05 Φεβρουάριος 2013

1 χρόνος στο Ευρωκοινοβούλιο - 2 χρόνια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνέντευξη Τύπου Νίκου Χρυσόγελου στα τοπικά ΜΜΕ, Δευτέρα 4/2/2013
 
Συνέντευξη Τύπου μέσω skype για τα ΜΜΕ των Κυκλάδων έδωσε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρυσόγελος, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου παρουσίας του στη θέση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων και των δύο χρόνων παρουσίας του Οικολογικού Ανέμου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Στη Συνέντευξη ο Νίκος Χρυσόγελος, αναφέρθηκε αναλυτικά στην εμπειρία του από τον διπλό ρόλο ως Ευρωβουλευτής και Περιφερειακός Σύμβουλος, στις δυνατότητες υποστήριξης της νησιωτικότητας μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, στις παρεμβάσεις, ερωτήσεις, εκδηλώσεις και ομιλίες του για τα άμεσα και οξυμμένα προβλήματα των νησιών –όπως στην υγεία και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες - σε θέματα στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 
Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι η εμπειρία του πλέον επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου οι νησιωτικές κοινωνίες και οι φορείς τους να μπορούν να διεκδικήσουν επιτυχημένα τα αιτήματά τους και τις προτάσεις τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να έχουν πρώτα δουλέψει συγκροτημένα, με δημόσια διαβούλευση και με ουσιαστικό τρόπο, τον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό τους. Το 2013 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την διαπραγμάτευση του επόμενου χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, και οι προτάσεις των νησιών θα πρέπει να ζυμωθούν με τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, να εντοπιστούν οι δυνατότητες και να ιεραρχηθούν προτεραιότητες. Αλλιώς υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν τεράστια χρηματοδοτικά κενά αφού η Περιφέρεια στην πραγματικότητα δεν έχει ουσιαστικούς ίδιους πόρους.
Παράλληλα, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε και στις λανθασμένες επιλογές λιτότητας που προτάθηκαν και εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη κρίση και κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικής βάσης της χώρας. Τα λάθη αυτά είχαν εντοπιστεί από την αρχή και είχαν επισημανθεί από τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο. Σχετικές τεκμηριωμένες ερωτήσεις προς την Κομισιόν έχει καταθέσει εδώ και μήνες ο Νίκος Χρυσόγελος, ιδιαίτερα για τις λάθος εκτιμήσεις και προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν τα “σχέδια διάσωσης” (δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής) και πρόσφατα επιβεβαιώνονται από δηλώσεις στελεχών και της Τρόικα. Απαιτείται, επομένως μια αλλαγή στρατηγικής για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση, με έμφαση στην στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση και τη δημιουργία, στοχευμένα, θέσεων εργασίας.
Όμως, νέες στρατηγικές δεν απαιτούνται μόνο για την διέξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και για κρίσιμους τομείς που αφορούν στην ποιότητα ζωής των νησιωτών, όπως πχ είναι ο τομέας της υγείας. Παρά το γεγονός ότι αφορά το σύνολο των νησιωτών, πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική για την υγεία στα νησιά δεν έχει διατυπώσει ούτε η κεντρική εξουσία ούτε η Περιφέρεια Ν Αιγαίου. Απαιτείται, λοιπόν, επειγόντως η διαμόρφωση μιας πολυετούς στρατηγικής για την υγεία στα νησιά, που να θέτει στόχους, προτεραιότητες και εργαλεία εφαρμογής, με έμφαση στην πρόληψη και την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι αδιάθετοι ευρωπαϊκοί πόροι (τις επόμενες μέρες θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία στη δημοσιότητα), σε συνδυασμό με μεγαλύτερη κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε, επίσης, σε παρεμβάσεις του στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων, όπου συμμετέχει, καθώς και στην υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς την Κομισιόν, όπως η πρόσφατη σχετικά με την υποβάθμιση και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας, την αναζωογόνηση των ναυπηγείων, τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις κα.  
 
Ειδικότερα για τα οξυμμένα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στην μεγάλη οικονομική επιβάρυνσή τους από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τόνισε ότι λύσεις δεν θα προέλθουν από τη μείωση του κόστους του προσωπικού (που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού λειτουργικού κόστους μόνον) αλλά μέσα από παρεμβάσεις που:
- θα διασφαλίσουν την επιβίωση των δρομολογίων βραχυπρόθεσμα (όπως η μείωση του ΦΠΑ για επιβάτες και εμπορεύματα) αλλά και
- θα εξασφαλίσουν σε μακροχρόνια βάση τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων όλων των νησιών, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου περιφερειακού σχεδιασμού, με σταδιακή δρομολόγηση πλοίων ή ανακατασκευές μηχανών των πλοίων ώστε να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα ή να κινούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα οποία υπάρχουν πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες –σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- αλλά και σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία από ΕΕ (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετέχει σε σχετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μεταφέρει εμπειρία και βοήθεια σε ελληνικούς φορείς και θα παρουσιάσει σύντομα νέο σχέδιο για τους τομείς αυτούς.
 
Τέλος, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στις επιλογές για την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αντικρουόμενες και αμφιλεγόμενες, κατάσταση που φαίνεται να επιδεινώνεται λόγω της οξείας οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, οι οποίες παρουσιάζονται σαν πανάκεια για κάθε ενεργειακό ή οικονομικό πρόβλημα της χώρας, εξήγησε ότι τα όποια αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν μετά από 15 χρόνια και δεν μπορούν να συμβάλλουν στο ελάχιστο στη διέξοδο από την κρίση, ενώ θα πρέπει να απαντηθούν τα σωστά ερωτήματα, όπως: ποιοι είναι αυτοί που θα επωφεληθούν πράγματικά οικονομικά από τυχόν εξορύξεις, θα υπάρχουν οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες ή κυρίως αυξημένοι κίνδυνοι, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές διαστάσεις μιας τέτοιας επιλογής για το Ν Αιγαίο κα. Τόνισε, ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι αλλά και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι στηρίζουν πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα – και φυσικά μακροπρόθεσμα – για τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνουν τα οικονομικά τους και ενσιχύσουν τις ίδιες πηγές εσόδων τους. Αυτά μπορεί να προκύψουν αν οι νησιωτικές κοινωνίες κινηθούν προς ένα ενεργειακό μοντέλο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, με ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Αναλυτικά, επισυνάπτεται πληροφοριακό υλικό με τις πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν[1]σε κρίσιμους για τα νησιά τομείς, αλλά και τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν τόσο στα νησιά όσο και αλλού αυτό το χρόνο.
_______________________________