19 Νοέμβριος 2013

Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την ανάπτυξη των περιφερειών;

Δύο ευρωβουλευτές ο L.van Nistelrooij και ο Ν. Χρυσόγελος μοιράζονται τις απόψεις τους.

 

 

 

 

Media