12 Ιούλιος 2016

Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να σταματήσει το εμπόριο ανθρώπων

20160706PHT35953 original
 
Τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων;
 
Συνέντευξη με την ευρωβουλευτή Μπάρμπαρα Λόχμπίλερ (Πράσινοι, Γερμανία).
 
Η εμπορία ανθρώπων προσφέρει μεγάλα κέρδη στις εγκληματικές οργανώσεις και ταυτόχρονα αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από την ολομέλεια του ΕΚ την περασμένη εβδομάδα.
 
Η εισηγήτρια Μπάρμπαρα Λόχμπίλερ (Πράσινοι, Γερμανία), μιλώντας στο ΕΚ τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερες προσπάθειες κατά της αναγκαστικής εργασίας, περισσότερη δράση κατά του ξεπλύματος χρήματος και μεγαλύτερη προστασία των θυμάτων.
 
Το Ευρωκοινοβούλιο παρακολουθεί το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων από πολύ κοντά. Τον Μάιο, αξιολόγησε την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμησή της. Τώρα, έχει υιοθετήσει την έκθεση σας, που κάνει προτάσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε χώρες εκτός ΕΕ.
 
Ναι, η ΕΕ αναθεώρησε ολόκληρη την στρατηγική της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να δώσει την πραγματική εικόνα της κατάσταση στις τρίτες χώρες.
 
Τι μέτρα μπορεί να λάβει και να εφαρμόσει η ΕΕ, στις εξωτερικές της σχέσεις, προκειμένου να καταπολεμήσει το δουλεμπόριο;
 
Έχουμε εταιρείες μέσα στην ΕΕ, που έχουν ωφεληθεί από το δουλεμπόριο που γίνεται σε τρίτες χώρες. Η εμπορία ανθρώπων, αποτελεί σήμερα μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να ρωτήσει που πηγαίνουν τα χρήματα.
 
Παρόλο που η πλειοψηφία των χωρών έχει νόμους που απαγορεύουν την εμπορία ανθρώπων, οι νόμοι αυτοί δεν εφαρμόζονται ή είναι επιφανειακοί. Η ΕΕ έχει ένα καλό μέσο για να απαιτεί περισσότερη δράση από τις τρίτες χώρες, μέσα από τις εμπορικές της πολιτικές, όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως έγινε για παράδειγμα με την Ταϊλάνδη, "πρέπει να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση, διαφορετικά είναι αδύνατο να συνεχίσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις".
 
Το δουλεμπόριο αποτελεί κερδοφόρα επιχείρηση. Θα μπορούσε μια πολιτική τύπου «ακολούθα το χρήμα» να βοηθήσει στο να εντοπίζονται περισσότερες περιπτώσεις;
 
Πράγματι, αν ακολουθήσουμε το χρήμα μπορούμε να βρούμε ποιοι βρίσκονται από πίσω. Συνήθως είναι οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε επίσης, τις αρμοδιότητες και τις ικανότητες της Europol και των κρατών μελών αλλά και να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει καλύτερος συντονισμός αλλά και βελτίωση στην ανταλλαγή πληροφοριών τους.
 
Η προσφυγική κρίση προσθέτει επιπλέον προκλήσεις στην καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων;
 
Είναι πολύ σημαντικό η Frontex ή οποιοσδήποτε οργανισμός ασχολείται με το προσφυγικό, να εκπαιδεύεται προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζει θύματα δουλεμπορίου. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό: η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι κάτι διαφορετικό από την εμπορία ανθρώπων.
 
Τι άλλο μπορεί να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει τα θύματα τους δουλεμπορίου;
 
Πρώτα από όλα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην πέφτουν στην παγίδα. Μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα παρέχουμε στα θύματα επαρκή νομική προστασία, ώστε να μην επιστρέφονται πίσω. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να καταθέσουν στο δικαστήριο εναντίων των διακινητών. Προς το παρόν, έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις που τα θύματα πηγαίνουν να καταθέσουν στο δικαστήριο, καθώς δεν τους παρέχουμε επαρκή προστασία.