17 Σεπτέμβριος 2013

Το Πρόγραμμα της εβδομάδας της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

16-20 Σεπτεμβρίου 2013, Βρυξέλλες

 

Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

  • Οργανωμένο έγκλημα: Υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση; (ψηφοφορία στην ειδική επιτροπή, Τρίτη)
  • Νομοθεσία για τις επικίνδυνες ιατρικές συσκευές (ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη)
  • Βελτίωση του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη)

 

Δράσεις της ομάδας των Πράσινων:

  • Νομοθεσία για τους σπόρους: δημόσια συζήτηση και συνέντευξη Τύπου με την ινδή ακτιβίστρια Vandana Shiva (Τετάρτη)
  • Πράσινη μετακίνηση για την Εβδομάδα Κινητικότητας (Τετάρτη)

 

 

__________________________________________________________

 

Οργανωμένο έγκλημα: Υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση;

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου – Ψηφοφορία στην ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα

Η ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα, ύστερα από συζήτηση 18 μηνών,πρόκειται να ψηφίσει την τελική έκθεση. Υπάρχει ανάγκη για επιβολή της νομοθεσίας και ιεράρχηση της εγκληματικότητας με “άσπρο κολάρο” και των οικονομικών εγκλημάτων, που είναι πανευρωπαϊκά προβλήματα. Παρόλα αυτά, οι Πράσινοι απείχαν από την ψηφοφορία επί της ενδιάμεσης έκθεσης της επιτροπής, καθώς η έκθεση απέτυχε να παράσχει πειστική απάντηση στις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να υπεραπλουστεύσουμε τις απειλές που υπάρχουν και να υποθέσουμε ότι υπάρχει μία προσέγγιση για όλα τα προβλήματα που βασίζεται στην καταστολή και την επιτήρηση.

 

Νομοθεσία για τις επικίνδυνες ιατρικές συσκευές

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου – Ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος (εκθέσεις: Liese, Roth-Behrendt)

Σε συνέχεια διαφόρων σκανδάλων (όπως τα εμφυτεύματα στήθους και ισχίου), τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων θα ψηφίσουν επί δύο νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ιατρικές συσκευές. Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι χρειάζεται ορθότερη αξιολόγηση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και απαγόρευση της χρήσης τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών στις συσκευές όταν είναι διαθέσιμες ασφαλέστερες εναλλακτικές. Η ομάδα των Πράσινων στοχεύει, επίσης, στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τα αποτελέσματα των ιατρικών δοκιμών και των γενετικών εξετάσεων.

 

Βελτίωση του συστήματος εμπορίας εκπομπών

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου – Ψηφοφορία στην επιτροπή Περιβάλλοντος

Η επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει επί  ψηφίσματος για την “αγορά άνθρακα”, το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για τη βελτίωση του δυσλειτουργικού συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Παρόλο που μία προσωρινή λύση για την αναβολή της δημοπράτησης των αδειών εκπομπών ψηφίστηκε πριν το καλοκαίρι, δεν ήταν αρκετή για την αντιμετώπιση των θεμελιωδών αδυναμιών του συστήματος. Υπάρχει ανάγκη να καταργηθούν περισσότερα από 1,4 δισ. δικαιωμάτων εκπομπών για την αντιμετώπιση της υπερπροσφοράς και να εισαχθεί ένας συντελεστής μείωσης της τάξεως του 2,5% σε ετήσια βάση. Η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να

επιτευχθεί μείωση τουλάχιστον 30% έως το 2020.

 

Νομοθεσία για τους σπόρους

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου – Δημόσια συζήτηση - Αίθουσα JAN2Q2 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 19.00, συνέντευξη Τύπου, αίθουσα ASP5G2 - 10.30

Η ινδή ακτιβίστρια VandanaShivaθα λάβει μέρος σε δημόσια συζήτηση που διοργανώνει η ομάδα των Πράσινων για την αγρο-ποικιλότητα, την πρόσβαση στους σπόρους και τους γενετικούς πόρους. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.greens-efa.eu/the-law-of-the-seed-10461.html)

 

Πράσινη μετακίνηση για την Εβδομάδα Κινητικότητας

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Esplanade

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνδιοργανώσει εκδήλωση για την προώθηση της αειφόρου κινητικότητας σε δύο τροχούς, μέσω της επίδειξης ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων. (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://eu-ems.com/agenda.asp?event_id=175&page_id=1454)

  

Last modified on Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2013 12:06