18 Απρίλιος 2013

Πακέτο μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο

 

Τίθενται όρια στα μπόνους των τραπεζικών στελεχών - βελτιώνεται η λογιστική διαφάνεια στις τραπεζικές δραστηριότητες
Σημαντική η συμβολή των Πράσινων στη νομοθετική διαδικασία- Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου
 
Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε πακέτο μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό τομέα που στοχεύουν στην ενίσχυσή του ενόψει μελλοντικών κρίσεων κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη 16 Απρίλιου 2013. Κανόνες όπως ανώτατο όριο για τα μπόνους των τραπεζικών στελεχών, διατάξεις που διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες των τραπεζών, καθώς και προβλέψεις που εξασφαλίζουν κατάλληλη κεφαλαιοποίηση περιλαμβάνονται στις προτάσεις που υπερψηφίστηκαν με διευρυμένη πλειοψηφία. Οι Πράσινοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία και υπερψήφισαν τη νομοθεσία.
 
Η τραπεζική νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ρύθμιση του τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μία ισχυρή νομοθεσία, που δίνει έμφαση στο να τεθούν όρια στα κέρδη των τραπεζών και διαφάνεια στις τραπεζικές δραστηριότητες και την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, ώστε ο τραπεζικός τομέας της Ευρώπης να λειτουργεί σε πιο σταθερή βάση. Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες που θεωρούνται «πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν» (δηλαδή οι τράπεζες των οποίων η πτώχευση θα έχει σοβαρές συνέπειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πραγματική οικονομία). Εκτός από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (10,5%), αυτές οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν ένα επιπλέον κεφάλαιο έως 3,5%.
 
Ωστόσο, στις προτάσεις που υιοθετήθηκαν, δεν περιλαμβάνεται δεσμευτικός συντελεστής μόχλευσης κεφαλαίων για τις τράπεζες, αν και αποτελεί απαραίτητο κανονιστικό μέσο για τη μείωση του υπέρμετρου δανεισμού. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες για τη ρευστότητα που αναγκάζουν τις τράπεζες να κατέχουν αποθέματα ρευστού και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, είναι αρκετά πιο χαλαροί από το απαιτούμενο επίπεδο.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε: “Η καθιέρωση ανώτατου ορίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα υπερβολικά μπόνους που καταβάλλονται σε τραπεζικά στελέχη και συχνά οδηγούν σε επικίνδυνες επιλογές σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και

καθυστερημένα, έρχεται να απαντήσει στις απαιτήσεις των πολιτών για μείωση των αμοιβών τους σε λογικά επίπεδα. Το σχέδιο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δραστηριότητες των τραπεζών, που υποχρεούνται να δημοσιεύουν λεπτομέρειες για τις δραστηριοτήτες τους, ιδίως για τα κέρδη τους αλλά και, τους φόρους που καταβάλλουν ή τις επιδοτήσεις που τυχόν λαμβάνουν σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για να εξασφαλιστεί επαρκής διαφάνεια σε θέματα όπως η είσπραξη των εσόδων και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, τίθενται νέα όρια και κανόνες στο ύψος και το είδος των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας στις τράπεζες, ιδίως τις συστημικές.
 

 

Οι Πράσινοι υποστηρίζουμε παγίως πως η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να ξεπεραστεί μόνο μέσα από περισσότερη Ευρώπη, μέσα από ισχυρή νομοθεσία που θα ρυθμίζει δίκαια τη λειτουργία της “τραπεζικής ένωσης”, μέσα από νομοθεσίες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μέσα από ενιαία οικονομική πολιτική στα Κράτη-Μέλη, μέσα από μία ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης με ισχυρό δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η νομοθεσία που υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου κι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του ελέγχου του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη που μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι στο μέλλον θα μπορούν να αποφεύγονται προβλήματα όπως αυτά που αντιμετώπισαν ήδη η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, το Βέλγιο και η Ολλανδία με τράπεζες τους”.

 

 

Last modified on Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 02:54