με στόχο να αναληφθούν επειγόντως οι απαραίτητες ενέργειες.

Παρεμβάσεις σε σημαντικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό

Εισήγηση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ευρώπη 2020 στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 5 Μαρτίου, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη γιαεμβάθυνση του διαλόγου, αυτοκριτική του πολιτικού προσωπικού για την αποτυχία επίτευξης της κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης αλλά και διαμόρφωσης ενός σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης με πυλώνες τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Υποβολή των παρακάτω προτάσεων για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας με άλλες Περιφέρειες σε θέματα οργάνωσης, αλλά και της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών περιφερειών από χώρες της Μεσογείου, ιδιαίτερα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, προστασίας κι αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, διαχείρισης υδατικών πόρων κα
 • Δημιουργία υπηρεσιακής δομής στην Περιφέρεια όχι απλώς για τα περιφερειακά προγράμματα αλλά για την ενασχόληση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα ευρωπαϊκής περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Δημιουργία στο Περιφερειακό Συμβούλιο μιας ad hoc επιτροπής για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών, περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής
 • Δημιουργία ενός Ταμείου Συνοχής στο εσωτερικό της περιφέρειας με στόχο να συμβάλλει στη μείωση του χάσματος που υπάρχει μέσα στην περιφέρεια Ν Αιγαίου

Συζήτηση-ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Παρουσίαση του Νίκου Χρυσόγελου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, στη Συνεδρίαση του στην Τήνο στις 7 Ιουλίου.

Παρέμβαση στη διαβούλευση για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Παρέμβαση στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις 20-21 Σεπτεμβρίου, γιατην ανάγκη ενός σωστού περιφερειακού σχεδιασμού που:

 • δεν θα γίνεται στα χαρτιά ή μέσα από γενικόλογες μελέτες, αλλά μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες, τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες – συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας
 • θα εναρμονίζεται με όλες τις νέες κατευθύνσεις των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για πράσινη στροφή στην οικονομία που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και
 • θα ενσωματώνει τις ειλημμένες αποφάσεις της Περιφέρειας όπως ενδεικτικά αυτές για την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών και συμμετοχικών σχημάτων, τη βιώσιμη αλιεία, την αναζωογόνηση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου κ.ά

Παρεμβάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τη ΓΓ Αιγαίου /νησιωτικής πολιτικής και το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά

Ο Νίκος Χρυσόγελος, και ως Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου έκανε Παρεμβάσεις προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το Υπουργείο Αιγαίου και το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, σε συνεργασία με τον Οικολογικό Άνεμο Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

Ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις

«Εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας στη ναυπηγοεπισκευή με αξιοποίηση κατασκευών, σε πράσινους τομείς και καινοτόμες κατασκευές»- Ημερίδα διαβούλευσης στον Πειραιά, στις 10 Μαρτίου.

Συνδιοργανώθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων φορέων αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών και εργαζομένων και με βάση την πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου για διαβούλευση των φορέων και παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Η στροφή των ναυπηγείων προς πράσινες και καινοτόμες κατασκευές (περιβαλλοντικά αποτελεσματικά πλοία, κατασκευή εξαρτημάτων - τμημάτων πράσινης τεχνολογίας για ΑΠΕ κα) μπορεί να ενταχθεί σε ένα σχέδιο πράσινης μεταρρύθμισης και αναζωογόνησης κρίσιμων τομέων της οικονομίας και αναπροσανατολισμού των πόρων με στόχο να διασφαλιστεί ή να αυξηθεί η απασχόληση.

Διαβάστε την εισήγηση του Ν. Χρυσόγελου.

7-8/3: Εκδήλωση –επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες με θέμα: Κοινωνικές-Συμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό!, όπου συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων από νησιωτικές περιφέρειες

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών", στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διήμερο (27-28 Ιουνίου) συζητήσεων και παρουσίασης των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά και εμπειριών για την πράσινη στροφή της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στα Ναυπηγεία του Νεωρίου και του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων. Με στόχο μια συμφωνία για συνεργασία μεταξύ των σχετιζόμενων φορέων που μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών όσο και τα ναυπηγεία και γενικότερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις ναυπηγοεπισκευές και κατασκευές

Περισσότερα στο σχετικό ειδικό ενημερωτικό δελτίο

Μπορούν οι ορεινές περιοχές της Ηπείρου να γίνουν πρότυπο πράσινης ευημερίας;-Συζήτηση για την Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη, 23/7

Παρέμβαση σε συζήτηση για την Περιφερειακή και Αγροτική Ανάπτυξη που οργανώθηκε από τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στις 23 Ιουλίου, και μεταδόθηκε ζωντανά από την ΝΕΤ καθώς και από ένα σύνολο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Με άξονα τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, που στην αντίληψη που κυριάρχησε μέχρι σήμερα – και οδήγησε στην πολλαπλή κρίση –είτε κακοποιήθηκε (πχ Αχελώος) είτε θεωρήθηκε ως εμπόδιο για την ανάπτυξη. Και για μια σύγχρονη οικονομική και κοινωνική αντίληψη, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, όπου η διατήρηση και προστασία του πολύ σημαντικού αυτού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ευημερία των τοπικών κοινωνιών, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και σε συμπληρωματικά εισοδήματα για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για νέους ανθρώπους που θα ήθελαν, λόγω της κρίσης, να επιστρέψουν και να ζήσουν στην περιοχή. 

Δείτε τα βίντεο εδώ και εδώ

Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη -Συνέδριο στη Λειβαδιά, 7 Δεκεμβρίου

Στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, που συνδιοργάνωσαν στις 7/12/2012 το Επιμελητήριο Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Λιβαδειά, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος. Μίλησε στην πρωινή συνεδρία, με θέμα «Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης» μαζί με τους ευρωβουλευτές Μαριέττα Γιαννάκου και Νίκο Χουντή, τον γενικό γραμματέα Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό και τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, και Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό. Παρεμβάσεις έγιναν από πολλούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών οργανώσεων, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.

Περιοδείες στα νησιά

Ο Νίκος Χρυσόγελος στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, και με τον ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου Νοτίου Αιγαίου, τον οποίο διατήρησε, πραγματικά όργωσε τα νησιά για να προωθήσει τις πράσινες ιδέες, τη δουλειά των Πράσινων στο Ευρωκοινoβούλιο αλλά και για να στηρίξει τους ΟΠ στη διάρκεια των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων. Αναλυτικά οι περιοδείες του κλιμακώθηκαν σε τρεις χρονικές περιόδους /θεματικές ενότητες:

Ο Νίκος Χρυσόγελος στα νησιά που επισκέφθηκε είχε συναντήσεις όχι μόνο με θεσμικούς φορείς αλλά και με ενεργούς πολίτες, ιδιαίτερα νέους, καθώς και με φίλους και μέλη της περιφερειακής κίνησης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και των Οικολόγων Πράσινων.

Κεντρικά θέματα συζήτησης στις συναντήσεις αυτές ήταν η προώθηση με συστηματικό τρόπο και σε συνεργασία με διάφορους φορείς πρωτοβουλιών για: τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη με οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και τη δημιουργία δικτύων παραγωγών – καταναλωτών, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την ενίσχυση των βιώσιμων μορφών αλιείας στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Θαλάσσιας Στρατηγικής

Επίσης, ένας από τους στόχους της περιοδείας στα νησιά, ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και στενής συνεργασίας με νέους και γενικότερα ενεργούς πολίτες για μεταφορά εμπειριών - καλών πρακτικών, στήριξης πρωτοβουλιών κι άσκησης πολιτικής πίεσης για δημιουργία θέσεων εργασίας στα νησιά. Αναπτύχθηκε περαιτέρω η συνεργασία με πολίτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με στόχο την εκπαίδευση, μεταφορά καλών πρακτικών κι και τεχνογνωσίας στα θέματα ίδρυσης, λειτουργίας, δικτύωσης με ευρωπαϊκούς φορείς και χρηματοδότησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Πρωτοβουλίες για την αγροτική παραγωγή στα νησιά

Μια νέα νησιωτική στρατηγική θα πρέπει να βασιστεί κυρίως στην τοπική παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, στη σύνδεσή της με τον ποιοτικό και ήπιο τουρισμό, αλλά και στην πράσινη καινοτομία που συχνά αξιοποιεί και τα προϊόντα /παραπροϊόντα της αγροτικής παραγωγής, την αξιοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν οργανωθούν τα δίκτυα παραγωγών –καταναλωτών και παραγωγών -τουριστικών επιχειρηματιών και οι ανταλλαγές ανάμεσα στα νησιά, αν προωθηθούν πρωτοβουλίες για την αιγαιοπελαγίτικη και τοπικές κουζίνες και το ελληνικό πρωινό, η τοπική παραγωγή έχει ασφαλή διέξοδο προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης - ιδιαίτερα των νέων. Σε συνεργασία με τον ελληνικής καταγωγής υπουργό πολιτισμού, τουρισμού και στέγασης της κυβέρνησης της Περιφέρειας των Βρυξελλών σχεδιάζουμε μάλιστα να οργανώσουμε στην πόλη αυτή, από κοινού τον χειμώνα του 2013, ένα σύνολο εκδηλώσεων με θέμα την διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα

Θέματα αγροτικής παραγωγής συζητήθηκαν κυρίως στις εκδηλώσεις του τριήμερου στη Σίφνο τον Σεπτέμβριο με θέμα: Η κυκλαδική γαστρονομία και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στο προσκήνιο. Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες των νησιών, και ειδικά στη διάρκεια των επισκέψεών του το καλοκαίρι στην Πάρο,Σαντορίνη, και Κάσο

Πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη αλιεία στα νησιά

Η αλιεία στο Αιγαίο μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική και η Θαλάσσια Στρατηγική. Οι Περιφέρειες θα πρέπει να είναι έτοιμες αφενός να προωθήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για βιώσιμες μορφές αλιείας και προστασίας της θάλασσας καθώς και για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, με την συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Μια τέτοια στρατηγική θα δώσει άμεσα αποτελέσματα, και σε επίπεδο εισοδημάτων, θα βοηθήσει να επανακάμψει ο πλούτος των θαλασσών αλλά και θα διασφαλίσει μακροχρόνια το επάγγελμα του ψαρά και την ευημερία των παράκτιων και νησιωτικών κοινωνιών. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας που προωθείται στο πλαίσιο της νέας κοινής Αλιευτικής Πολιτικής – για το οποίο ο Νίκος Χρυσόγελος είναι εισηγητής στο Ευρωκοινοβούλιο – θα διαθέσει σημαντικούς πόρους τόσο για την προώθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών όσο και για την συμμετοχή των παράκτιων περιοχών στην προώθηση υπεύθυνων μορφών αλιείας

Θέματα αλιείας συζητήθηκαν κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον Ιούνιο με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Φ. Χατζηδιάκου Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες των νησιών, και ειδικά στη διάρκεια των επισκέψεών του το καλοκαίρι στην Πάρο, Σαντορίνη, Κάρπαθο και Κάλυμνο. Αναλυτική συζήτηση για το θέμα Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας οργανώθηκε επίσης 2/12/2012, στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (Άνω Πατήσια).

Πρωτοβουλίες στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (κυρίως μέσω συνεταιριστικών επιχειρήσεων)

Το θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο της πρώτης εκδήλωσης –επίσκεψης εργασίας στις Βρυξέλλες με θέμα: Κοινωνικές-Συμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό!, στις 7-8/3.Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων από νησιωτικές περιφέρειες. Στόχος της ημερίδας ήταν να φέρει ομάδες πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.α. που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικές-συμμετοχικές επιχειρήσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, σε επαφή με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την πλούσια εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τέτοιες προσπάθειες.

Στις 28/3/2012 είχε συνάντηση στα γραφεία της αντιπροσωπείας των Κανάριων Νήσων με φορείς 3 ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών (Kρήτη, Κανάρια, Samso) για το πως θα προχωρήσει η προώθηση των ΑΠΕ στα νησιά, προς όφελος της προστασίας του κλίματος, της αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας, της παραμονής των τοπικών κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες των νησιών, και ειδικά στη διάρκεια των επισκέψεών του την άνοιξη στη Ρόδο και Σύμη

Πρωτοβουλίες γενικότερα στον τομέα της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων

Το θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο της εκδήλωσης τον Ιούνιο στη Σύρο με θέμα: Η Στροφή προς την Κοινωνική Οικονομία δίνει διέξοδο στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμόσε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Νοτίου Αιγαίου και τον Οικολογικό Άνεμο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και από ευρωπαϊκές χώρες και δόθηκε έμφαση στα κοινωνικά οφέλη που ακολούθησαν τα οικονομικά και στο θετικό απολογισμό που κάνουν όλοι οι συμμετέχοντες. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν, επίσης, αρκετές προτάσεις προς βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά).

Πρόταση και συζήτηση για τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης για την ανακύκλωση είχε ο Νίκος Χρυσόγελος με τους απεργούς του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και τον πρόεδρο του Εργατο-Υπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου, στην επίσκεψη του στο Ηράκλειο την άνοιξη.

Τα θέματα της κοινωνικής συνεταιριστικής οικονομίας, δηλαδή οι πρωτοβουλίες του ευρωβουλευτή όσο και η πρόοδος προσπαθειών για συνεταιριστικές κοινωνικές αλλά και παραγωγικές επιχειρήσεις στα Δωδεκάνησα, συζητήθηκαν με εκπροσώπους φορέων στην επίσκεψη στην Κω και τη Ρόδο το καλοκαίρι.

Αποτελέσματα όλων των προηγούμενων πρωτοβουλιών και επαφών ήταν η διοργάνωση το φθινόπωρο/χειμώνα:

- ημερίδας στην Τήνο με θέμα: Κοινωνικοί συνεταιρισμοί και διαχείριση απορριμμάτων

- δυο ευρωπαϊκών ημερίδων στη Ρόδο και Κω με θέμα «Κοινωνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή»

- ημερίδας στην Κάρπαθογια προώθηση της ιδέας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Πρωτοβουλίες για τα ναυπηγεία Νεωρίου

Το θέμα αποτέλεσε το αντικείμενο Εκδήλωσης Διαβούλευσηςτον Μάρτιο, αλλά και της : Διημερίδας -επίσκεψηςεργασίας στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων στα Ναυπηγεία του Νεωρίου και του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων.

Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους των εργαζομένων στα Ναυπηγεία του Νεωρίου αλλά και το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων, στη διάρκεια επίσκεψης την άνοιξη στη Σύρο. Δείτε το βίντεο.

Πρωτοβουλίες στον τομέα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Η πρώτη χρονολογικά παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου για το θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ήταν στην Ημερίδα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στις Κυκλάδεςπου πραγματοποιήθηκε στη Νάξο τον Απρίλιο. Στην Ημερίδα αυτή, ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι στα νησιά χρειαζόμαστε αξιόπιστες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δώδεκα μήνες το χρόνο κι όχι απλώς τους καλοκαιρινούς μήνες -προϋπόθεση για την παραμονή των νησιωτών στους τόπους τους αλλά και για την προσέλκυση κι άλλων μόνιμων κατοίκων. Χρειάζεται, λοιπόν, να προωθήσουμε παρεμβάσεις που:

-   θα διασφαλίσουν την επιβίωση των δρομολογίων βραχυπρόθεσμα αλλά και

- θα εξασφαλίσουν σε μακροχρόνια βάση τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων όλων των νησιών, με ένα λογικό – και όχι υπερβολικό – κόστος για τους επιβάτες και τους νησιώτες/

Ακολούθησε η Διημερίδα –επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες με θέμα: "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών", τον Ιούνιο, που στόχο είχε να βοηθήσει με μεταφορά εμπειριών και πληροφοριών για καλές πρακτικές, χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκές πολιτικές. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πολυάριθμοι εκπρόσωποι νησιωτικών φορέων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετέχει σε πρωτοβουλία Ευρωβουλευτών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής.

Συμμετείχε, επίσης, σε συνάντηση που οργάνωσαν οι πράσινοι με θέμα “Φέρυ μποτ μηδενικών εκπομπών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου”. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το σχέδιο σκανδιναβικής ναυτιλιακής εταιρείας για δρομολόγηση 2 φέρυ μποτ που θα κινούνται με ΑΠΕ και υδρογόνο και συζητήθηκε το σχέδιο από άποψη οικονομική, τεχνολογική και περιβαλλοντική.

Πρωτοβουλίες για την ανέλκυση του SeaDiamond

Βασική πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου υπήρξε η Ερώτηση προς την Κομισιόν για Ανέλκυση του Sea Diamond, όχι άλλη αδιαφορία!για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ναυαγίου

Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με την Επιτροπή για την Ανέλκυση του SeaDiamond και φορείς της Σαντορίνης, στη διάρκεια των επισκέψεών του την άνοιξη (όπου συμμετείχε και στην κινητοποίηση των πολιτών για τα πεντάχρονα του ναυαγίου) αλλά και το καλοκαίρι.

Πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας στα νησιά

Το έργο του Νίκου Χρυσόγελου στον τομέα της υγείας στα νησιά είχε να κάνει με την ανάδειξη των επιπτώσεων στην υγεία από την κρίση αλλά και τις παράλογες σπασμωδικές επιλογές στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, μέσα από παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου όπου συμμετέχει και την υποβολή σχετικών γραπτών ερωτήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

α. Για την υποβάθμιση και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας, σε μια περίοδο αύξησης των προβλημάτων υγείας και συνολικής κατάρρευσης του συνολικού συστήματος υγείας.

β. Για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον βοήθεια συνταξιούχων» που αντικαθιστά το γνωστό πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σχετικά με τον επικείμενο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας και άλλα προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας στα νησιά ο Νίκος Χρυσόγελος, και με το ρόλο του ως Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, απέστειλε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας, τον Οκτώβριο του 2012.

Θέματα υγείας συζητήθηκαν επίσης κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για τα Δωδεκάνησα, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο τον Ιούνιο με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Φ. Χατζηδιάκου Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος κατέθεσε σειρά προτάσεων για την υγεία στο Ν. Αιγαίο που περιλαμβάνουν:

 • διαμόρφωση μιας πολυετούς στρατηγικής που θέτει στόχους, προτεραιότητες και εργαλεία εφαρμογής
 • έμφαση στην πρόληψη και την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια φροντίδα και τις κοινωνικές υποδομές
 • δημιουργία δομών κοινωνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους από διάφορες πηγές, σε συνδυασμό με
 • μεγαλύτερη κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης

Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε επίσης συναντήσεις και συζητήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες όλων των νησιών, στη διάρκεια των επισκέψεών του την άνοιξη και το καλοκαίρι.

  

Πρωτοβουλία για ποδηλατικό τουρισμό στα νησιά

Ο Νίκος Χρυσόγελος και οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά την δράση του Ελληνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, ενώ ως ευρωβουλευτής έχει υποστηρίξει το σχέδιο ως εισηγητής των Πράσινων για το θέμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σχετικά με το θέμα, ο Νίκος Χρυσόγελος και ο συντονιστής του Δικτύου Γιώργος Φαρφαράς είχαν συναντήσεις και συζητήσεις με τους Δήμους και πολίτες των νησιών, στη διάρκεια των επισκέψεών του την άνοιξη στη Ρόδο και Κω με στόχο να υποστηριχθεί η συμμετοχή των δύο νησιών στις Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές

Έχει επίσης απευθύνει πρόταση συνεργασίας σε πρωτοβουλίες ποδηλατιστών από τα νησιά για να συνδιαμορφώσουν ένα σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά που θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Δίκτυα συνεργασιών ανάμεσα στα νησιά

Ένας από τους βασικούς στόχους των περιοδειών του Νίκου Χρυσόγελου στα νησιά, ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και στενής συνεργασίας με νέους και γενικότερα ενεργούς πολίτες για μεταφορά εμπειριών - καλών πρακτικών, στήριξη πρωτοβουλιών και άσκηση πολιτικής πίεσης για δημιουργία θέσεων εργασίας στα νησιά.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Last modified on Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 12:42